Back to top

Karácsonyi üdvözlet - medgyesi Plébánia

Karácsonyi üdvözlet - medgyesi Plébánia

Római Katolikus Egyház: 

Tagore a nobel díjas indiai filozófus írja: „Minden újszülött gyermek azt az üzenetet hozza magával a világba, hogy Isten még nem veszítette el hitét az emberben”. A Betlehemben világra jött Kisdedet maga a gazdagon ajándékozó Isten adta a világnak, aki lényege szerint maga a jóság. „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta értünk, hogy, aki Benne hisz el ne vesszen, hanem örökké éljen”.(Jn.3.16). Isten nagy szeretetének a napja ez. Ezért a karácsonyfa, ezért a betlehem, ezért az éjféli szentmise. Olyan titokkal állunk szemben, amelyről csak térden állva elmélkedhetünk. Mit üzen nekünk a Karácsony? A karácsony a kereszténység üzenete. Titokzatos módon közelebb viszi az embert Istenhez. Titokzatossága minden embernek szól, legyen kételkedő vagy hívő. A kételkedőknek azt mondja, hogy emberi életünket titkok veszik körül, amelyeket puszta ésszel átlátni nem lehet, csak a hit szemével. A hívő ember pedig leborul a jászolban fekvő titok előtt s csodálja, hogy Isten ennyire közel jött, hogy őt nézheti, érintheti, karjaiba veheti, de meg is ostorozhatja, meggyalázhatja, sőt fel is feszítheti a kereszt fájára. Isten egy lett közülünk, hasonló lett hozzánk mindenben, a bűnt kivéve. A hívő ember képes belátni, hogy a betlehemi jászol, a golgotai kereszt ugyanabból a fából készült. Születés és halál, fény és árnyék, emberi és isteni cselekvés csodálatos összhangban vannak egymással. A karácsony azt is üzeni, hogy szívben és lélekben nekünk embereknek is közelebb kell kerülnünk egymáshoz. Közelebb kell kerüljenek a házastársak egymáshoz. Talán húzódik köztük egy vékony válaszfal, vagy akad olykor egy kis idegenkedés. Közelebb kell férkőzniük egymáshoz szülőknek és gyermekeknek, akik közé egyre nagyobb meg nem értések, türelmetlenségek vernek éket. Közelebb kell kerüljünk egymáshoz mi emberek, mert közünk van egymáshoz, ugyanannak az Atyának vagyunk gyermekei és testvérei Krisztusban. A karácsony az öröm üzenete. Az angyal örömre hívja fel a pásztorokat. „Nagy örömet adok tudtul nektek és majd az egész népnek!”(Lk 2,10). Ezt az örömet Jézus ajándékozta nekik. Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden jóakaratú embernek Istentől megáldott,boldog Karácsonyt!

 

Medgyesi Római Katolikus Plébánia