Back to top

Advent IV. Vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Advent IV. Vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Kedden, december 24-én d.u. 17,00 órai kezdettel megtartjuk a gyerekek Karácsonyát. Kérjük a híveket, hogy hozzák el gyerekeiket a templomi angyalvárásra.

2. Este 22,00 órától,a szentestét karácsonyi ünnepséggel kezdjük, ezt követi az éjféli  szentmise. Minden hívünket szeretettel hívjuk és várjuk, hogy közösen ünnepeljük meg Jézus Krisztus születését.

4. December 26-án, karácsony másodnapján,  a Szent István templomban 9,30 órakor és a plébániatemplomban 11,00 órakor lesznek a szentmisék.

5. A Karácsonyi szentmisék alkalmával a Papnevelő Intézet fentartására szervezünk gyűjtést. Előre is köszönjük adományaikat.

6. Ebben az évben is elkezdjük a házszenteléseket december 27-én.

7. A házszentelések alatt csak reggel 7,30 órától lesznek szentmisék a plébánia templomban.  A Szent István templomban  házszentelés alatt hétköznap nem lesznek szentmisék.

8. A házszentelések alatt a plébánián lesz irodai szolgálat. Kérjük, hogy akik még nem rendezték az egyházi hozzájárulásaikat, mielőbb rendezzék tartozásukat.

 

9. Házszentelés sorrendje jövő hétre:

                            

December 27. péntek

Stadionului, Sălciilor, Aron Pumnul, I. Agârbiceanu, Viţei, Vasile Pârvan, Rucăr, Greweln, Emil Racoviţă, Livezii 

Păltiniş, Tineretului, C.I. Parhon, Sovata, Merilor, Borsec, Eforie, Tomis, Istria, 1 Decembrie (nr. 2-30)

 

December 28. szombat

Baznei, Hula Veche, Hula Nouă, Dealul Cucului, Hateg, Porumbelelor, Viilor, Marţian Negrea, Muscel, Movilei, Wewern, Piscului, Govora, Nucului, Grădinarilor, Pilot Lucian Huzdup

Cluj, Feleac, Luduş, Turda, Sinaia, Predeal, 1 Decembrie (nr. 31 -), Câmpului de jos

 

EVANGÉLIUM:

 Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: ,József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől.'' Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: ,,Velünk az Isten''. Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét.

 

ELMÉLKEDÉS: 

KÉSZSÉG ISTEN AKARATA IRÁNT

Bernhard Welte

Nem mindig értjük meg azonnal, mit akar tőlünk Isten, amikor azt küldi, éppen azt a sorsot, azt az embert, azt a terhet, amit küld. De ha valaki állhatatos és készséges marad Isten iránt minden körülmények között, ha valaki hitből fakadó kedvvel és a remény bátorságával vállalja a kihívásokat, amelyeket Isten állít elé, annak végül is megvilágosodnak a dolgok és látni fogja: ez az én utam! Ahogyan Mária is látta végül saját útját és azon ment tovább… Miért ne tudna Jézus ma is kisarjadni és kivirágozni az Isten iránt egészen készséges szívből, mint annak idején a Jessze gyökeréről kihajtó ág? Miért ne tudna Jézus lelke és érzülete, Jézus segítőkész gazdag szeretete hús-vér testet ölteni a mi, Isten iránt készséges szívünkből? Mária az Úr szolgálója, ő bizonyítja ezt az utat, lehetőséget. Ő előttünk jár. Ő legyen a mi pártfogónk ezen a nehéz, de királyi úton: az Isten akarata iránti készség útján, amely értékes eredményeket hoz majd.

IGELITURGIKUS NAPTÁR: DECEMBER

    22. Iz 7,10-14            23. Mal3,1-4,23-24             24. 2Sám 7,1-16        

          Róm 1,1-7                 Lk 1,57-66                           Lk 1,67-79       

          Mt 1,18-24                    

   25. Iz 9,1-6                 26.ApCsel 6,8-10;7,54-59      

         Tit 2,11-14                  Mt 10,17-22              

         Lk 2,1-14                                                                    

    27. 1Jn 1,1-4             28. 1Jn 1,5-2,2              

          Jn 20,2-8                  Mt 2,13-18