Back to top

A Medgyesi MADISZ 2019-ben

A Medgyesi MADISZ 2019-ben

Medgyesi MADISZ: 

 

Az elmúlt év a nagy tettek éve volt számunkra. Végre körvonalazódni látszanak olyan projektek, amelyekre már évek óta készülünk, és amelyek úgy véljük, közösségünk számára elképzelhetetlen fontossággal bírnak.

Mint minden évet, 2019-et is tervezéssel kezdtük. Fontos volt számunkra két olyan feladat folytatása és sikeres lezárása, melyeken már hosszú ideje dolgoztunk. Ezek a Hosszabbított Program és a medgyesi magyar kulturális központ, a Millennium-Ház felújítása volt. Nyílván fontos számunkra a megszokott rendezvényeink megszervezése, a minőségi és mennyiségi szempontoknak, valamint a minden itt élő igényeinek való megfelelés, azonban e két projekt sikere elsődleges prioritással bírt.

Nem hátráltunk meg a munkától, függetlenül attól, hogy az éppen fizikai vagy szellemi energiabefektetést jelentett-e. Ennek gyakorlati példája a Millennium-Ház felújítása volt, mely ötlete és folyamata, sok esetben kivitelezése ránk esett. A 2000-ben újonnan átadott épület majdnem 20 év használat után felújításra és némi „ráncfelvarrásra” szorult. Közösen sikerült megteremtenünk az anyagi keretet, ami hatalmas kihívás volt és csak több hullámban tette lehetővé az építkezést. Az év végén egy kétéves folyamatot zártunk lel. Hozzátenném, nem tervezünk hátradőlni, akad még min fejlesztenünk. Az mindenesetre örömmel tölt el minket, hogy végre visszatérhetett a munka a régi kerékvágásba és a nyugdíjas klub, a néptánccsoport és fiataljaink újra élettel tudják megtölteni központunkat, a Millennium-Házat.

Szervezetünk életében, úgy gondolom, hogy az egyik legsikeresebb projekt az a Hosszabbított Program. A kellő szerénységet félretéve, a szórványmagyarság egyik legfontosabb vívmányai közé sorolhatjuk megvalósítását az elmúlt évtizedekben. Az ötlet maga egy helyi igényből nőtte ki magát úgy, hogy kezdetben önkéntesekkel kezdtük a programot kis létszámú gyerekcsoport bevonásával, majd ezt követően sikerült anyagi hátteret biztosítanunk a programnak helyi szinten és tíz gyerekről bérmentesen kibővíthettük a tervet 60 kisdiákra. Időközben kidolgoztuk és a Magyar Ifjúsági Értekezlet segítségével kiharcoltuk azt, hogy medgyesi példánknak országos keretet tudjunk biztosítani, így a mi kezdeményezésünkre és munkánkra alapozva kiterjeszthettük további kilenc szórványmegyére, amely 1800 diáknak biztosít minden nap meleg ebédet, foglalkozást, játékot és biztonságot, mely nem kis segíts családjaiknak. Szeben megyében három településen működik jelenleg a program: városunk mellett, Nagyszebenben és Erzsébetvároson. Medgyesen 60 kisdiákkal 5 kollégánk foglalkozik nap, mint nap. Erre különösképpen büszkék vagyunk, hisz magunkénak érezzük, rengeteg energiánk, időnk és fáradozásunk van benne. Ebből nőtt ki mindaz, ami most országos szinten támogatja az erdélyi magyar családokat. Ezutón is köszönöm mindazoknak, akik a kezdetektől fogva hittek bennünk, segítettek minket és mellénk álltak.

2019 volt az az év amikor első alkalommal bonyolítottunk le egy Európai Uniós projektet, az ERASMUS+ által finanszírozva. Január közepén Medgyesen volt 44 fiatal 9 országból több, mint egy hétig, akiknek lehetőségük adódott, hogy megismerkedjenek egymással, a várossal, magyarságunkkal és a képzés során többet megtudjanak a migrációról. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos mérföldkő volt szervezetünk életében, amit a visszajelzések alapján igyekszünk megismételni.

Kulturális szempontból nagy hangsúlyt fektettünk eddig is a hagyományaink tényleges megélésére a mindennapokban, így besegítettünk a történelmi egyházak által szervezett eseményeken, részt vettünk Medgyesen és más magyarlakta településeken a január 22-i Magyar Kultúra Napja ünnepségeken, a március 15-i 1848-49-es forradalom és szabadságharc, illetve az október 23-i forradalmi megemlékezéseken.

Megyénk egyetlen magyar nyelvű havilapja működését is sikerült tovább vinnünk, havi rendszerességgel számoltunk be a városunkban és megyénkben történő fontosabb eseményekről, hirdetések, cikkek írása, szerkesztése és házhoz történő szórása által. Sajnos a Nagy-Küküllő közéleti és kulturális havilap személyekhez közvetlenül történő kiosztását, melyet több éven keresztül ingyen tudtunk megoldani 1300 medgyesi családnak az év utolsó felében meg kellett szüntessünk anyagi okok miatt. Ahhoz azonban mindig is ragaszkodtunk, hogy a lap időben megjelenjen és a három medgyesi történelmi egyháznál kiosztásra kerüljön, továbbá a Millennium-Házban és a www.medgyes.ro honlapunkon elérhető legyen. Továbbra is azon dolgozunk, hogy a kiosztást 2020-ban újra meg tudjuk oldani új források bevonásával, azonban ez nagyrészt a támogatóktól függ, hisz költségekkel jár és nem mindig veszik figyelembe, hogy mennyire fontos egy ilyen közösség számára a magyar szó. Akárhogy is alakul, megyei szinten továbbra is kiosztásra kerül az egyházak és az RMDSZ helyi szervezeteinek hathatós segítségével 700 magyar családnak.

Mint ismert, szervezetünk nem rendelkezik bevételi forrással. Ennek ellenére fontos számunkra, hogy az általunk szervezett rendezvényekre továbbra is a belépés díjmentes legyen. Ehhez kis csapatunknak nem kis munkát és olykor kreativitást kell belefektetnie a pénzforrások felkeresésébe, a pályázatok megírásába és megfelelő elszámolásába. Mindezt teszi természetesen úgy, hogy a többi helyi vagy megyében működő szervezeten is igyekszik segíteni. Ez munkánk azon része, amely egyáltalán nem észrevehető, esetleg a rendezvények minőségén mutatkozik meg, mégis talán legfontosabb eleme, mert minden kitűzött célunk megvalósulása itt dől el. A támogatások szempontjából ér bennünket rengeteg kudarc is főleg, amikor a támogatók, intézmények vagy cégek, kerethiányra hivatkozva utasítják el a segítségnyújtást. Ennél nagyobb örömmel fogadjuk azonban, amikor sikeres pályázás után szerződéskötésre kerül sor, majd a végén az elszámolási folyamatra. Ezúton szeretném megragadni a lehetőséget és megköszönni kollégáimnak és barátaimnak, Fazekas Attilának és Kémeri Attilának az elmúlt év fáradhatatlan adminisztratív háttérmunkáját, amely segítségével közösségünk életét tehettük szebbé.

Hagyományos rendezvényeink között megemlítjük a XVII. Vándorcsizma Néptáncfesztivált, a XXI. Szeben Megyei Magyar Napokat és a IX. Úszótábort.

Ezek azok az események, amelyek nagyszámú embertömeget tudnak megmozdítani, és a mi szívünkhöz is igen közel állnak. Minden évben szebbé, érdekesebbé és vonzóbbá próbáljuk tenni az aktuális programot.

Olyan programokat igyekszünk összeállítani, amelyek mindenki számára érdekesek, megmozdítják az embereket és közösséggé formálnak mindnyájunkat. Véleményem szerint az egyik legsikeresebb rendezvényeink között említhetjük a fent említetteket és ezt nem csak én mondom, hanem a visszajelzések is ebben erősítenek meg. Az Úszótábor 2019-es kiadása során több, mint 70 résztvevő tölthetett együtt egy hetet a szentegyházi Napsugár kempingben, ahol érdekesebbnél érdekesebb programokat kínáltunk. Az év folyamán továbbá a diákokkal, önkénteseinkkel közösen további eseményeket, táborokat szerveztünk. Említésre méltó a már hagyománnyá váló Summervibes tábor, melyet Kisdisznódon szerveztek meg.

Természetesen ezeken a rendezvényeken kívül sok más program, esemény, képzés, konferencia, megbeszélés és egyéb megmozdulás fűződik hozzánk úgy szervezőként, mint társszervezőként, vagy akár résztvevőként. 

2019-ben is sikerült munkánkat segítenie egy Petőfi Sándor Program keretében küldött ösztöndíjasnak, aki fontos szereplőjévé nőtte ki magát kis közösségünkben, oroszlánrészt vállalva a kommunikáció, újság, kapcsolattartás, pályázás és fejlődés terén. Fontosnak tartjuk azt, hogy a működő közösségek továbbra is részesüljenek ebben a programban, hisz rá nem csak ott van szükség, ahol nincs közösségi élet, hanem ott is, ahol van. Ezúton köszönöm Töttösi Gergő munkáját és a Miniszterelnökségen belül működő Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságnak, hogy általa támogat minket.

Tavaly sikerült közösen a Pro Schola Mediensis egyesülettel és a Báthory István általános iskolával belépnünk a Rákóczi Szövetség hálózatába. Bár csatlakozásunk még igen friss, már most is sokat segít nekünk további gesztusokat gyakorolni a közösségnek, kortól függetlenül. Ennek eddig legnagyobb eredménye számunkra egy ingyenes budapesti kirándulás volt, melyen fiataljaink nem mindennapi fáklyás megemlékezésen, illetve programokon vehettek részt.

Az elmúlt évben két választáson vagyunk túl, melyben a fiatalok is kivették részüket hozzájárulva a Romániai Magyar Demokrata Szövetség országos sikeréhez. Végül sikerült bejuttatni két magyar képviselőt is a brüsszeli törvényhozásba, ahogyan az elnökválasztásokon elért eredményekre is úgy gondolom, büszkék lehetünk.

2019-es Magyar Ifjúsági Értekezlet tisztújításán újabb két évre kapott megbízatást Kémeri Attila, Szeben Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács elnöke, illetve jómagam. Továbbra is a belügyekért felelős ügyvezető alelnöke vagyok a MIÉRT-nek, célkitűzéseim között pedig elsődleges helyen szerepel a romániai szervezetekkel való szoros kapcsolattartás és kapcsolatápolás.

Ezúton szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni minden egyes önkéntesünknek, munkatársunknak, kollégánknak, jóakarónknak, támogatónknak a tavalyi évben mutatott hozzáállást, segítséget, a bíztatást és tenni akarást. Hajrá magyar fiatalok, hajrá Medgyesi MADISZ!

 

 

Balázs Botond,

Medgyesi MADISZ elnök