Back to top

Ékszerdobozként ragyog a somogyomi templom

Ékszerdobozként ragyog a somogyomi templom

Somogyom: 

“Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni.” Kolossébeliekhez írt levél 4:2

 

A Somogyomi Református Leány-egyházközség 86 lelkes gyülekezet életében hatalmas nagy nap volt a szeptember 14-e. Isten kegyelméből hálát adhattunk, hogy templomunk, melyet a Horváth család 153 évvel ezelőtt a magyar reformátusok számára épített, kívül és belül megújult. Abban az időben képes volt egy család ekkorát cselekedni, hogy az imádságnak hajlékát felépítsék. Mi pedig megtapasztalhattuk, hogy erőnk feletti terveinkben miképpen mutatta meg Isten az ő kegyelmét, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület segítségével és anyaországi támogatással felújítsuk templomunkat nekünk, és az eljövendő nemzedékeknek, hogy az imádságban legyünk kitartóak és ne szűnjünk meg hálát adni. Nagy dolog ez itt Dél-Erdélyben, hiszen magyar népünk számára ez az egyetlen hely, ahol édes drága anyanyelvünket tanulhatjuk, gyakorolhatjuk. Az 1866-ban épült somogyomi Református Templom munkálatait 2018. novemberében kezdtük el. Első szakaszban a tetőszerkezet teljes kicserélésére és a kis torony megerősítésére került sor. Ezt követően ugyanabban az esztendőben sikerült a külső falakat is felújítani. 2019-es esztendő tavaszán sor került a teljes villanyhálózat korszerűsítésére. A belső falakat is felújítottuk. Végül ezen a nyáron sikerült a templom körüli teret is felújítani. Új varrottasokkal és Úr asztalával gazdagodott templomunk, ez utóbbit Gertner Tibor és családja adományozta. A szószék koronát is sikerült felújíttatni. Egyedül az Istené a dicsőség, a hála és a köszönet, hogy kegyelméből megvalósulhatott az, amit kis gyülekezetünkben talán sokan nem gondoltak és még ma sem hisznek el. Köszönettel tartozunk Magyarország Kormányának a felújítási munkálatok finanszírozásában nyújtott segítségért, valamint az Erdélyi Református Egyházkerület vezetőségének, különösen Ft. Kató Béla püspök úrnak, hogy a templomfelújítások ügyét Erdélyszerte felkarolta. Köszönettel tartozunk még Gertner Tibi kisvállalkozónak és családjának, hogy ezt a nagy munkát elvállalta. Szintén köszönet illeti Küküllőalmás Polgármesteri Hivatalát, a presbitériumot, valamint a gyülekezet összes tagját a segítségért és amiért adományaikkal támogatták a hálaadó ünnepség megszervezését. A magam nevében szeretném megköszönni családtagjaimnak, barátaimnak a segítséget, feleségemnek és két kislányomnak, hogy mellettem voltak és vannak. A munkálatok a somogyomi templomban befejeződtek, de nem elég csak örvendeni és hálát adni. Azon kell igyekezzünk, hogy folyamatosan, vasárnapról-vasárnapra minél többen jöjjünk el. A munkálatok folytatódnak a küküllőalmási templom és parókia körül, ahol szeretnénk a két gyülekezet számára gyülekezeti termet is kialakítani, hogy az istentiszteleti alkalmak mellett legyen, ahol a két falunk magyarsága összegyűlhet. Bízunk abban, hogy Isten gazdag áldása kísérni fogja lépteinket a jövendőben is, hogy szolgálatunk, életünk és minden cselekedetünk Isten dicsőségét és a Magyar Református Keresztyén Anyaszentegyházunk épülését fogja szolgálni. Egyedül Istené a dicsőség. Soli Deo Gloria.

Hajdú Nagy István lelkipásztor