Back to top

A mi iskolánk

A mi iskolánk

Báthory általános iskola: 

Tavaly szeptemberben két kolléganőmmel, Soldorfean Zsuzsa és Buryán Tündével egy tehetséggondozó képzésen vettünk részt Tordaszentlászlón, melyet az RMDSZ Nőszervezete és a Magyar Ifjúsági Értekezlet szervezett. Ennek keretén belül egy projektet kellett kidolgoznunk, amely egy helyi problémának a megoldása véghezvitelére szolgál. Magas volt a mérce, hiszen a legjobb csapat projektje finanszírozásban részesülhetett. Hamar neki is álltunk dolgozni, így feldobtuk egyik legnagyobb problémánkat: az iskola csökkenő gyereklétszámát, mely jelentősen hozzájárul a gyors identitásvesztéshez.  Elképzeltünk egy erős kampányanyagot, amelynek a fő célja az egyetlen Szeben megyei magyar iskolánk megmaradása volt. Hogy ez a program még hatásosabb legyen, egy kétnyelvű megszólításra gondoltunk, elősegítve ezzel a vegyes házasságokban élőkhöz való eljutást. Tervünket a bizottság is érdekesnek találta és a projektet nyertesnek választották.

Nem sokkal a hazaérkezésünk után nekiálltunk az anyagok beszerzésének, hogy ezt a kampányt elindíthassuk. Egy reklám füzetet készítettünk elő, amelybe belefoglaltuk az összes előnyét a magyar Báthory István iskolának. Megemlékeztünk benne az iskola történetéről és arról, hogy a tanítás immár egy tiszta új épületben zajlik. Az iskola falain belül modern felszerelés szolgál a gyerekek tanítására, mint például az interaktív táblák és az új számítógépek nem csak az informatika laborban, de mindegy egyes osztályteremben. Idén az iskola felavathatta új tornatermét is, amit mind egy hatalmas eredményként éltünk meg, noha valószínűleg leginkább a gyerekek örvendtek a legjobban.A Báthory István Általános Iskola modern, új épületében, minden megadatik ahhoz, hogy az itt tanuló diákok a legjobb tanításban részesülhessenek, így kapcsolatba kerülve a kultúránkhoz is. Iskolánkban nem csak a medgyesi diákok tanulnak anyanyelvünkön, hanem a környékbeli falvakról is járnak be gyerekek.A Pro Schola Mediensis Alapítvány segítségével saját buszaival szállítja be őket, ingyenesen.

E kampány által minden fontos tulajdonságot felakartunk mutatni, hogy szaporítsuk a gyerekek létszámát és megőrizzük magyar közösségünket, egyúttal fenntartsuk kultúránkat. Ebben az iskolában nem közönséges gyerekek találhatók, nagyon sok olimpikon van közöttük, akik helyi, megyei és országos versenyeken vesznek részt és képviselik a szórványban elő magyarságot. Nem egyszer kitűnő eredményeket érnek el, amit elsősorban maguknak köszönhetik, de egyben a háttérben dolgozó erős tanáraink érdeme is.

Az ide járó gyerekeknek egy díjmentes délutáni programot hoztak létre, amely keretén belül a beíratott gyerekek, meleg ebédben részesülnek, házi feladatokat oldanak meg közösen és sok interaktív, személyiségfejlesztő tevékenységben vehetnek részt. Ez számunkra egy különösen nagy büszkeség, hiszen az ilyen jellegű program egyedi. Úgy vélem, léte nem csak a gyerekek számára egy nagy segítség, hanem a szüleiknek is, hiszen a diákok biztonságos körülmények között tanulhatnak, játszanak. Nem csak egyszerűen felügyeletet kapnak, de gondoskodást is és napi meleg étkeztetést, ami anyagilag jelentős támogatást jelent egy család számára. 

Ez pedig még korántsem minden, hogy ezt a kis magyarságot még jobban felbuzdítsuk, nyári táborokat szervezünk. Így hát nem csak tanév közben dolgozunk értük és a nemzetünkért, hanem vakációban is, harcolunk értük és motiváljuk őket.

Mindezekkel arra törekszünk, hogy erős és teljes értékű emberekké válhassanak és lehetőséget nyújtsunk a magyarságuk, nemzetiségük megőrzésére és ápolására. Kiemelendő, hogy függetlenül azonban a magyar nyelvű oktatástól, fontosnak tartjuk, hogy az iskola padjait elhagyó gyerekek tökéletesen elsajátítják a román nyelvet is, így megakadályozva, hogy bármiféle hátrányt szenvedjenek jövőbeli tanulmányaik, karrierjük során.

Miután elkészült a füzet, kolléganőimmel együtt elmentünk minden medgyesi óvodába és szétosztottuk azokat, mert szeretnénk, ha mindenki tisztában lenne azokkal a lehetőségekkel, melyeket a Báthory István Általános iskola tud nyújtani más medgyesi iskolákkal ellentétben. De mindez nem valosulhatott volna meg az RMDSZ Nőszervezete támogatása nélkül, amiért hálás köszönettel tartozunk nekik.  

Nagy örömünkre szeptemberben 12 gyerekkel fog indulni a 0. osztály és mi továbbra is mindent megteszünk azért, hogy minél több szülő válassza a számukra legjobb döntést. Továbbra is harcolunk és kiállunk a szórványban elő kis közönségünkért. 

Kiss Noémi