Back to top

Évközi V. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Évközi V. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

Adójuk 2%-át ebben az esztendőben is fölajánlhatják plébániánk javára. Bővebb tájékoztatást és nyomtatványt a plébánia irodájában kaphatnak.

EVANGÉLIUM:

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ,,Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!''

A HÉT SZENTJE:

Szent Skolasztika szűz

 Szent Benedek nővére, akit követett a monasztikus szerzetesi életben, maga köré gyűjtve egy szüzekből álló kisebb közösséget. Nagy Szent Gergely pápa (1604) a Párbeszédek című könyvében beszél a testvérek találkozásáról, amely Monte Cassino közelében egy majorban történt. 547 körül halt meg, ott nyugszik testvérével együtt a Monte Cassinói bazilika kriptájában. Bár a II. világháborúban a kolostort lebombázták, de sírjuk sértetlenül megmaradt, és felépítették az elpusztított bazilikát is.   

ELMÉLKEDÉS: 

 A föld sójává vagy a világ világosságává válni azt jelenti, hogy mi, keresztények Jézus követői vagyunk, hiszen a mi életünk más, mint a nem keresztény embereké, más, mint a nem hívő embereké. Mi tapasztaljuk, hogy a keresztény életének a lényege a szeretet. Egymás iránti szeretetben igyekszünk élni, ahogy Jézus tanított bennünket. Ez azt jelenti, hogy testileg és lelkileg legyünk jók és tegyünk jót minden helyzetben. Az apostolok cselekedeteiben halljuk, hogy az apostolok az ősegyházban szegényekkel törődtek, rászorulóknak segítettek és az özvegyasszonyokról gondoskodtak.   Sokan voltak, akik önkéntesen osztották meg a tulajdonukat, hogy szeretet közösségben élhessenek. Az ősegyházban az apostalok sokat fáradoztak, hogy gyakorolják az irgalmasságot és tanúskodjanak Jézus tanításáról. Így váltak a föld sójává és a világ világosságává.  Ferenc pápa mostanában gyakran buzdít, hogy nekünk, keresztényeknek konkrétan kell élnünk az életünket, ahogy Jézus tanította. Igyekezzünk, hogy méltók lehessünk Krisztus követőinek lenni. Más szóval Ferenc pápa azt üzeni, hogy váljunk a föld sójává és világ világosságává. Kövessük Jézust szellemileg a hitben és gyakoroljuk az irgalmasságot a mi közösségünkben. Az Isten szeretete nem csak az Istenre és rám vonatkozik, hanem a felebarátiamra is. Az Isten iránti szeretet tökéletlen a felebaráti szeretet nélkül. Ez nem csak az anyagi dolgok megosztásáról szól, hanem a jó szándékról is, a segítő kézre és az egymásnak adott jó tanácsokról is. Felmerül a kérdés, hogy konkrétan hogyan lehetünk a világ világossága, a föld sója? Az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyakorlásával.  Ha ezeket megtesszük, Istennel és az embertársainkkal egyaránt mélyülni fog a kapcsolatunk. Így leszünk a világ világossága és a föld sója! Így leszünk valóban keresztények, azaz krisztusiak! Kérjük a mai napon a Szentlelket, hogy valóban képesek legyünk megtapasztalni az Ő irgalmasságát, és legyen elég bátorságunk és kitartásunk irgalmasságot cselekedni azokkal, akiket Ő hozzánk küldött.

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Február

 9. Iz 58,7-10                  10. Én 8,6-7            11. 1Kir 8,22-30

    1Kor 2,1-5                        Lk 10,38-42             Mk 7,1-13      

    Mt 5,13-16                                    

 12. 1 Kir 10,1-10             13. 1 Kir 11,4-13

        Mk 7,14-23                      Mk 7, 24-30

14. ApCsel 13,46-49        15. 1 Kir 12,16-32;33-34

        Lk 10,1-9                        Mk 8,1-10

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Monica szándékára

Kedd: 9,00 – Valeria és Adi szándékára

         17,00 – A Fehér család szándékára

Szerda:7,30 – Ioan, Gabriela és Liliana egészségéért

Csütörtök: 7,30 – Diana, Atena és Licinia egészségéért

       17,00- Szándékra

Péntek: 7,30 – Tisztítótűzben levő lelkekért

             17,00  – Keresztes Olivér egészségéért

Szombat: 7,30 –

              17,00-

TEMETÉS:

Urszuly István 90 éves