Back to top

Dél-erdélyi régiós nőszövetségi találkozó Küküllőalmáson

Dél-erdélyi régiós nőszövetségi találkozó Küküllőalmáson

Küküllőalmás: 

190-en gyűltek össze szeptember 28-án a dél-erdélyi régiós nőszövetségi találkozóra Küküllőalmás 15. századi református templomában. A 220 lelkes küküllőalmási gyülekezet örömmel vállalta a házigazda szerepét, hogy három egyházmegye – a hunyadi, nagyenyedi és brassói – gyülekezetei számára megszervezze az alkalmat.

 

Szakács Nagy Ilona bürkösi-románújfalusi lelkipásztor hirdette Isten igéjét a János evangéliuma 17,11 alapján: „Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!” Az egy és az egész rokon szavak, egy tőről erednek: egységesnek lenni azt is jelenti, hogy egészségesnek lenni. Egységre törekszik minden emberi közösség, a legkisebbtől a házastársi, baráti közösségtől a család, gyülekezet, nép, nemzeti közösségekig. Szeretnénk valahova tartozni, egyek lenni, ezért ha nincs egység, akkor az egészségünk is megromlik. Nőszövetségről beszélve jó, hogy vannak külső jegyek, amelyek az összetartozást erősítik: zászló, himnusz stb., de hogy ezek ne csak üres külsőségek legyenek, nekünk elsősorban az Atyával kell egynek lennünk, csak így valósul meg a közösség egysége is. Egésznek kell lennie a mi életünknek az Úr Krisztusban, hogy egészségesek lehessenek a közösségeink.

 

Továbbá Miklósi Mátyás Csaba, a brassói egyházmegye esperese köszöntötte a találkozó résztvevőit a Jn 15,12–17 versekkel. Az isteni szeretet parancsának nagyon szép földi kiábrázolása az asszonyi szívekben korvonalazódó szeretet: akár mint hitvestársak, mint édesanyák, nagymamák, mint a gyülekezeteink szolgálattevői, Krisztus kinyújtott kezei, betegeket látogatók, özvegyeket, árvákat vigasztalók, mint simogatók, mint a templomainkban és otthonaikban imádkozók. Az esperes Isten áldását kérte az ünneplésre, a résztvevők életére, szolgálatukra.

 

Hajdú-Nagy István, a küküllőalmási gyülekezet lelkipásztora házigazdaként köszöntötte a konferencia részvevőit. A 2Tim 1,7 versét olvasta fel üdvözlésképpen. Elmondta, talán soha nem volt ennyire tele a küküllőalmási templom, és örömét fejezte ki, hogy ilyen szép számban jöttek asszonyok a találkozóra. Mindebből erőt meríthet a helyi gyülekezet is, hogy vallásában és nemzeti öntudatában jobban megerősödjön – hangsúlyozta.

 

Borsos Melinda nőszövetségi elnök is köszöntötte az egybegyűlteket. A nőszövetségi szolgálatot a ködös őszi tájhoz hasonlította: messziről talán nem látjuk az utat, a szolgálat módját, de Isten, aki elhívott bennünket erre a szolgálatra, célt is állított elénk, amit követnünk kell. Ezen az úton nem hagy magunkra, mindennap adja az ő igéjét, amelyet a Bibliában olvashatunk, hogy útitársunk, irányítónk legyen. Az elnöknő a Zsid 10,35 verssel bátorította az egybegyűlteket: „Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van.”

 

A szünetben az asszonyokat feladattal bízta meg Borbándi Erika régiós elnök. Egy-egy követ kellett választaniuk a templomkertből, amely életük egy-egy mozzanatára, lelkiállapotukra emlékeztet. Ezt egy ismeretlen résztvevővel kellett megosztaniuk. A kövek beszélni kezdtek, gazdát cseréltek, és a templomba kerültek, üzenetet hordoztak. Hamar kiderült, miért kellet őket a kezünkbe venni és beszélgetni. Végül ezek a megmozgatott kövek arra az Alapkőre terelték figyelmünket, amely mindmáig az Anyaszentegyház fundamentuma, és akár élünk, akár halunk, az övéi vagyunk.

 

A továbbiakban Egység a különbözőségben címmel tartott előadást Tóth Anna kálnoki lelkipásztor. Együtt a hit útján – az előadás alcíme utal arra, hogy egy közösségen belül, kisebb-nagyobb megosztottságban, több vagy kevesebb aktivitással éljük meg a gyülekezeti életet és hitéletünket. A nőszövetségnek összetartó, minden kiscsoportra odafigyelő szolgálata, missziós programja lehet. Legyünk ennek leleményes, önzetlen megvalósítói.

 

Együttlétünket az előadás után a helyi kultúrotthonban folytattuk, ahol fellépett a medgyesi Gyöngyvirág néptánccsoport. Találkozónkat közös ünnepi ebéddel és tombolázással zártuk.

 

 

Hajdú-Nagy István lelkipásztor, Küküllőalmás

Fotó: ifj. Dávid Sándor, Somogyom

www.reformatus.ro