Back to top

Nyilas Misi ösztöndíj

Nyilas Misi ösztöndíj

Medgyesi MADISZ: 

Ezúton szeretnénk szíves figyelmébe ajánlani a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíj-pályázatát.

A kolozsvári székhelyű nonprofit szervezet 2003 óta támogat ösztöndíj-program keretén belül tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat, diákokat. Évente többszáz ösztöndíjasunk folytatja tanulmányait a világ számos pontján élő támogatók anyagi hozzájárulásainak köszönhetően. A támogatók személyesen is figyelemmel követhetik a pártfogoltjaik tanulmányi előmenetelét, illetve a családok szociális helyzetét. Egy tanuló ösztöndíja havonként 18 000, évi szinten 216 000 forintnak megfelelő támogatást jelent. A legjobb eredményeket felmutató ösztöndíjasaink akár havi 27 000 forint értékű támogatásban is részesülhetnek! Sikeres érettségit követően ösztöndíjasaik felsőfokú tanulmányait is segíthetik támogatóik.

Kiírásunkra pályázhatnak olyan szülők/gyámok, akiknek igazolhatóan jó képességű gyermeke a 2020/2021-es iskolai évben magyar nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban a romániai magyar közoktatásban (beleértve ebbe a szaklíceumi oktatást és a szakoktatást is!), és teljesíti az alábbi feltételeket:

1. A család anyagi helyzete megnehezíti a gyermek továbbtanulását; az egy családtagra eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 1200 lejt.

2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig (szakoktatásban tanulmányai befejezéséig) tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását a romániai magyar közoktatásban.

3. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke a 2020/2021-es tanév végén legalább 8,50-es általánost ért el.

Bővebb információk az Egyesület tevékenységéről a http://nyilasmisi.ro honlapon olvashatóak.

A pályázatokat 2021. augusztus 31-ig várjuk az Egyesület postacímére: 400095 Cluj-Napoca (Kolozsvár), str. Iuliu Maniu 2/3. vagy a nyilas_misi@yahoo.com e-mail címre. Pályázhat a 2020/2021-es tanévben a romániai magyar közoktatásban részt vevő, 6–10. évfolyamon tanuló, tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló szülője/gyámja.

A pályázati csomag (felhívás, adatlap, űrlap a pályázó tanuló jellemzésére) letölthető honlapunkról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a 10.00–16.00 óra között hívható 0264-531153- telefonszámon vagy a  nyilas_misi@yahoo.com  e-mail címen kaphat.