Back to top

Konfirmandus tábor Zselyken

Konfirmandus tábor Zselyken

Kiskapusi Evangélikus Egyház: 

 

A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Kolozsvári Egyház­megyéje fokozott hangsúlyt fektet a fiatalokra és ezen belül a konfirmált fiatalok gyülekezetekbe való bekapcsolódásába. Ezzel a céllal és elgondolással került megrendezésre a már hagyományossá vált egyházmegyei konfirmandus tábor a Zselyki Egyházközségben augusztus 12 és 18 között.

 

Nagy izgalommal érkeztek a fiatalok, hiszen a tábor vezér­gondolata ez volt: „Figyelsz te rám?” Kolozsvárról, Besz­tercéről, Zselykről, Kiskapusról, érkeztek az érdeklődők összesen mintegy 35-en. A sátrak felál­lítása után és a regisztrációt követően Bocskai Tünde besz­tercei tanítónő, pszichológus közösségépítő játékain keresztül ismerkedtünk meg egymással és rázódtunk csapattá, majd a vacsora után tábortűz körül hallgattuk meg Tóth Zoltán Csaba helyi lelkész - házigazda áhítatát. Ezzel a tábortűzzel avattuk fel azt a „Luther – Rózsa Táborközpontot”, amit idén sikerült megvalósítani.

 

Három faház tette még komfortosabbá a táborozást. Másnap Fehér Attila a Kolozsvári Egyházmegye esperese áhítatával indult a nap, „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek...” címmel. Videobejátszásokkal illusztrált igema­gyarázat volt, amely végigkísérte a magzat fejlődését az anya­méhben, kezdve a fogantatástól a megszületésig. Isten gond­viseléséről, szeretetéről és kegyelméről, előrelátásáról és mindent megelőző szeretetéről hallottunk hitmélyítő gondo­latokat.

Vitus Bulbuk Emese kolozsvári logopédus, pszichológus inter­aktív előadását hallgattuk meg a figyelemről, a figyelem határait, korlátait, különböző formáit ismerve meg a játékokon keresztül és persze tanultunk egymásra figyelni, megbízni a másikban, vagy éppen a bizalmatlanságának áldozatává válni.

Sályi Róbert és Panna szatmári kézműves mesterek szabadidős programjával folytatódott a nap, ahol a korongozással, bútor­festési alapokkal, bőrdíszmű készítéssel, fonással ismerked­tünk. A nap végén Horváth Csaba kiskapusi lelkész áhítatával és filmklubbal tértünk nyugovóra. A szerdai nap Vitus Bulbuk István kolozsvári református lelkész áhítatával indult és Vitus Bulbuk Emese kolozsvári logopédus, pszichológus interaktív előadásával folytatódott. A besztercei mentőszolgálat két munkatársa „Figyelem! S.O.S!” címmel elsősegélynyújtó gyors­talpalót tartott nekünk.

Dr Muzsi Annabella a Beszterce Naszód megyei mentőszol­gálat menedzsere jóvoltából hasznos életmentési technikákat sajátíthattunk el, megismerkedhettünk a mentősök felszere­lésével és kipróbálhattuk azokat, valamint a fiatalok segítsé­gével rekonstruáltunk egy balesetet, végig járva a legfonto­sabb lépéseket a telefonos segélyhívástól egészen az életmen­tésig. A szabadidős programok során folytattuk a megkezdett kézműves foglalkozásokat, majd Illyés Sándor Szatmár - Nagy­károlyi lelkész áhítatával zártuk a napot.

Szintén Illyés Sándor áhítatával indult a következő nap, majd filmklubbal folytatódott. Ezt követték a szabadidős programok, vetélkedők, ügyességi játékok, számháború és Horváth Mengyán Szofia záró áhitata a nap végén. A pénteki nap egésznapos kirándulással telt a Borgói hegységben a Tihuca hágóhoz (Báránykő).

Busszal érkeztünk, majd a Dracula kastély meglátogatása után gyalogtúrára indultunk a Tășuleasa központból. Tanösvény, élménypark, olyan fogalmak, melyek fellekesesítettek bennünket, egyrészt a környezetünk iránti felelősségtudat felvállalásában, másrészt az önkéntes munka gyümölcseit tapasztalhattuk meg.

Ebéd után Tibi Ușeriu sarkköri ultramaratonistával beszél­gettünk, élménybeszámolói megragadtak és az emberi állóképesség határainak feszegetése csodálattal töltött el bennünket.

Szombaton Horváth Csaba áhítata után Bocskai Tünde interaktiv előadása következett, ami után méhészkedtünk egy kicsit a Borsos - portán. A fiatalok megismerkedtek a méhész­kedés alapjaival, lépet fedelezhettek és mézet pergethettek, megismerkedtek a kaptárakkal való bánással a méhek életével, életciklusaival.

Délután és este Dr Münzlinger Attila amatőr csillagász előadása és csillagászati bemutatója következett. Mondhat­nánk azt is, hogy az est fénypontja volt. Megtekinthettük a Szaturnuszt, a Jupitert és a teliholdat. Csillagokról, csillag­hullásról, a csillagok születéséről és más a világegyetemben történő érdekességről kaptunk hiteles és bő tájékoztatást.

Vasárnap 11 - kor volt a táborzárás, istentisztelettel, melyen Tóth Zoltán Csaba helyi lelkész, Fehér Attila a kolozsvári egyházmegye esperese és Horváth Mengyán Szofia oltszaka­dáti lelkész szolgáltak, összefoglalva a tábor igei üzeneteit és a tapasztalatokat, melyekkel mindannyian meggazdagodva térhettünk haza.

Ezúton is köszönetet mondunk a zselyki egyházközségnek, a vendéglátásért, a szeretetért és igyekezetért, ami nélkül nem valósulhatott volna meg ez a program, valamint a támo­gatóknak, akik anyagilag járultak hozzá a tábor megvalósí­tásához: Magyarország Kormánya és a Bethlen Gábor Alap, Emberi Erőforrás Minisztériuma, Nordkirche Weltweit, a Romániai Evangélikus – Lutheránus Egyház Püspöki Hivatala, a Kolozsvári Egyházmegye Esperesi Hivatala, az RMDSZ és a Communitas Alapítvány, a Zselyki Evangélikus – Lutheránus Egyházközség.

Horváth Csaba