Back to top

Évközi XXXII. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Évközi XXXII. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Pénteken, 2019. november. 15-én 16 órakor a plébánia udvarán a Magyar Szórvány Napja alkalmából képkiállítás megnyitóra kerül sor a Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Kulturális Központ, medgyesi RDMSZ és a medgyesi római katolikus plébánia közös szervezésében. A kiállítás megnyitása után a plébánia nagytermében filmvetítésre kerül sor. A  kiállítást megnyitja  Babota Tibor plébános. Közreműködnek Vajda Szilvia és a Báthory István Általános Iskola kiskórusa Stefán Tünde tanárnő vezetésével.

2.  Jövő vasárnap, november 17-én végezzük a Szent Erzsébet napi gyűjtést a Főegyházmegyei Caritas javára.

EVANGÉLIUM:           

Abban az időben: Odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle: ,,Mester! Mózes meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot testvérének. Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd sorra mind a hét. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána. Végül az asszony is meghalt. A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Hisz mind a hétnek felesége volt.''  Jézus ezt válaszolta nekik: ,,A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert feltámadtak. Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él.''           

ELMÉLKEDÉS:

A feltámadásról sok vita és spekuláció folyik a történelem folyamán, már egészen Jézus idejétől fogva. Akik túlságosan racionálisan akarnak megérteni mindent, azoknak különösen nehéz felfogni, hogy van feltámadás. Sokaknak a feltámadás egy nagy és távoli dolognak tűnik, viszont valójában a mindennapi életünkben is találkozhatunk a feltámadás jeleivel. Elsősorban, minden kultúrában (már az őskor óta) megtalálhatóak a temetési szertartási hagyományok, ami lényegében azt mutatja, hogy az emberek hisznek abban, hogy van élet a halál után, és hogy egykor újra találkozni fognak a szereteteikkel. Az indonéziai Flores szigeten élő népek kultúrái mindig két világról beszélnek, az élők és holtak világáról. Ez a két világ mindig kapcsolatban van, sőt befolyásolják egymást. Másodsorban az apró dolgokban is fel lehet fedezni a feltámadás jeleit. Amikor esténként fáradtan megyünk aludni, és másnap frissen ébredünk fel. Amikor megsebesülünk akár testileg, akár lelkileg, majd egy idő után meggyógyulunk. Ezek mind-mind arra figyelmeztetnek bennünket, hogy a feltámadás nem csak egy világvégi valóság, hanem mindennapi tény. A mai evangéliumban Jézus világosan mutatja, hogy a halál utáni élet teljesen más, mint a jelenlegi, földi életünk. Akkor már teljességében lesz mindent, és nem lesz többé kérdés vagy homály. Nekünk erre van egy nagy bizonyítékunk, ami nem más, mint maga Jézus Krisztus feltámadása. Ezt ünnepeljük minden szentmisében, ami buzdítson minket arra, hogy e-világi élet után, egy szeretettel teljes világ vár mindnyájunkat.

A HÉT SZENTJE:

Tours-i Szent Márton püspök

Savariában (a mai Szombathelyen) született 316-ban pogány szülőktől. Mint katonatiszt megismerkedett a kereszténységgel. Amiens városa előtt megfelezte köpenyét és odaadta egy didergő koldusnak.  18 éves korában megkeresztelkedett. 20 éves korában Poitiers-ben Szent Hilarius püspök exorcistává avatta. Visszatért Savariába, majd Milanoba, később Genovaba vonult, és a város közelében remetéskedett. 360-ban ismét Poitiers-be ment, és a püspök engedélyével a város mellett kolostort alapított. 371-ben a nép toursi püspökké választotta. Mint püspök is szigorú szerzetesi életet élt. 397. november 11-én halt meg. Tisztelete hazánkban is népszerű.

 

      VERS:           ISTEN 
                                    Reményik Sándor

Uram, olyan egyforma minden szolgád
És oly egyforma minden templomod,
S olyan mindegy, hogy a toronycsúcsokra
Keresztet tűznek-e vagy csillagot.

Uram, én békén hagylak az imámmal,
De Te se kívánj szívemtől semmit,
Vagyok kopott kőtábla, jaj sok zápor
Mosta le rólam a Te törvényeid.

Uram, teremtők vagyunk mind a ketten,
Amily igaz, hogy a lelkem Te adtad,
Olyan igaz, hogy én formállak Téged
És nincs Uram, én rajtam más hatalmad.

Mégis Uram, míg ringsz egy fűszál selymén,
Amíg sötétlesz mélyén egy örvénynek,
Amíg csillagbetűkbe írva látlak:
Uram, lesz még találkozásom Véled.

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Csíki Szabolcs egészségéért

Kedd:  9,00 – Tisztítótűzben levő lelkekért

           17,00 – Adriana szándékára

Szerda: 7,30 – Emilia és Viorel

Csütörtök: 7,30 – Zoltán egészségéért

                17,00 -   † Herbert Magdolna (2. évf.)

Péntek:  7,30 – Zoltán egészségéért

             17,00 – Popp Olga (6 hetes)

Szombat:7,30–Pustianu Octavian és családja egészségléért

                17,00 – Rózsafüzér társulat tagjaiért

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR: November

10. 2Mak7,1-2,9-14            11. Iz 61,1-3a          12. Ef 4,1-7; 11-13    

   2Tessz2,16-3,5                    Mt 25,31-40              Jn 17,20-26    

    Lk 20,27-38        

13. Bölcs 6,1-11                14. Bölcs 7,22-8,1

      Lk 17,11-19                       Lk 17,20-25

15. Bölcs 13,1-9              16. Bölcs 18,14-16;19,6-9

    Lk 17,26-37                       Lk 18,1-8

TEMETÉS:

Bicu szül. Szumilás Henrietta 57 éves