Back to top

Évközi VII. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Évközi VII. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Egyházközségünk zarándoklatot szervez csíksomlyói pápalátogatásra, amelyre 2019. június 1-én kerül sor.  Kérjük a kedves híveket akik részt szeretnének venni a zarándoklaton,  hogy minél hamarabb jelezzék részvételi szándékukat az irodán.

2. Pénteken, elsőpéntek. A szentmisék végén szentségimádás lesz.

3. Jövő vasárnap elsővasárnap. A szentmisék után rövid szentségimádás lesz.

4.  Adójuk 2%-át ebben az esztendőben is fölajánlhatják Főegyházmegyénk intézményei vagy plébániánk javára. Bővebb tájékoztatást és nyomtatványt a plébánia irodájában kaphatnak.

EVANGÉLIUM:

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz:  „Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a Magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.”

ELMÉLKEDÉS: 

Az ellenségszeretet, amelyről Jézus tanítását olvassuk a mai evangéliumban, az Úr tanítványainak sajátos megkülönböztető jegye. Elsőként egy általános megfogalmazás hangzik el: „Szeressétek ellenségeiteket!” Ezt három kiegészítő, magyarázó felszólítás követ, amelyek szerint a krisztusi tanítványnak nem szabad viszonoznia semmiféle rosszat, tehát jót kell tennie azokkal, akik gyűlölik őt, áldást kell mondania az őt átkozókra és imádkoznia kell azokért, akik rágalmakat mondanak róla. A három kiegészítő mondás közös eleme, hogy a krisztusi tanítvány nem állhat meg ott, hogy némán elviseli, békésen tűri az őt érő rosszat, hanem valamilyen jócselekedettel kell fordulnia ellenségéhez. Ennek a viselkedésnek az a célja, hogy a rossz ne változtassa meg az ő jellemét, hanem ragaszkodjon a jóhoz, tartson ki benne. El kell ismernünk, hogy nem könnyű a gyűlöletre jótettel válaszolni. Nem könnyű Isten áldását kérni arra, aki Isten nevében kíván nekünk rosszat. Nem könnyű a hazug rágalmakat hallva visszatartani magunkban a haragot és megbocsátást kifejező imádságot mondani azokért, akiktől a rágalmazás ered. Keresztény emberhez nem méltó a harag, a gyűlölet és a bosszú. Egyedül az irgalmas Isten példája követendő, aki kész megbocsátani minden bűnösnek. Légy nagylelkű és megbocsátó, akkor majd te is megtapasztalod Isten nagylelkűségét! 

A HÉT SZENTJE: 

Szent Mátyás apostol

Az áruló Júdás helyére választották apostolnak, aki mindvégig tanúja volt Urunk életének, és tanúskodott az ő feltámadásáról is. A történész Cesareai Euzebiusz szerint egyike volt az Úr hetven tanítványának. További sorsáról csak az apokrif András és Mátyás cselekedetei számolnak be, hogy „az emberevők országában” hirdette az evangéliumot, ahol vértanúságot szenvedett. Ereklyéit Trierbe vitette Ilona császárnő a IV. században, ma is ott tisztelik. Az egyetemes Egyház május 14-én ünnepli a húsvét utáni megválasztása miatt. Német nyelvterületen február 24-én ünneplik.

IGELITURGIKUS NAPTÁR:

Február -Március

 24. 1Sám 26,2;7-9;12-13;22-23                   25. Sir 1,1-10

        1Kor 15,45-49                                            Mk 9,13-28

        Lk 6,27-38 

26.   Sir 2,1-13

        Mk 9,29-36

 27. Sir 47,12-22                                           28. Sir 5,1-10

     Mk 9,38-40                                                   Mk  9,41-50

 1. Sir 6,5-17                                                  2. Sir 17,1-13

    Mk 10,1-12                                                   Mk 10,13-16

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Hálaadás

Kedd: 9,00 – Elisabeta egészségéért

          17,00 –

Szerda: 7,30 – Dani Gergely, Holanda Mária és a család elhunytjai

Csütörtök: 7,30 –

                  17,00 –

Péntek: 7,30 – Ioan

            17,00 –

Szombat: 7,30 – Silvia

               17,00 –

Szerető mennyei Atyánk, te választottad Ferenc pápát, hogy Szent Péter utódaként vezesse Anyaszentegyházunkat. Szentlelked kísérje találkozásunkat, hogy megerősítsen őseink hitében és erényeiben, bátorítson a kitartó reményben, megújítson az isteni és felebaráti szeretetben. Csíksomlyói Segítő Szűz Mária, könyörögj érettünk! Ámen