Back to top

Advent II. Vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Advent II. Vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Hétfőn, december 9-én Szeplőtelen fogantatás ünnepe. Szentmisék a Szent István templomban 9,30 órától, a plébániatemplomban 17,00 órától lesznek.

2. Jövő vasárnap, 2019. december 15-én 16 órai kezdettel a Szent István templomban jótékonysági koncertre kerül sor a Kájoni Consort régizene-együttes előadásában. A bevétel  a Kolping gyermekotthon részére lesz felajánlva.

EVANGÉLIUM:  

Abban az időben: Keresztelő János megjelent Judea pusztájában, és így tanított: ,,Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!'' Ő volt az, akiről Izajás próféta ezt mondta: A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Judea és a Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: ,,Viperák fajzata! Ki indított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, hogy közben azt gondolhatjátok: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek: Isten ezekből a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem! Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki énutánam jön, az erősebb nálam; arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket; kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti!''

ELMÉLKEDÉS: 

Az adventi időszak a napfelkelte előtti percekre hasonlít. Már látjuk a közeledő fényt, amely egyre erősebben ragyog, de még várnunk kell egy kicsit az igazi fény megjelenéséig, karácsonyig. Ahogyan a felkelő nap előreküldi közeledtét jelző fénysugarait, ugyanúgy Jézus is előreküldi az előfutárt, Keresztelő Jánost, aki a Megváltó közelgő érkezéséről beszél nekünk.  Bár a világban sokféle fények gyúlnak decemberben, nekünk, keresztényeknek az igazi világosságot érdemes keresnünk, aki maga Jézus. Keresésünkben az adventi időszak elmaradhatatlan alakja, Keresztelő Szent János érkezik segítségünkre a mai vasárnapon, aki Jézusra irányítja a figyelmünket. Lehet úgy is mondani, hogy János a napsugárhoz hasonlít. Már megvilágítja utunkat, de még nem látjuk az igazi fényt, Jézust. Az evangélium tehát nem Jézusról szól, hanem az Ő előfutáráról, Jánosról, akinek egykor az volt a feladata, hogy felkészítse a választott népet a Megváltó érkezésére. Ma, Advent 2. vasárnapján pedig nekünk segít, hogy felkészüljünk Jézus születésének ünnepére és tovább haladjunk adventi utunkon. János nem némán érkezik, hanem szól hozzánk. Egyszerű, világos, érthető szavakkal szól hozzánk. Vajon mit mond? S meghalljuk-e egyáltalán, amit mond? Amennyire nehéz a sokezer lámpa között észrevenni egyetlen gyertya lángját, ugyanolyan nehéz vállalkozás a mindennapi hangzavarbanm meghallani az igazi hangot, amely megtérésre szólít, s amely Istenhez vezet. Nehéz, de nem lehetetlen! Keresztelő János hangját egykor talán könnyebb volt meghallani. A pusztában amúgy csend van, tehát ha valaki megszólal, messzire hallatszik hangja. Napjaink városaiban, ahol az emberek sokszor még a pusztai magánynál is nagyobb egyedüllétet élnek át, nagyobb a zaj, a lárma, a hangzavar. Az ember szívében megszólaló hangokat könnyen elnyomja a gépek zaja, az utcai sokadalom zajongása, az emberi zsivaj, a fülsüketítő veszekedés, a televíziók és rádiók szinte mindent betöltő hangja. Ebben a nagy hangkavalkádban kellene nekünk odafigyelnünk azokra a csendes, szelíd hangokra, amelyek Jézusra irányíthatják figyelmünket. A külső hangforrásokat nehéz volna kikapcsolnunk, de mégis egy belső csendet kellene elérnünk, különben még az is megtörténhet, hogy karácsony éjszakáján még az angyalok énekét sem fogjuk meghallani. Pedig ők szépen énekelnek és igazán jó hírt, örömhírt hoznak a pásztoroknak, s nekünk. Ha sikerül egy kis csendet teremtenünk magunk körül és bennünk, akkor biztosan meg fogjuk hallani Keresztelő János hangját, aki nekünk is ugyanazt mondja, amit egykor azoknak, akik hozzá mentek: "Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét!" (Mt 3,8). Csak a csendben hallhatjuk meg a megtérésre indító isteni szót. Az Advent bűnbánati idő. Alkalmat ad nekünk arra, hogy a megtérés útjára lépjünk. Az Adventtel nem csak új egyházi év kezdődik, hanem egy új élet kezdete lehet számunkra. Jól tudjuk, hogy az igazi bűnbánat nem az isteni bűntetéstől való félelemből fakad, hanem az iránta érzett szeretetből. Fejezzük ki Isten iránti szeretetünket azzal, hogy bűnbánatot tartunk, elvégezzük szentgyónásunkat, s akkor bátran remélhetjük, hogy karácsony éjjelén találkozunk majd az emberré lett Szeretettel.

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR: DECEMBER

8. Iz 11,1-10               9. Ter 3,9-15,20            10. Iz 40,1-11

   Róm 15,4-9                 Ef 1,3-6,11.12              Mt 18,12-14     

   Mt 3,1-12                     Lk 1,26-38           

11. Iz 40,25-31             12.Iz 41,13-20

     Mt 11,28-30                  Mt 11,11-15

13. Kor 10,17-11,2         14. Kor 2,1-10a

      Mt 25,1-13                    Lk 14,25-33

 

MISEREND:

Hétfő: Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

Kedd: 9,00–  Adriana szándékára

          17,00 – Sándor Dénes, Anna és Elekes Eszter

Szerda:6,30- Gabriela szándékára

Csütörtök:6,30- János, Ida, János, Sandu, Éva, Erzsébet, Livia és György

              17,00 –   Lakatos Simon, János és Erzsébet

Péntek:  6,30 – Mária, István, János és Mária

17,00 –   Bajcsi József és a Bajcsi család elhunytjaiért

Szombat: 6,30 -  Szándékra

              17,00 – Bicu Henrietta (6 hetes)

 

TEMETÉSEK:

              Birton szül. Dávid Anna 80 éves

            Varró szül. Schnabel Hilda 61 éves

              Gáspár Mária-Magdolna 75 éves