Back to top

Angyalok hirdetése

Angyalok hirdetése

Református Egyház: 

Karácsonykor mi, mint a keresztény vallás követői, egyik legszebb ünnepünket éljük meg. A bennünk élő gyermek öröme elevenedik meg ilyenkor, jelezve, hogy olyan gyermekkorból érkezünk, ahol a hozzánk közel állók a karácsony magasztos pillanatait igenis ismerték, annak örömeit nekünk is átadták. Az embernek ezt a mélyből feltörő örömét a pandémia terhes jelenléte nem szüntetheti meg és az aktuális anyagi javakban való szűkölködés nem akadályozhat meg senkit az ünnep megélésében, hiszen az ünnep mindig lelki eredetű. Az ember belső valóságát szólítja meg, ahhoz ad hozzá gazdagító érzést, útmutatást az isteni Igén keresztül. Vajon miért van erre szükség? Miként valósul meg mindez? Erről szól a bethlehemi pásztoroknak szóló angyalok hirdetése.

Az idézett igeversek tanúságtétele szerint, Bethlehem határában, az első karácsony idején, angyali seregek jelentek meg, akik 3 üzenet mondtak el a pásztoroknak.

1.„Ne féljetek...”Megnyugtató szó ez, amire azért volt szükség akkor és ott, mert a bethlehemi határban a pásztorok élete aznap éppen elcsendesedésre készült, mivel a nap lejárt. Mert ugye,  egy-egy fáradságos nap után, az ember  pihenőre akar térni. És ekkor jelent meg Bethlehemben hirtelenséggel,a napvégi fáradságokkal teletűzdelt emberi életek fölött egy angyali sereg, nagy fénnyel, hirdetve örömet. A látvány lenyűgöző lehetett! Miért? Mert a sötétben hirtelen nagy fény jelent meg. Sötétben megjelent egy fény? Ilyesmi, többnyire akkor  kerülhetett sor Bethlemben, ha tüzet gyújtottak az éjszakában. De az angyali üzenet hangsúlyozza: én nem a hírhedt, pusztító erejű tűz emésztő lángját hoztam el neked, hanem a menny világosságának a tündöklését. A menny fénye karácsonykor tehát közelebb kerül kerül az emberhez.

2.„Örömöt hirdetek nektek”. Mit jelent ez? Azt, hogy Isten, az angyalán keresztül nem olyant kíván közölni, amitől az ember lelke keserűséggel telik meg, letörik vagy reményfosztottá válik. Nem. Isten jóhírt mond karácsonykor, olyat, ami sokakat majd felemel, sokaknak örömöt okoz. Karácsonykor, a jóhír, az emberi világunk rosszhíreiből is kiemel, ezzel alapvetően legalább egy pár napra az élet hangulatát is megváltoztatja. Más lesz a közlés közöttünk, elfogadóbban  tekintünk egymásra. Mindez azért, mert a jóhír feloldozza az életeket a mindennapi félelmek megkötözöttsége alól. Ennek az alapja  az Isten közlése. Vajon jóhír nélkül mi lenne a mi idei karácsonyunkból...? Bizonyára, az ami  a közösségünkból lenne, építő és támogató szó nélkül. Oda jutna az ember, ahova jutott az egyik embertársunk, aki a mostani nehézségekkel teli világunkban ezt a kérdést tette fel a lelkészének: Ne haragudjon, lelkész úr, nem tudna nekem valami jót mondani...? Lesújtó dolog jóhír nélkül élni vagy ünnepet ülni. Ezért, aki lelkileg  ünnepre vágyik, az az angyali jóhírt keresse mindenekelőtt  és azt hallja meg.

3.„Megváltó született ma néktek,a Krisztus a Dávid városában”. Miről van szó tulajdonképpen? Az ember ősi igényéről, hogy váltsa meg Isten az ő életét is a nyomorúságból. Ez az igény, a biblia szerint akkor alakult ki az emberben legelőször, miután Ádám és Éva, az első emberpár, Isten ellen vétkezett. A „Megváltó született ma néktek” ezért azt jelenti, hogy Isten helyreállította a vétkező emberrel való kapcsolatát a Krisztusban, aki Bethlehemben, másképpen Dávid városában született. Mindezt Isten egyedül az ő irgalmára alapozva cselekedte. Áldott legyen mindenkor az Úr irgalma,amivel rajtunk megkönyörült!  Valóban jóhír ez minden lélek számára! Azt jelenti, Isten meghallotta az ember könyörgését. Isten, Krisztusban aláhajol, hogy segítsen. Isten, emberré lesz Krisztusban, hogy az ítélet alatt levőket megváltsa és a menny világához közelebb vigye.

Kívánom, hogy az említett angyali jóhír érintse meg a te lelkedet is, a Tieidnek a lelkét is ezen az ünnepen.

Boldog karácsonyt kívánok!

 

 

Székely Zoltán Márton,

  medgyesi ref.lelkész