Back to top

Húsvét V. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Húsvét V. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉS:

Csütörtökön nem lesz szentmise a Szent István templomban.

EVANGÉLIUM:

Abban az időben: Amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett: ,,Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt hamarosan megdicsőíti. Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.''

ELMÉLKEDÉS:

Vasárnap, mindig a Feltámadásról szól. Vasárnap a keresztény embereknek a jel, hogy a hitben, Jézusban mindig győzelem van a rossz, és szenvedés fölött. Vasárnap, emlékeztet minket, hogy a reményünk forrása el van rejtve Istenben. A te vasárnapod miről szól? A mai evangéliumban Feltámadt Úr tanít minket, hogyan kell szeretni.  Nem emberi módon, hanem úgy ahogyan Ő maga szeret. Hogyan szeret az Isten? Hűség, áldozat és nagy közelség a biztonságban, a megbocsátásban ennek a Szeretetnek a jelei. Mindig, bármi ellenére, jó vagy a rossz időben a hűség, a közelség, a megbocsátás jellemzői ennek a Szeretetnek. Csak ez a szeretet tesz minket boldoggá, ez az Irgalmas szeretet, amelynek nincs határa, mindig kész a jót látni mi bennünk a bűn ellenére, amit teszünk az életünkben. Hogyan szeret az ember? Az emberi szeretet, Isten nélkül csak egy ideig tart és hűtlen, mivel önző. Saját kényelmességét keresi és kevés benne az áldozatra való készség. Gyorsan elfárad és közömbössé válik. A Szeretet, amely Istentől származik az a szép Szeretet, amelyet tanulnunk kell. Ez nem könnyű iskola mivel fájdalommal jár, mivel nemet mondani az önzésnek az mindig fáj, de kell ez a fájdalom, hogy valami szép, tartós és valóban jó szülessen meg bennünk. Szent Fausztina nővér, aki az irgalmasság titkárnője volt, ahogyan nevezte őt Jézus, az életében felfedezte, amit mondott: „Szeretet, szeretet és még egyszer Isten szeretete. Nincs ennél nagyobb dolog sem az égen, sem a földön. A legnagyobb nagyság – Istent szeretni” Hogyan szeretsz testvérem? Azzal a szeretettel, ami Istentől jön vagy a saját szereteteddel?

PÁL APOSTOL ELSŐ LEVELE A

A KORINTUSIAKHOZ              

A Szeretet Himnusza

   Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,
   Ha szeretet nincs bennem,
   Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.
   Legyen bár prófétáló tehetségem,
   Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,
    Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,
    Ha szeretet nincs bennem,
    Mit sem érek.
    Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek
    S vessem oda testem, hogy elégessenek,
    Ha szeretet nincs bennem,
    Mit sem használ nekem.
    A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
    A szeretet nem féltékeny,
    Nem kérkedik, nem gőgösködik,
    Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
    Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
    Nem örül a gonoszságnak,
    De együtt örül az igazsággal.
    Mindent eltűr, mindent elhisz,
    Mindent remél, mindent elvisel.
    A szeretet soha el nem múlik.
    A prófétálás megszűnik,
    A nyelvek elhallgatnak,
    A tudomány elenyészik.
    Tudásunk csak töredékes,
    Töredékes a prófétálásunk is.
    Mikor azonban eljön a beteljesedés,
    Ami töredékes, véget ér.
    Amikor még gyermek voltam,

    úgy beszéltem, mint a gyermek,
    Úgy gondolkodtam, mint a gyermek,

    úgy itéltem, mint a gyermek.
    De mikor férfivá nőttem,

    elhagytam a gyermek szokásait.
    Ma még csak tükörben, homályosan látunk,
    Akkor majd színről-színre.
    Most csak töredékes a tudásom,
    Akkor majd úgy ismerek,
    Ahogy én is ismert vagyok.
    Most megmarad a hit, remény, szeretet,
    Ez a három,
    De köztük a legnagyobb a szeretet.

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Május

19. ApCsel 14,21b-27                 20.ApCsel14,5-17 

          Jel 21,1-5a                            Jn 14,21-26             

           Jn 13,31-35 

 21. ApCsel 14,19-28

       Jn 14,27-31

22. ApCsel 15,1-6                     23. ApCsel 15,7-21

            Jn 15,1-8                              Jn 15,9-11

 24. Iz 9,1-6                               25. ApCsel 16,1-10

     Mt 1,18-23                                Jn 15,18-21

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Ovidiu egészségéért

Kedd: 9,00 – Mária, József, Gheorghe, Emma, Margit és Ilona

         18,00 - Balaciu Traian (6 hónap)

Szerda: 7,30 – Ilie

Csütörtök: 7,30 –Emilia

Péntek: 7,30 –

             18,00 –

Szombat: 7,30 –

              18,00 –

 

Szerető mennyei Atyánk, te választottad Ferenc pápát, hogy Szent Péter utódaként vezesse Anyaszentegyházunkat. Szentlelked kísérje találkozásunkat, hogy megerősítsen őseink hitében és erényeiben, bátorítson a kitartó reményben, megújítson az isteni és felebaráti szeretetben. Csíksomlyói Segítő Szűz Mária, könyörögj érettünk! Ámen