Back to top

Tisztújító küldöttgyűlés

Tisztújító küldöttgyűlés

RMDSZ Szeben Megyei Szervezete: 

Március 3-án a medgyesi Millennium-házban tartotta meg tisztújító küldöttgyűlését az RMDSZ Szeben megyei szervezete. A gyűlésen részt vettek a megyei küldöttgyűlés tagjai, a megyei választmány és az RMDSZ elnöksége.

 

A küldöttgyűlés célja a megyei szervezet tisztújítása volt, valamint a szervezet aktuális témáinak megbeszélése.

A napirendi pontok között szerepelt a leköszönő elnök beszámolója, a bizottságok beszámolói, a megyei elnökválasztás, a megyei választmány megaszavazása és különféle aktuális téma.

Orosz Csaba megyei elnök beszámolójában összegezte az elmúlt négy év munkáját. Elmondása szerint: „Nehéz négy év áll mögöttünk, le sem járt a járvány, már el is kezdődött egy másik nagy esemény, amelyben bele vagyunk valamilyen formában mindannyian sodródva, ez pedig az orosz-ukrán háború.”

Ugyanakkor elmondotta, hogy az elmúlt négy évben több figyelmet fordított az oktatásra, a magyar iskola modernizálására, az egyházakra. Ami pedig a rendezvényeket illeti megszerveztünk mindent, ami meg volt engedve, a járványügyi szabályoknak megfelelően. A beszámoló a jelenlévők által elfogadásra került.  

Ezt követően a Szeben megyei egyedüli elnökjelölt, Orosz Csaba, ismertette programját a következő négy évet illetően. Elmondta, a jövőben továbbra is folytatni szeretné eddigi munkáját. „Célom a magyar nyelvű oktatás, a medgyesi, illetve a megyei Magyar Házak fenntartása, számuk bővítése, a történelmi egyházakkal való jó kapcsolatok ápolása, civil szervezeteink megerősítése - prioritásaim között szerepelnek.” – mondta Orosz Csaba.

A szavazatszámláló bizottság összegezése alapján a 39 leadott szavazólapból  egy szavazat érvénytelen volt, egy szavazat ellene volt, 37  küldött pedig Orosz Csabát bízta meg a következő négy évre a Szeben megyei RMDSZ szervezetének vezetésével.

Ezt követően a jelenlévő küldöttek megszavazták a Szeben megyei RMDSZ választmányát.

A 15 taggal és két póttaggal rendelkező megyei választmány összetétele a következő volt: Medgyes és környéke részéről Balázs Botond, Balog József, Tokai József, Dózsa Levente, Kiss Csaba

Nagyszeben és környéke: Benedek Zakariás, Bándi Levente, Jezsenszki András, Ráduly János, Badi Blanka.  A Szeben Megyei Magyar Ifjúsági Egyeztető Tanács részéről Kémeri Attila és Mátyási Alpár, az RMDSZ Nők Szervezetének részéről Muzsnai Melinda és Pocan Ildikó. A megyei választmánynak ugyanakkor tagja a megyei elnök és a megyei ügyvezető elnök is.