Back to top

Évközi III. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Évközi III. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Pénteken, elsőpéntek. A szentmisék végén szentségimádás lesz.

2. Szombaton,  febr. 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Szentmisék 9,30-tól a Szent István templomban, 17 órától a plébánia templomban lesznek.

3. Jövő vasárnap elsővasárnap. A szentmisék után rövid szentségimádás lesz. Egyben Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe. A szentmisék végén Balázs-áldásba részesítjük a jelenlévőket.

4.  Adójuk 2%-át ebben az esztendőben is fölajánlhatják Főegyházmegyénk intézményei vagy plébániánk javára. Bővebb tájékoztatást és nyomtatványt a plébánia irodájában kaphatnak.

EVANGÉLIUM:

Már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszodott eseményeket leírják úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az isteni igének. Most jónak láttam és is, hogy elejétől kezdve mindennek pontosan utánajárjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletreméltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok a tanítások, amelyekre oktattak. Abban az időben: Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki elismeréssel beszélt róla. Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféte könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, s szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje:” Összetekerte az Írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok.”

ELMÉLKEDÉS: 

„Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.” Jézus ezt hirdette a zsinagógában, negyven nap és éjjel a pusztában böjtölés és imádság után, amikor visszatért. Ez volt az egyik esemény, amikor Jézus látványosan elkezdte nyilvános működését. Kinyilvánította Önmagáról, hogy mire hivatott. Az emberek nehezen hisznek Jézus szavaiban. Mert azok nem látják Jézust Isten fölkentjének. Azért, mert zavargás, feszültség van az emberek között. Jézus bátran megvallotta, hogy Ő az Isten Fia, akit Atya Isten elküldött, hogy hirdesse Isten országát. Jézus nem félt az igazat megvallani, mert Ő valóban az volt: Isten felkentje. Ezen túl kezdve Jézus, minden szavával, tetteivel, gondolataival megvalósította azt, amit hirdetett a mai napon, hogy Ő az Isten küldötte. Jézus mindig a testi és lelki szegénységben szenvedők mellett állt. Különböző bajban, nehézségben, embertelenségben ragadt foglyoknak hirdette a szabadulást. Szavaival vigasztalást adott. Ott állt a szenvedő emberek mellett. Jézus nem csupán a vakoknak adott a látást, hanem bölcs tanításával, sokaknak kinyitotta belső látásukat is.  Többször elítéljünk önmagunkat, nem tudunk megbocsájtani önmagunknak, nem tudjuk elfelejteni, a rossz voltunkat, a bűnbe esésünket, a rossz viselkedésünket, a rossz indulatunkat, mert ezeknek a foglyai lettünk. Lehet, hogy nehéznek érezzük megbocsájtani, bocsánatot kérni az embertársaink felé. Ez akkora súly, hogy képtelenek vagyunk vállunkra venni. Néha szégyelljük, azt, amik vagyunk? Hagyd abba az ellenállásodat! Gyere Jézus hív téged is!  Ő mindig készen áll, hogy meghallgasson, megbocsásson, megértsen téged és új élet adjon neked.   Ez jelenti a kegyelmének idejét. Az irgalmasságának idejét. Ne veszítsük el a nagy lehetőséget és menjük egy lépéssel közelebb, a mi Megváltónkhoz.  Mert Jézus, nem azért jött, hogy elítéljen bennünket, hanem hogy megmentsen. Azért jött közénk, hogy életünk legyen és bőségben legyen.

IGELITURGIKUS NAPTÁR:       JANUÁR-FEBRUÁR

        27.Neh8,2-4a.5-6.8-10              28.Bölcs7,7-40.15-16

              1Kor 12,12-30                           Mt 23,8-12                     

              Lk 1,1-4; 4,14-21

                                                 

         29.Zsid10,1-10                       30. Zsid10,11-18            31. Fil 4,4-9                   

                    Mk 3,31-35                     Mk 4,1-20                           Mt 18,1-5

 

       1. Zsid10,32-39                      2. Mal 3,1-4

           Mk 4,26-34                            Zsid 2,14-18

                                                        Lk 2,22-40

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Eneia egészségéért

Kedd: 9,00 – Manuela, Mirela, Ivan és Viorica szándékára

         17,00 – Rózsafűzér társulat tagjaiért

Szerda: 7,30 – Dobai Silveszter és Lengyel Paul szándékára

Csütörtök:7,30– Manuela, Mirela, Ivan és Viorica  szándékára

                17,00 – Klärman Lujza (6 hetes)

Péntek: 7,30 – Szándék

            17,00 –

Szombat: GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY

 

TEMETÉS:

Téglás-Szabó szül. Oratovszki Katalin 69 éves