Back to top

Oltszakadáti fotókiállítás a Szeben Megyei Magyar Napokon

Oltszakadáti fotókiállítás a Szeben Megyei Magyar Napokon

Kiskapusi Evangélikus Egyház: 

Medgyesen  október 18-án került sor a XXI.Szeben Megyei Magyar Napok megnyitójára. A kultúrális eseménysorozat a Millenium-Ház avatásával kezdődött. Az ünnepségen beszédet mondott Orosz Csaba az RMDSZ Szeben megyei elnöke, Gheorghe Roman Medgyes polgármestere, Szurovszky Katalin kolozsvári konzulasszony, Oltean Csongor RMDSZ ügyvezető alelnök, Benedek Zakariás parlamenti képviselő. A szalagátvágás után a nagyteremben fotókiállítás volt. Az Oltszakadáti Evangélikus-Lutheránus Egyházközség életét, ünnep és hétköznapjait, népszokásait bemutató fotósorozat, melynek alkotói Ádám Gyula és Kovács László Attila. A kiállítást Horváth Csaba lelkész mutatta be, ismertetve a hallgatósággal Oltszakadát múltját, sajátos helyét a szórványmagyarságban, a megmaradás és a maradni akarás, az elszántság és a jelenkor kihívásaival dacolni akarás jellemvonásaira fektetve a hangsúlyt. Megismerkedhettünk a kakasütés húsvéti szokásával, a néviselettel, a táncpróbák vidám hangulatával, a locsolkodásra induló ifjak lelkesedésével, de a csendéletek beszéltek az idősek ráncba írt bölcsességéről, a gyermekek szeme csillogása a reményt sugározta a képeken keresztül, a kenyérdagasztás, lópatkolás, hétköznapi életképei pedig a mindennapok szépségét örökítették meg. Számos kép a fogarasi tájat, a templomot örökítette meg és a kiállítás megerősítette bennünk az itthoni táj szeretetét, az otthon érzésének megerősödését és egy kicsit talán az ittmaradásban is. A képkiállítás nyitott ablakok hangulatát ajándékozta, melyen a hazaszeretet, az emberi őszinteség a hétköznapok meghitt csendje és az ünnepek felhőtlen ragyogása áradt a lelkünkbe.

Horváth Csaba