Back to top

Kisboldogasszony búcsú Bólyán

Kisboldogasszony búcsú Bólyán

Kiskapus: 

László Attila esperes-Kolozsvár, Varga Vince Kiskapus-i plébános-Bólya, Gál István Attila plébános - Fogaras, Fekete Tamás – Zabola-i plébános Szüz Mária születésének ünnepét celebrálják a bólyai római katolikus plébánián 2023 szeptember 8-án.

 

László Attila, Kolozsvár-i esperes

Történelmi áttekintés

A bólyai katolikus közösség újjáéledése után is sokáig kiskapus filiája volt, csak 1884-ben lett önálló. Mielött Bolyai Gergely /aki Bolyai Farkas második házasságának sarja/  Fenyédre költözne családjával, egyben a  Bolyai családnév utolsó örököse Bólyában, a Szász utcai telket eladásra kínálja a gyulafehérvári püspökségnek, plébánia-iskola- és -templomépítés céljára. Sajnos a vásár nem sikerült. Azonban rövid idő elteltével, a Bólya-i magyarság megvásárolja a falu központjában azt a telket, ahol jelenleg a templom áll, és egy év alatt felépül a plébánia melyet Lönhart Ferenc püspök akkoriban felszentelt. A plébánia templom főbejárata felett elhelyezett márványtábla ennek az eseménynek állít emléket.

N.F. Nagy Felsége, Lönhart Ferenc – kegyes atyánk,

 Erdélynek nagy Püspöke, 

Jótteteid fényes sorát

E műved is hírdesse: 1888

Plébániánk felszentelése után, még abban az évben ükapáink meg dédapáink nekiláttak a templom építéséhez, de mivel a telek iszapos volt, sok cserefaoszlopot kellett kalapácskossal a földbe ütni, ami nem volt könnyű dolog, de tíz év alatt felépült, 1888-tól egész 1898-ig.

 Építése Karda István és Ferenczy Vendel idején történt és Tamás István plébános idején fejezödött be, 1898 április 28-án. Új templomunkat 1898 július 25-én gróf Majláth Gusztáv Károly püspök úr szentelte fel, Kisboldogasszony tiszteletére. Ekkor a katolikus hívek létszáma 128 volt. 1913-ban a hozzátartozó falvakkal, Salkó, Ingodály, Szászvesszöd, Mihályfalva, Hidegvíz és Nagysejkkel együtt 293-ra emelkedett.

A templomot a reformátusból katolikus hitre térő Miske Imre földbirtokos és az akkori ükapáink és dédapáink adományából meg a gyulafehérvári püspökség segítségével épült. Ezidőre tehető a katolikus elemi iskola felépítése is a plébánia mellett, amelyet 1919-ben államosítottak. A tanítás 19 évig a plébánián történt, amíg 1938-ban Imre József plébános felszentelte a Váralján a katolikus felekezeti magyar iskolát. 

Templomunk a falu legszebb helyén, a központban van, tündöklik szépségében és tisztaságában, természetesen akkoriban magyar világban éltek építő elődei. Ma, 2023 szeptember 8-án ünnepeljük 125.jubileumát, a Jó Isten óvja meg híveivel együtt. Dícséret plébános urainknak és a falu híveinek a kitünő karbantartásért. A szorványban élő magyarságnak kivánom, hogy Isten éltesse mindnyájukat sokáig, gyermekeiket, unokáikat, dédunokáikat, hogy tovább vihessék zászlónkat!

 

Az elmúlt 125 évben a következő püspökök fordultak meg a Bólya-i közösségben:

1885.augusztus 17-én Lönhart Ferenc püspök úr, aki a grófok temetője melletti régi templomban bérmáltatott.

1888-ban Lönhart Ferenc püspök úr felszenteli új zemplomunkat.

1898 juliús 25-én Gróf Majláth Gusztáv Károly püspök úr felszenteli új templomunkat Kisboldogasszony tiszteletére. Ezalkalommal a várba is ellátogat gróf Ürmösi Béla családjához.

1937-ben Vorbuchner Adolf püspök úr látogatása alkalmával megbeszéli a Váralja-i iskola szerződését Imre József helybéli plébánossal.

1938-ban Vorbuchner Adolf püspök úr bérmáltatott az új templomban.

1945 szeptember 21-én Márton Áron püspök úr bérmáltatott.

1969-ben Márton Áron püspök úr Dani József helybéli plébánossal találkozik.

1974 junius 9 –én Jakab Antal segédpüspök úr bérmáltatott. Akkor bérmáltam én is /Torpai Imre/.

1998 szeptember 8-án Jakubinyi György Miklós érsek úr misézik templomunk 100 éves jubileumán, részt vesz küldöttségével együtt „Bólya monográfiája” könyv bemutatásán. Szerző: Torpai Imre.

            

A következő 20 plébános szolgált a Bólya-i plébénián, fennállásának 125 éve alatt:

Erősdi Dániel +, Szélyes Ferenc +, Karda István +, Ferenczi Vendel +, Tamás István +, Holló András +, Bartha Szolán +, Gánya Béla +, Ifj.Páll Gyula +, Balázs Pál +, Imre József +, Bedő Tibor +, Dani József +, Pántya Elemér, György Tibor, Fekete Tamás, László Attila, Adorján Gábor, Göthér Gergely, Varga Vince.  

 

Bólya, 2023 szeptember 8, Kisboldogasszony napján, 

Szöveg: Torpai Imre

Fénykép: Keresztes Kálmán