Back to top

Évközi VIII. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Évközi VIII. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

 

HIRDETÉSEK:

1. Szerdán hamvazószerda, a nagyböjti idő kezdete. Kötelező szigorú böjti nap: minden 18-60 év közötti személy háromszor étkezhet, egyszer jóllakásig, 14 éves kortól pedig húst és húsfélét nem szabad fogyasztani. Nagyböjt péntekein is kötelező a hústól való tartózkodás. Továbbá tartózkodjunk a zajos mulatságoktól, zenés lakodalmaktól. Hamvazószerdán szentmisék a Szent István templomban d.e. 9,30 órakor, a plébániatemplomban d.u. 17,00 órakor lesznek.

2. Keresztutak a nagyböjt ideje alatt a plébániatemplomban kedden és pénteken 16,30-tól az esti szentmisék előtt magyarul, minden szerdán 17,30 órától  román nyelven, a Szt. István templomban pedig minden csütörtökön 16,30 órától lesznek.

3. Egyházközségünk zarándoklatot szervez csíksomlyói pápalátogatásra, amelyre 2019. június 1-én kerül sor.  Kérjük a kedves híveket akik részt szeretnének venni a zarándoklaton,  hogy március 17-ig jelezzék részvételi szándékukat az irodán, hogy tudjuk regisztrálni a csoportot. A szervező bízottság közlése szerint a pápai misére belépési előnyben a regisztált csoportok részesülnek a személyekkel szemben. Nem ajánlatos személyi autóval utazni, mert a forgalmat már előző nap lezárják.

4.  Adójuk 2%-át ebben az esztendőben is fölajánlhatják plébániánk javára. Bővebb tájékoztatást és nyomtatványt a plébánia irodájában kaphatnak. Előre is köszönjük a támogatást!

EVANGÉLIUM:

Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak: „Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél: Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak: Barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató! Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből. Mert nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincsen rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövisbokorról fügét, sem a tüskebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hisz a szív bőségéből beszél a száj.”

ELMÉLKEDÉS: 

Jézus szemléletes hasonlatot mond azzal kapcsolatban, hogy az ember könnyen észreveszi mások legkisebb hibáját is, miközben észre sem vesszük, hogy nekünk sokkal nagyobb bűneink vannak. Előszeretettel beszélünk mások bűneiről, de nem szeretnénk, ha a mi vétkeink napvilágra kerülnének. Mi tehát a helyes magatartás, ha a bűnnel, a másik emberben vagy önmagunkban felfedezett bűnnel találkozunk? Először is azt szögezzük le, hogy ne keressük másokban a hibát, mert nincs jogunk ahhoz, hogy mások lelkivilágában keresgéljünk. A második szabály a következő: ha felebarátunk bűne tudomásunkra jut, ne ítélkezzünk felette, mert egyedül Istennek van joga ahhoz, hogy megítélje az emberi cselekedeteket. Ne feledjük, hogy soha nem ismerhetjük teljesen a másik ember élethelyzetét, körülményeit, ezért hiányos ismereteink miatt csak téves lehet az ítélkezésünk eredménye. Harmadik irányelvként hozzátehetjük ehhez: nem feltétlenül a mi feladatunk a másik embert figyelmeztetni bűnére, mert nem biztos, hogy kellő tapintattal tudjuk ezt megtenni. Hagyjunk időt a bűnös ember számára, hogy önmaga belássa bűnét és jobb útra térjen. Ha viszont önmagunkban fedezzük fel a bűnt, legyünk nyugodtan szigorúak. És ne késlekedjünk, hanem mielőbb szakítsunk bűnös múltunkkal. A javulást, a megtérést önmagunkon kezdjük!       

A HÉT ÜNNEPE:   Hamvazószerda

A hamvazószerda arra az ősi hagyományra vezethető vissza, hogy a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek emlékét a mai napig őrzi a szertartás: az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap ezen a napon keresztet rajzol a hívek homlokára, közben pedig ezt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!” A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást. A VII. század óta szerdai nappal kezdődik a nagyböjt, így hamvazószerdától húsvét vasárnapig a böjti napok száma éppen negyvenet tesz ki. A nagyböjt azért tart pontosan negyven napig, mert a Szentírásban és az abból kiinduló keresztény hagyományban a negyvenes szám mindig az egyes események jelentőségét emeli ki. A negyvennapos böjt a IV. századra vált általánossá a keresztény világban. A XI. századig olyannyira szigorú volt, hogy késő délutánig semmit sem ettek; húst, tejterméket és tojást pedig a böjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak. Az Egyház mára enyhített a böjti szabályokon, de hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő: a 18 és 60 év közötti híveknek csak háromszor lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk. E két napon és nagyböjt többi péntekén 14 évesnél idősebb tagjait arra kéri az Egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst. A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés fontosságát állítja középpontba, kifejezi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását. Húsvétra készülve az Egyház a böjt mellett az ima és az alamizsnálkodás lelkületét ajánlja híveinek.

 

 IGELITURGIKUS NAPTÁR: Március

 3. Sir 27,5-8                 4. Sir 17,20-28      5. Sir 35,1-15

    1Kor 15,54-58               Mk 10,17-27       Mk 10,28-31  

    Lk 6,39-45          

6. Joel 2,12-18              7. Mtörv 30,15-20

    2Kor 5,20-6,2                Lk 9,22-25

    Mt 6,1-6.16-18

 8. Iz 58,1-9                    9. Iz 58,9-14

     Mt 9,14-15                  Lk 5,27-32

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Gheorghe és Ana

Kedd: 9,00 - Elisabeta egészségéért

            17,00 – Lupu Irén (2. évf.)

Szerda: HAMVAZÓSZERDA

Csütörtök: 7,30 – Elena

                 17,00 – Rózsafüzér társulat tagjaiért

Péntek: 7,30 – Ioan

            17,00 –

Szombat: 7,30 – Liliana és Ioana egészségéért

Szerető mennyei Atyánk, te választottad Ferenc pápát, hogy Szent Péter utódaként vezesse Anyaszentegyházunkat. Szentlelked kísérje találkozásunkat, hogy megerősítsen őseink hitében és erényeiben, bátorítson a kitartó reményben, megújítson az isteni és felebaráti szeretetben. Csíksomlyói Segítő Szűz Mária, könyörögj érettünk! Ámen