Back to top

Húsvét VI. Vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Húsvét VI. Vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Május 27-én, hétfőn,  búcsú és bérmálás lesz Szentágotán. Medgyesen szentmise a plébániatemplomban lesz 7,30 órától.

2. Május 28-án, kedden bérmálás lesz Somogyomban. Medgyesen szentmise a plébániatemplomban lesz 9,00 órától. Délután nem lesz szentmise.

3. Május 29-án, szerdán 17,00 órától a plébániatemplomban gyóntatás és próba lesz a bérmálkozók és bérmaszülők részére.

4. Május 30-án Áldozócsütörtök, Urunk mennybemenetelének ünnepe. Szentmise a plébániatemplomban lesz 17,00 órától. A szentmise keretében bérmálás lesz. Egyházközségünk ünnepe, amikor a hívek a Főpásztorral együtt ünnepelhetik a legszentebb áldozatot.

5. Szombaton, június 1-én  lesz a csíksomlyói pápalátogatás. A szentmisék elmaradnak. Akik fel vannak íratkozva a pápalátogatásra szíveskedjenek bejönni a plébániára pénteken  17,00 órára egy megbeszélésre.

 6. Jövő vasárnap elsővasárnap, a szentmisék végén szentségimádás lesz.

EVANGÉLIUM:

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: ,,Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála.  Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek.''

 

ELMÉLKEDÉS:

Jézus újra és újra lelkére köti tanítványainak, hogy nem elegendő az, ha valaki ismeri őt. Azt kéri követőitől, hogy teljesítsék parancsait, amelyek végső soron a mennyei Atya útmutatásai az ember számára. A mai evangéliumban kijelenti: „Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem.” Vallásosságunk nem elmélet, hanem élő kapcsolat Krisztussal. Szóbeli hitvallásunk bizony keveset ér, ha hitünkből nem fakadnak a szeretet jócselekedetei.  Jézus szavai arra is rávilágítanak, hogy tanításának teljesítése nem fakadhat kényszerből vagy a kicsiny embernek a hatalmas Istentől való félelméből, hanem az Isten törvényei szerinti életnek egyetlen forrása a szeretet lehet. Fel kell ismernünk tehát, hogy az isteni parancsok a javunkat szolgálják. Fel kell ismernünk a törvények mögött rejlő isteni szeretetet és gondoskodást, s akkor majd mi is képesek leszünk arra, hogy a szeretet vezéreljen minket Isten törvényeinek útján.  E felismerésben segítségünkre van a Szentlélek, akit az Atya és a Fiú azért küld a világba, hogy szüntelenül emlékeztessen bennünket arra a krisztusi igazságra, amely az örök életre vezet. A Szentlélektől, aki maga is ajándék, számos isteni ajándék árad felénk: a létezés ajándéka, amelyet minden létező megkapott a teremtő Istentől, a kegyelem ajándéka, amelyet Isten állandó segítségként ad nekünk az üdvösség útján való előrehaladáshoz. 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:   Május-Június

26. ApCsel 15,1-2,22-29                 27. ApCsel 16,11-15  

        Jel 21,10-14,22-23                        Jn 15,26-16,4            

        Jn 14,23-29 

 28. ApCsel16,22-34

        Jn 16,5-11                             

29. ApCsel 17,15-18                     30. ApCsel 1,1-11

        Jn 16,12-15                                 Ef 1,17-23

                                                           Lk 24,46-53

   31. ApCsel 18,9-18                    1. ApCsel 18,23-28

              Jn 16,20-23                        Jn 16,23-28

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 –

Kedd: 9,00 –

Szerda: 7,30 – Szászfogadós Ştefan

Csütörtök: 17,00- Áldozócsütörtök (Bérmálás)

Péntek: 7,30 – Ferrati Doina és Balázs Mariama

             18,00 – Irén és Sándor

Szerető mennyei Atyánk, te választottad Ferenc pápát, hogy Szent Péter utódaként vezesse Anyaszentegyházunkat. Szentlelked kísérje találkozásunkat, hogy megerősítsen őseink hitében és erényeiben, bátorítson a kitartó reményben, megújítson az isteni és felebaráti szeretetben. Csíksomlyói Segítő Szűz Mária, könyörögj érettünk! Ámen