Back to top

Felhivás

Felhivás

RMDSZ Szeben Megyei Szervezete: 

Az RMDSZ Szeben megyei szervezete az érdekeltek tudomására hozza, hogy 2022. március  3 -án 18 órától tartja a Szeben megyei RMDSZ tisztújító küldöttgyűlését Medgyesen, az I. C. Brătianu út. 32. szám alatt a Millennium-Házban.

A jelöléseket az elnöki tisztségre 2022. február 28 16 óráig nyújthatják papír alapon a Szeben Megyei RMDSZ Választási Bizottságához, Medgyesen, az I. C. Brătianu u. 32. szám alatti Millennium-Házban, figyelembe véve az RMDSZ alapszabályzatának mellékletét.

A küldöttgyűlésen a Szeben Megyei RMDSZ Választmánya is megújul. A választmány tagjainak száma 16 és a póttagok száma 6. A Megyei Választmányban Medgyes és környéke 6, Nagyszeben és környéke 5, a megyében működő ifjúsági egyeztető tanács 2 és a megyei Nőszervezet 2 hellyel rendelkezik.

A választmány tagjait és az elnököt a küldöttgyűlés válassza meg.

Szabályzat a Szeben megyei elnök megválasztásáról

A jelen melléklet szerves részét képezi az RMDSZ érvényben levő Alapszabályzatának.

1. Jelölt lehet az a személy, aki tagja a Szeben megyei RMDSZ megyei szervezetén belül működő valamelyik helyi szervezetnek, illetve az illető területen működő valamely társult szervezetnek.

2. A jelölési határidő leteltéig a jelöltek benyújtják pályázatukat a megyei szervezethez.

3. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a jelölt önéletrajzát;

b) a területen működő egyik helyi szervezet által kiállított tagsági igazolvány másolatát;

c) programtervét 

4. Az önéletrajznak kötelező módon tartalmaznia kell a következőket:

a) politikai tevékenység (1989 előtt és után);

b) az RMDSZ keretén belül kifejtett tevékenység;

c) a hírszerző szolgálatokkal való együttműködés 1989 előtt és után.

5. Nem lehet jelölt az a személy, aki:

a) nem tagja legalább 3 hónapja az illető területen működő valamelyik helyi RMDSZ-szervezetnek, illetve országos vagy területi szintű társult szervezetnek;

b) a hírszerző szolgálatokkal kapcsolatosan nincs feddhetetlen múltja;

c) a parlamenti, illetve a helyhatósági választásokon más párt, illetve szervezet színeiben indult az elmúlt 4 évben.

 

Kelt: Medgyesen, 2022. február 18