Back to top

Presbiteri csendesnap és templomfelújítási hálaadó istentisztelet a Szeben megyei Kiskapuson

Presbiteri csendesnap és templomfelújítási hálaadó istentisztelet a Szeben megyei Kiskapuson

Kiskapusi Evangélikus Egyház: 

A presbiteri csendesnap résztvevőit Horváth Csaba házigazda lelkész köszöntötte, valamint Varga Lajos felügyelő, az egyházmegye részéről Magos György egyházmegyei felügyelő és Fehér Attila esperes-főtanácsos köszöntötték az egybegyűlteket.

Tóth Zoltán Csaba alesperes áhítata az egymásra figyelésre, az egymásért való felelősségre terelte gondolatainkat, ebben a rohanó világban, amiben mindenki csak magával van elfoglalva, továbbá kihangsúlyozta a cselekvő Istent, aki pásztorolja az övéit. A lelkipásztori felelősségvállalás és a magunk legeltetése helyett az Isten népének szolgálatára való felhívás kijózanító üzenetként maradt meg bennünk. Ezt követte Flóriska István református főgondnok "Presbiter a gyakorlatban", gyakorlatias és nagyon hasznos ötleteket tartalmazó előadása. Elméleti útmutatások mellett gyakorlati tapasztalatokat, tanácsokat osztott meg velünk. Hogyan lehet a szórványban áldásos, eredményes közösségformáló tevékenységeket szervezni és megvalósítani, akár olyan gyülekezetekben, ahol a hívek száma tíz alatt van. Lelkesítő, ötletgazdag előadása gondolatébresztő hatással volt ránk és kimozdított “az itt már nem érdemes…” állapotból. Távlatokat, lehetőségeket, reményt mutatott fel valamennyi egyházi munkatársnak.

A rendezvényt a Miniszterelnökség-Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt és az RMDSz-Communitas alapítvány támogatta.

A délutáni templomfelújítási hálaadó istentiszteleten Tóth Zoltán Csaba alesperes és Horváth Mengyán Szófia lelkész, valamint Horváth Csaba lelkész szolgáltak, az igehirdetési szolgálatot Fehér Attila esperes-főtanácsos végezte. Kihangsúlyozta a templom fontosságát, központi szerepét az életünkben és egy hasonlattal élt, melynek képi üzenetét magunkkal vihettük a hétköznapokba is. Isten népe olyan, mint egy folyó. (Az igehirdetésben az Amazonas szerepelt, mint hajdan bővízű folyam.) Ez, amikor eléri az óceánt, akkor kilómétereken keresztül megváltoztatja annak vizét. A National Geographic magazin fotósorozatát hozta fel példaként, ahol látványos képek illusztrálják ezt a hatást. Mi istenhívők ugyanígy kell megváltoztassuk ennek a világnak a közegét, még akkor is, ha csak kicsiben sikerül, de lehetőségünk van a városok embertengerében változást előidézni, a szórvány kis közösségeiben, hogy a világ lássa, hogy kihez tartozunk. Ennek a folyamatnak a forrása, az ereje a templom.

 

Az istentiszteleten Horváth Csaba kiskapusi lelkész beszámolt a felújítási folyamatról és megköszönte a támogatók és az önkéntesek, valamint a kivitelező csapat munkáját. A felújítás két szakaszban történt. Az elsőben a homlokzati felújítás valósult meg, a templom XIII. századi frontja, amit szakemberek, restaurátorok bevonásával kiviteleztek korabeli anyagok és vakolat felhasználásával, valamint az eredeti falfelületek és díszítőelemek megőrzésével, kihangsúlyozásával tették még értékesebbé. Az idén folytatódott a munkálat a második szakasszal, ahol a templomhajót újították fel kívülről, belülről pedig kifestették a falakat és a templombútorzatot egyaránt. A beltéri festést külön megköszönte a Kiskapusi Polgármesteri Hivatalnak, aki finanszírozta a beltéri munkálatok nagy részét.

A XIII. századi, A kategóriás műemlék templom renoválási munkálatait az Evangélikus Lutheránus Egyházkerület, a Kolozsvári Egyházmegye, a Gustav Adolf Werk és a Magyar Kormány – Bethlen Gábor Alap / Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.

Benkő Anna, a kiskapusi gyülekezet másodfelügyelője is megköszönte mindenkinek a segítséget és a támogatást kihangsúlyozva, mennyire fontos a gyülekezetnek a templom és mennyire megtartó ereje van.

Ünnepi hálaadó istentiszteletünk keretében fellépett a szatmári Szegletkő dicsőitő zenekar 3 tagja, szavalattal szolgált László Margit, a kiskapusi gyülekezeti nőszövetség képviselője. Csiha Kálmán: “Szeressétek a templomot” című versével nyomatékosította az áhítatokban és az igehirdetésekben elmondottakat. Szabados János, a zselyki egyházközség felügyelője Benedek Elek: “Honvágy” című versével tette meghitté az istentiszteletet. Ünnepi istentiszteletünket megtisztelték jelenlétükkel a testvérfelekezetek (református, római-katolikus és ortodox) lelkészei is, valamint a Medgyesi RMDSZ képviselői Fazekas Attila és Töttösi Gergő.

A Szeben megyei szórványgyülekezet ünnepét, a kiskapusi templom elé gyülekezve, egy közös fotóval zártuk, amit szeretetvendégség követett.

 

Ezúton is köszönjük mindenkinek a részvételt és a támogatást.

 

Hála, tisztelet, dicsőség legyen Istennek.

DS.L.H.G. (Deo sit laus,honor,gloria)

 

Fehér Attila és Horváth Csaba