Back to top

Minden magyar gyermek számít

Minden magyar gyermek számít

 

 • Válassza Ön is a magyar oktatást gyermekei számára!
 • Adja meg a lehetőségét annak, hogy magyar közösségben nevelkedhessen, megismerhesse kultúránkat, hagyományainkat és tovább adhassa a soron következő generációknak.
 • Minden szülő a legjobbat akarja gyermeke számára. A magyar oktatás számos előnnyel jár:
  • Legkönnyebben anyanyelvünkön tanulunk, ez bizonyított tény.
  • A magyar nyelvű oktatást számos alapítvány, anyaországi közintézmény támogatja a délutáni oktatás, a tehetségápolás vagy felzárkóztatás számos formájában.
 • Téves az, hogy a magyar oktatás hátrány lenne.
  • Aki magyar iskolába jár, ugyanúgy megtanulhat románul.
  • Aki magyar óvodába jár és magyar nyelvű elemi iskolába iratkozik, az a későbbiekben is minden szinten magyarul végezheti a tanulmányait, beleértve az egyetemi oktatást.

 

Miért tanuljunk magyarul?

 • Tanulni leghatékonyabban, legkönnyebben és legsikeresebben anyanyelvünkön lehet. Magyar anyanyelvű gyermek sokkal jobban boldogul magyar tannyelvű iskolában, sokkal hamarabb illeszkedik be és otthonosabban mozog ebben a környezetben.
 • Aki nem magyar iskolába jár, bár anyanyelve magyar, annak nyelvismerete nem teljesedik ki, hiányos marad, szegényes lesz.

                                                                                

Magyarul tanulni előny, nem hátrány

 • Aki magyar óvodába jár és magyar nyelvű elemi iskolába iratkozik, az a későbbiekben is minden szinten magyarul végezheti a tanulmányait, beleértve az egyetemi oktatást. Eközben pedig nem veszít semmit, hiszen minden szinten hangsúlyosan jelen vannak azok a tantárgyak és foglalkozások, amelyek segítségével megtanulhat románul.
 • A magyar nyelvű oktatást számos alapítvány, anyaországi közintézmény támogatja a délutáni oktatás, a tehetségápolás vagy felzárkóztatás számos formájában. Magyarságunkhoz hozzátartoznak azok a kulturális értékek, amelyeket szintén identitásunk biztosít: a zene, az irodalom, a népköltészet, a mesevilág és a magyar történelem ismerete.
 • Aki nem magyar tannyelvű iskolába jár, az idejének meghatározó részét nem magyar környezetben tölti, így a közös tudás, a közös élményvilág, amely a magyarokat jellemzi, hagyományaink, mind-mind ismeretlenek maradnak a számára.

 

A romániai magyar oktatás helyzetéről (számok és veszélyek)

 • Romániában a magyar gyermekek és serdülők nagy többsége anyanyelvén tanul Erdély majdnem ezer iskolájában.
 • Fontos azonban látni azt is, hogy az ötvenezer magyar elemistának egy jelentős hányada, közel 15 százaléka román nyelven tanul. Ez veszélyt jelent a magyar oktatásra és közösségünk fennmaradására nézve.
 • Mintegy 200 iskola létét veszélyezteti a diákok számának csökkenése. Az utóbbi öt évben évente 4-6 iskola szűnt meg emiatt.
 • Ma minden romániai magyar diáknak megvan a lehetősége arra, hogy magyarul tanulhasson – a diákok kilencven százalékának nem kell erőfeszítést tennie, azaz kevesebb mint egy órát kell utaznia az iskoláig. Ha nem élünk ezzel, magyar osztályok, majd iskolák szűnnek meg, és a következő generációnak nem adatik meg ugyanez a lehetőség.