Back to top

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” Lk 2, 14

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” Lk 2, 14

Unitárius Egyház: 

Ünneplő Testvéreim!

Ma még sötét van, egyre növekvő sötétség, de érezzük, sejtjük már, hogy lesz fordulat. Mert tudjuk, mert hinni szeretnénk, hogy eljön újra a fényesség, hogy megnyugtasson, hogy békét teremtsen, hogy beborítsa életünket! Eljön újra a születés, amely reményt hoz, szeretetet tanít és megadja azt a mindent áthangoló érzést, hogy Isten a hosszú út után is jó helyre vezeti az embert. Ezt jelenti ünnepvárásunk és a megérkezésünk, amikor őszinte és emberi.

Ennek a fényességnek azonban nem csupán a karácsonyi égen kell eljönnie, nem csak szépen feldíszített otthonainkban, hanem leginkább és mindenekelőtt a lelkekben, közöttünk, szavainkban, cselekedeteinkben kell megvesse csillogását. Bizonyítékul, hogy jó helyet készítettünk elő a megszületendőnek, jeléül annak, hogy hosszú és nehéz időszak és út után bár, de értjük és élni tudjuk még, hogy mit jelent a szeretet birtokosának és embernek lenni.

Hozzon hát fényességet az idei ünnep! Olyan fényességet, amelyet egymásban látunk meg, hogy kölcsönösen és közösségben melegítse fel a hideg, sötét éjszakát. Kezdjük el meglátni embertársainkban azt, amit értékelni és megköszönni tudunk. Legyen bennünk növekvő és látható a jóakarat, a békesség a hála. Az ünnep szentségét reánk szóró Isten pedig áldásaival tegye szeretetteljessé boldog ünneplésünket. Áldott, békés karácsonyt!

 

                                                                        Bodor Lídia Emese

                                                                        Unitárius lelkész

 

Ünnepi szertartási rend

December 24, 17 óra – Karácsonyfa ünnepély

December 25, 10:30 – Úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelet

December 26, 10:30 – Úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelet

Szeretettel várunk mindenkit!