Back to top

Fellépők a XX. Vándorcsizma néptáncfesztiválon

Fellépők a XX. Vándorcsizma néptáncfesztiválon

Fontosabb kulturális rendezvények: 

Százfonat 

 

 A 2010-ben bejegyzett Százfonat Szociokulturális Egyesület az összefogás, hagyományőrzés és nemzeti identitás megőrzésének céljával alakult, és egy olyan mozgalomnak kíván a magva lenni, amely a Kis-Küküllő térség népművészeteket kedvelő közösségét vonja maga köré.

 Jelenleg a szervezet 2 néptánccsoportot, 3 csoport számára vonós képzést, egy csoportnak cimbalomoktatást, rendszeres kerámia és szövő kézműves műhelyfoglakozásokat működtet. Az egyesület rendszeres szervezője A népmívesek sokadalma találkozónak; a Jeles napok, ünnepi szokások programsorozatnak; népdalvetélkedőknek; a helyi Farsangi Alakoskodásnak; az Iskola Másképp Gyermektáncházaknak; a Bethlehemi ünnepségeknek és a Márton-napi Vigadalomnak. Kilenc alkalommal szervezte meg a Bözödi Néptánc, Népzene és Kézműves tábort, amely a Kodály Zoltán és Lajtha László népzenekutatók által felgyűjtött népzenei anyagra épül.

 A csoportok a helyi kulturális rendezvényeken kívül rendszeresen vendégszerepelnek hazai és külföldi rendezvényeken, a Kis-Küküllő térsége és a Maros mente különböző fesztiváljain, eseményein, de túl vannak már több külföldi fellépésen is.
Jelenleg a Százfonat néptánccsoporttól mezőségi táncokat az utánpótlás csoporttól sóvidéki táncokat, illetve moldva és népi gyermekjátékokat láthatnak.

 Az egyesület oktatói: László Szabolcs Zsolt, Sinkó András, Kállai Edina, Ambrus Emese, Ceclan Andrea Csoportvezetőik Ambrus Emese és Ambrus Róbert.

 

BURUSNYÁN Néptáncegyüttes (Gelence)

A BURUSNYÁN néptáncegyüttes 2012 ben alakult, tavaly ünnepelte a 10 éves évfordulóját. 3 csoport működik: kicsi, közép és nagy csoport, közel 70 gyerekkel.

„Fontosnak tartjuk, hogy felnövő gyermekeinknek lehetőséget adjunk, hogy megismerjék és ápolják a hagyományokat.

Büszkék vagyunk a néptáncegyüttes minden táncos gyerekére, akik hétről hétre jó kedvvel vesznek részt a próbákon, közösséget építenek maguknak, tanulják a néptánc összes fortéját, amelyet egy nagyon kedves oktató, Gere Gabriella tart, aki a Háromszék Néptáncegyüttes hivatalos táncosa. Csoportvezetőkként azt valljuk, hogy jó ennek a csoportnak része lenni, nevelünk és ugyanakkor nevelnek minket is. Kata és Kinga.“

Nagy örömmel fogadtuk a meghivást a Vándorcsizma néptáncfesztiválra, amelyre nagycsoportunk érkezett, és Vajdaszentiványi táncokat hoztak.

 

 

Cickom bemutatoja 

Mi vagyunk a Cickom Néptáncegyüttes motónk:

”Ide lábam nem tova ,ne idegen faluba,

Mert idegen faluba nincs ilyen jó muzsika.”

Úgy gondoljuk hogy ebben a csujjogatàsban benne van az az üzenet amit képviselünk.

Éppen ezért helyi tánccal készültünk, vagyis szenterzsèbetivel, ami jàrtatosból, verbunkból, frisscsàrdàsból és marosszékiből àll.

Köszönjük a meghívást! Vàlljon egészségükre!

 

Hanga Bemutatkozó Magyar/Román

 

Magyarpéterfalva mint település, Erdélyben, Fehér megyében, a Kis-Küküllő jobb partján, Buzásbocsárd és Küküllőiklod között, míg jelenleg közigazgatásilag Balázsfalvához tartozó falu. 

         A magyarpéterfalvi néptánccsoport létezésének gyökerei az1960-es évekre vezetődnek vissza. 2011 decembere óta “A Hanga néptánccsoport” néven ismert. 2015-től a Magyarpéterfalvi Hanga Hagyományőrző Néptanc Egyesület szárnya alatt müködik. Müködésének anyagi hátterét a helyi (balázsfalvi)Önkormányzat biztósitja. A kis és nagy tánccsoportok ,rendszeres heti 240 perces szakképzett oktatásban részesülnek. Szinvonalas előadásainkon a magyarpéterfalvi,szentiványi, györgyfalvi, nyárádselyei, nyárádmenti és felcsiki táncokkal léptünk szinpadra.

         Június 10-én magyarpéterfalvi táncokat láthatnak tőlük.

 

 

Kikerics Néptáncegyüttes 

 

               A segesvári Kikerics Néptáncegyüttes  1993-ban  alakult, a Mircea Eliade Főgimnázium diákjaiból. Jelen pillanatban a néptáncegyüttes csaknem 150 tagot számlál, 6 csoportba szerveződve, az óvodásoktól a középiskolásokig, heti rendszerességgel tanulva, élve a néptánc csodáját.

 

              A Nagy Kikerics több éven át sikeresen  szerepelt  az Erdélyi Néptánc Antológián, fellépett Görögországban, Olaszországban  és Magyarországon, évente nyári tánctáborban tapasztalta meg a csapat és a neptánc megtartó erejét.

               A mai nap vajdaszentiványi valamint bodonbuti  táncokat láthatnak tőlük.

    

         A tánccsoport oktató-koreográfusa Bugnár Zsolt. Csoportvezető: Borbély-Kis László és László Imola.

 

 

MÁKVIRÁGOK NÉPTÁNCCSOPORT

SZÉKELYKERESZTÚR

A Mákvirágok néptánccsoport a székelykeresztúri Gyereke Klubja keretei között működik, a város kultúrális életének egyik meghatározó motorja és jeles képviselője. A néptánccsoportot 2003-ban alapította a Mátéfi házaspár. Mátéfi Zita és Mátéfi Csaba a csoport alapítói, oktatói és nevelői több alkalommal is kiérdemelték az elismerést. Az Erdélyi Magyar Közmüvelődési Egyesület Kacsó András-díjjal méltatta a házaspárnak az erdélyi magyar néptánckultúra megőrzése és minőségi művelése érdekében kifejtett előadói, oktatói, együttes-vezetői tevékenységét, emellett a Pro Kultúra –díjnak is  boldog tulajdonosai.  Odaadással, kitartó munkával, a jó ügyhöz való pozitív hozzáállással tesznek azért, hogy nemcsak a mai ifjak, hanem azok gyermekei is megtalálják a néptánc rejtelmeibe vezető keskeny de nagyon szép utat.

A Mákvirágok célja nem a múlt igazságtalanságain való rágódás, hanem a jövőbe való tekintés. Nem a lehajtott fej, hanem az egyenes tartás. Nem az életúnt, „majd csak lesz valahogy” állapot, hanem a konok, csakazértis élni és megmaradni akarás. Megmaradni ott, „ahol a magas hegyek júniusban fehér kucsmát hordanak, hol pisztrángrajok úsznak el a korhadozó híd alatt”, „s hol a fenyők olyan mélyen kapaszkodnak a vén földbe, kitépni vihar sem tudja másképpen csak kettétőrve”,  ahol Tamási Áron rájuk bízta „az itt maradó kincseket: a virágot csókoló madarat, a szántó-vető embert, s a Küküllőbe hullott három csillagot. És ezeknek a mélyén az erdélyi szépséget, a magyar jóságot és a történelem erejét.”

Ezek a fiatalok a sokrétű iskolai tevékenység mellett, a felnőtté válás útján  megtanultakragaszkodni értékeikhez, kultúrájukhoz, gyökereikhez, ragaszkodni nyelvükhöz, táncaikhoz, magyarságukhoz. Példát mutatnak, hisz a történelem által rájuk ruházott feladat nagy, mert nem az a jó magyar, akinek a nagyszülei magyarok voltak, hanem akinek az unokái azok maradnak.

Tudásukat, tartásukat sokszor, sok helyszínen magmutatták már:  Magyarországon, Lengyelországban, Németországban, Délvidéken, házigazdái a Sóskút-fesztiválnak, szervezői a március 15.-ei néptáncgálának, és most Önök előtt lépnek fel. Fogadják őket szeretettel!

 

Vajda Szilvia, 15 éves, a Medgyesi Gyöngyvirág Néptánccsoport tagja.

Az éneklést már ovodás korába elkezdte és azóta is folytatja. Kezdetben iskolai rendezvényeken, templomi ünnepélyeken örvendeztette meg a közönséget, később pedig versenyeken is megmérettetett.

            Az Országos Őszirózsa népdalversenyen első osztályos kora óta részt vesz szeben megyét képviselve. Az Országos Balladaéneklő versenyen negyedik helyezést ért el idén is.

            A “ Nem úgy van most mint volt régen”  székelyföldi népdalversenyen 

“Kiemelt Arany fokoyattal “ tüntették ki már kétszer is. A Kallós Zoltán alapítvány szervezésében megrendezett „Hajnal akar lenni” országos népdalvetélkedőn „Arany fokozatot” ért el.

Ma „Magyarszentbenedeki” népdalcsokorral örvendezteti meg a közönséget! 

Felkészítő tanára: KÁSZONINÉ FEJŐS GABRIELLA

 

 

Gyöngyvirág néptánccsoport

A medgyesi Gyöngyvirág néptánccsoport 15 éve működik. Minden évben új tagokkal gazdagodik. Idén erősségge az ovodás és kisiskolás csoport. De időnként a felnőtt és ifjúcsoport tagjai is aktíválnak a csoporton belül. A tánccsoport megszámlálhatatlan fellépésen vett részt határon innen és túl, szivesen tesz eleget a meghívásoknak. 

 A csoport alapítói és állandó oktatói Lukács Levente és Gyöngyi.

Fogadják szeretettel!

Az ovodás csoport, és a kezdő kisiskolások népi gyermekjátékokat és moldvai táncokat fognak előadni.

gyöngyvirág kis pacsirtái moldvai csángó népdalokkal örvendezteti a közönséget.

kisiskolások nyárádmenti táncokat adnak elő.

A csoport felnőtt- és ifjúsági csoportja mezőségi táncokat ad elő.