Back to top

Húsvét IV. Vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Húsvét IV. Vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

EVANGÉLIUM:

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: ,,Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Én és az Atya egy vagyunk.''

VERS:  Ketten a Mesterrel

              Sík Sándor

Fehér fényben, fehér ruhában, 
Egy férfi jár előttem egyre. 
Vezet, vezet, kezem kezében, 
Föl a magányos, nagy hegyekre. 
Az emberarcok ködbe vesztek, 
Ketten vagyunk a hegyeken. 
Kézen fogva vezet a Mester, 
S én követem.

Megláboltam a pusztaságot, 
Homokviharos, sívó tengert. 
Szürke porát szívemre szórta, 
Szörnyű magánya majd hogy elnyelt. 
De tikkadt lelkem felüdítve 
A Mester arca járt velem. 
Kezem meleg kezébe fogta, 
S én követem.

Lehevertem illatos fűre 
Oázisok mézes szelében, 
Elálmodoztam rózsás felhőn, 
Távol dalon, zsongó levélen. 
De kezét homlokomra tette 
S megnyitva álmodó szemem, 
Előre mutatott a Mester, 
S én követem.

Elértem a hegyek tövébe 
S indultam fölfelé nyomában. 
Dideregtem a szirti szélben, 
A szikla megvérezte lábam. 
Ha megálltam, szemembe nézett 
És rám mosolygott csendesen. 
S belém szállott a Mester lelke. 
És követem.

Mikor az első csúcsra értem, 
Verejtékes nap estelén, 
Megkísértett a nagy Kísértő, 
És egy világot tárt elém. 
De a Mester szemembe nézett, 
Szomorú szemmel, könnyesen, 
S rajta kívül nem láttam semmit. 
És követem.

Járok magányos hegytetőkön, 
A magasságos szirthazában. 
S egy férfi jár előttem egyre, 
Fehér fényben, fehér ruhában. 
Léptünk alatt meleg virágok 
Serkednek a vad köveken. 
Kézen fogva vezet a Mester, 
S én követem.

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Május

12.ApCsel13,14.43-52                 13.ApCsel11,1-18 

      Jel 7,9.14b-17                             Jn 10,1-10              

      Jn 10,27-30                                      

 14.ApCsel 11,19-26

       Jn 10,22-30

 15. ApCsel 12,24-13,5              16. ApCsel 13,23-25

      Jn 12,44-50                                Jn 13,16-20

 17. ApCsel 13,26-33                  18. ApCsel13,44-52

          Jn 14,1-6                                 Jn 14,7-14

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 –

Kedd: 9,00 – Luca, Alexandru, Clara és Cecilia

         18,00 – Antonia, Carol, Adolf és Irénke

Szerda: 7,30 – Bogdan Ilie (hálaadás)

Csütörtök: 7,30 –

                18,00 - Bartalis Imre és Komsa Vera

Péntek: 7,30 –

             18,00 – Aszalós Anna (6 hetes)

Szombat: 7,30 –

              18,00 - Lőrincz András

ELSŐÁLDOZÓK:

1. CSORBA LÁSZLÓ

2. GUŢĂ DANIEL

3. KRÁNICS ZSÓFIA

4. MÁTÉ ANNABELLA

 5. METEA EVELIN

 6. SCHULLER ANNA-MÁRIA

 7. STANCIU ERIC

Szerető mennyei Atyánk, te választottad Ferenc pápát, hogy Szent Péter utódaként vezesse Anyaszentegyházunkat. Szentlelked kísérje találkozásunkat, hogy megerősítsen őseink hitében és erényeiben, bátorítson a kitartó reményben, megújítson az isteni és felebaráti szeretetben. Csíksomlyói Segítő Szűz Mária, könyörögj érettünk! Ámen