Back to top

Summervibes

Summervibes

Pro Schola Mediensis: 

Juni 27-30 között a tapasztalat  és kapcsolattartó vágyó végzős diákok számára egy olyan tábort szerveztünk amely által komoly segítséget és lökést adjunk jövőbeli pályafutásukra nézve. Emellet, búcsúzás előtt egy rövid időt töltenek együtt. 

 Ez a néhány nap szolgált kikapcsolódásul a medgyesi és a vidéken élő magyar fiatalság számára, egyben identitásfenntartó és közösségépítő szerepet is szolgált. Legföképpen a tábor avala a céllal szolgát, hogy    bizonyos előadások és beszélgetések segítségével támogassuk a fiatalok pályaválasztásukban, és biztosítsuk őket arról, hogy ezután sem fognak egyedül maradni, segítségünkre és tanácsunkra bármikor számíthatnak.

A célcsoportunk, most a 12- es végzős diákok , akik, bár iskolánk padjait elhagyják, reméljük, hogy közösségünknek továbbra is részét fogják képezni. Különleges meghívottak is részt vettek táborunkba, amelyek feladata az utbaigazitás és a biztatás volt. Fontosnak tartjuk, hogy segítséget nyújtsunk számukra, persze bele vonva a szülőket is. Igy , az egyik délutáni program egy, tanár-diák szülő beszélgetés volt, ahol mindenki elmondhata a véleményét a pályafutás fontosságáról. 

A projekt fő célja, pontosan a gyerekek és családjaik életkörülményeit próbálja javítani, mivel egy versenyképes és tanult magyar diák nem csak büszkeség szülei részére, hanem megkönnyebbülést is jelent, úgy pénzügyi, mint morális szinten is. Sőt, úgy véljük, hogy ez még a család határait is átlépi, mivel egy sikeres diákból egy jó szakember válhat, akire hosszútávon a közössége is büszke lesz, így a teljes magyarságot erősítvén. Sokkal könnyebb úgy megmaradnunk, hogy van a köztünk több olyan sikeres példa, több olyan szakember, akire a felnézhetünk és akire büszkék lehetünk. Ez pedig a közösség többi tagjának is erőt ad.

A tábor szervezői neveben (Pro Schola Mediensis) köszönjük minden támogató és partner segiíséget. Különösen ki szeretnénk emelni a Bethlen Gábor Alapot és a Szeben megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóságot.