Back to top

Évközi V. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Évközi V. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉS:

1. Jövő vasárnap, 2019. február 17-én, gyüjtést szervezünk a leégett sepsibükszádi plébánia javára.

2.  Adójuk 2%-át ebben az esztendőben is fölajánlhatják plébániánk javára. Bővebb tájékoztatást és nyomtatványt a plébánia irodájában kaphatnak.  

3. Szőke Margit gondozót keres beteg férje mellé. Szüksége volna segítségre 7,30 órától 13 óráig. Javadalmazás megegyezés alapján. Érdeklődni lehet a 0269 – 841151 telefonszámon.

 

EVANGÉLIUM:

Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: „Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra.” „Mester – válaszolta Simon – egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a hálót.” Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok.” A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba: „Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel.” Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust.    

ELMÉLKEDÉS: 

A názáreti sikertelen fellépéssel ellentétben Jézus kafarnaumi tevékenysége kifejezetten sikeres volt. Itt nem elutasítással, hanem elfogadással találkozik. Az emberek azért viszik hozzá nagy számban a betegeket, mert felismerik a szavaiban és cselekedeteiben rejlő isteni szabadító hatalmat. Közben a helyszín megváltozik, Jézus elhagyja a várost és a Genezáreti-tó partján folytatja tevékenységét. Itt újabb csoda történik, de ez nem gyógyítás. Péter és társai hiába fáradoznak, nem fognak egyetlen halat sem, majd pedig amikor engedelmeskednek Jézus kérésének, nagyszámú hal kerül a halászhálóba. Simon Péter tapasztalt halászként ugyan ellentmondana Jézusnak, de mégis teljesíti a kérést, amiben már megmutatkozik a tanítványi engedelmesség.A csodálatos halfogás eseménye után Jézus új feladattal bízza meg Pétert: „Ezentúl emberhalász leszel.” Az új megbízatás lényege, hogy mostantól ne halak kifogásán fáradozzon, hanem embereket vezessen a krisztusi közösségbe, az Egyházba. A sikeres halfogás láttán jogosan gondolja: Akinek szavára rengeteg halat tudok fogni, annak szavára majd azok az emberek is engedelmeskedni fognak, akikhez megbízatást kapok, tehát ha teljesítem a feladatot, akkor annak eredményességét majd az engem küldő fogja biztosítani. Vállalom-e a küldetést, amivel az Úr megbíz?

A HÉT ÜNNEPE: Szt. Cirill szerzetes és Szt. Metód püspök

 Testvérpár, Tesszalonikában születtek 827 körül. Korán Konstantinápolyba kerültek, ahol Cirill pap lett, Metód pedig a közigazgatásban tevékenykedett. Cirill később a kazárok közé ment, Metód pedig szerzetbe lépett. III. Mihály császár kérésére 864-ben mindketten Morvaországba mentek. Cirill elkezdte lefordítani szláv nyelvre a Szentírást, és erre külön írásmódot talált ki, a glagolit (vagy cirill betűs) írást. A szertartások nyelvéül is a szlávot tették. 868-ban Rómába mentek, és ott II. Adorján pápa jóváhagyta munkásságukat. Cirill ott halt meg Rómában 869-ben, Metódot pedig püspökké szentelték, és nagy pápai kiváltságokkal ment vissza a szlávok közé. 885-ben Morvaországban halt meg.

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Alexandra szándékára

Kedd: 9,00 – Téglás Ferenc (7. évf.)

           17,00 - Harter Erzsébet (6 hetes)

Szerda:7,30–Brigitte, Graţiela és Ernest egészségéért

Csütörtök: 7,30 –

                17,00- Szándék

Péntek: 7,30 –

             17,00 –

Szombat:7,30–

              17,00- Dávid Emma (1 évf.)

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Február

   10.  Iz 6,1-2a.3-8                11. Ter 1,1-19               12. Ter 1,20-24    

      1Kor 15,3-8.11                      Mk 6,53-56                    Mk 7,1-13     

       Lk 5,1-11                                         

   13. Ter 2,4-17                    14. Ter 2,18-25    

         Mk 7,14-23                       Mk 7,24-30

    15. Ter 3,1-8                     16 Ter 3,9-24    

          Mk 7,31-37                     Mk 8,1-10

KERESZTELÉS:

  Wenzel-Gazdag Mikolt