Back to top

Újraindultak a Family Start és Student Invest hitelprogramok

Újraindultak a Family Start és Student Invest hitelprogramok

RMDSZ Szeben Megyei Szervezete: 

Újraindultak a családokat és fiatalokat támogató kormányzati hitelprogramok. Az RMDSZ parlamenti munkájának eredményeként az idei évben kibővültek az elszámolható költségek: így a lakásfelújítással járó költségeket, vagy meglévő lakásvásárlási hitelek előtörlesztését, a gyerekek iskolán kívüli tevékenységeit, segédeszközök és felszerelések költségeit is fedezhetik a hitelprogram keretében. Továbbá egyszerűsítettek a kritériumrendszeren: ezentúl elegendő, ha a család egy tagja teljesíti a korhatárra vonatkozó feltételeket a hitel igényléséhez.

Az alábbiakban összefoglaltuk a hitelprogramok legfontosabb tudnivalóit.

1. Family Start 

• a maximálisan igényelhető összeg 150.000 lej, a jogosultsági összeget a jövedelem függvényében határozza meg a hitelező bank annak érdekében, hogy a havi részlet ne legyen túlságosan megterhelő;
• a kamat 75 százalékát az állam fedezi;
• a család legalább egyik tagja 18 és 45 év (be nem töltött) közötti kell legyen és az egy főre eső jövedelem családon belül nettó 6.000 lej, egyszülős családok esetén pedig maximum 7.500 lej lehet (a gyermeknevelési juttatást is beleszámolják a család jövedelmébe);
• a családalapítási hitel maximális időtartama 10 év, amelyből legtöbb 5 év lehet türelmi idő;
• a hitel jóváhagyását követően az összegek a benyújtott bizonylatok alapján számolhatóak el vagy a bank és a szolgáltató közötti közvetlen fizetés alapján történik.
Elszámolható költségek:
• házasságkötéssel járó költségek legfeljebb 20 000 lej értékben;
• kórházi költségek kifizetése szülés esetén;
• a gyerekek bölcsődei, óvodai, iskolai vagy „afterschool” programokon való részvétele, valamint iskolán kívüli tevékenységeinek költségei és ezekhez szükséges segédeszközök, felszerelések is fedezhetőek az összegből;
• új vagy használt gépkocsi vásárolható, amely nem régebbi mint 5 év, valamint olyan gépkocsi is, amelyet fogyatékos személyek is használhatnak;
• a házastársak alap-, mester- vagy doktori képzésének tandíj költségei, valamint szakkönyvek kiadásának költségei;
• tudományos konferenciákon vagy versenyeken való részvétel és ennek utazási költségeinek fedezése;
• számítógépek, laptopok, nyomtatók, speciális szoftverek vásárlása;
• bérleti díj fizetése, legfeljebb 300 EUR/hó összegig (a kifizetés napján érvényes BNR árfolyamon). A fizetést havonta kell teljesíteni, és előlegfizetés nem fogadható el;
• lakásvásárlás és házépítés, beleértve a tervezési és kivitelezési munkálatok költségeit, lakásfelújítással járó költségeket, energiahatékonyság céljából szerelt berendezések telepítését, bútorvásárlást;
• folyamatban levő lakásvásárlási hitel részleges vagy teljes mértékben történő törlesztése;
• a szakorvos által előírt vizsgálatok és kezelések fedezése az egészségügyi problémákkal rendelkező családtagok számára, amelyek külföldön is végezhetőek;
• fotovoltaikus rendszerek és energiahatékonyságot szolgáló eszközök beszerzése;
• háztartási gépek és elektronikus berendezések vásárlása maximum 10 ezer lej értékben.

2.  Student Invest

• a maximálisan igényelhető összeg 75.000 lej
• a kamatot teljes egészében az állam fedezi
• a diák 18 és 40 év (be nem töltött) közötti kell legyen, valamint felsőoktatási intézményben kell hallgató legyen
• a diákhitel maximális időtartama 10 év, amelyből legtöbb 5 év lehet türelmi idő
• azon diákok esetében, akik még nem rendelkeznek saját jövedelemmel, szükséges egy társfinanszírozó
• a hitel jóváhagyását követően az összegek a benyújtott bizonylatok alapján számolhatóak el vagy a bank és a szolgáltató közötti közvetlen fizetés alapján történik
Elszámolható költségek:
• tandíj, beleértve az alap-, mester- és doktori képzéseket, valamint az MBA-képzéseket is;
• könyvek, tanszerek kifizetése;
• könyvek vagy szaktanulmányok kiadásának költségei;
• tudományos konferenciákon vagy versenyeken való részvétel és ennek utazási költségeinek fedezése;
• számítógépek, laptopok, nyomtatók, speciális szoftverek vásárlása;
• bérleti díj fizetése, legfeljebb 300 EUR/hó összegig (a kifizetés napján érvényes BNR árfolyamon). A fizetést havonta kell teljesíteni, és előlegfizetés nem fogadható el;
• a kollégiumi lakhatás költségei;
•  lakásvásárlásra fizetett előleg;
•  Erasmus-ösztöndíjak esetében az utazási költségek, megállapodás, igazolás vagy más, a programba való beiratkozást igazoló dokumentum alapján;
• azok a diákok, akik szülők is, a gyerekeik bölcsődei, óvodai, „afterschool” programokon való részvételeit, valamint iskolán kívüli tevékenységeinek költségeit is fedezhetik az összegből;
• fogászati és sebészeti beavatkozások költségei;
• a szakorvos által előírt vizsgálatok és kezelések is fedezhetőek az egészségügyi problémákkal rendelkező diákok számára. Ezentúl a külföldön végzett kezelések és orvosi vizsgálatok is elszámolhatóak lesznek a programban;
• új vagy használt gépkocsi vásárolható, amely nem régebbi mint 5 év;
• hangszerek és audio-video eszközök vásárolhatók, amelyek a tanuló zenei készségfejlesztéséhez járulnak hozzá;

A programokra 2023. év végéig lehet jelentkezni (vagy a keretösszeg felhasználásáig) a következő bankok valamelyikénél: CEC BANK, EXIM BANK, LIBRA BANK, TECHVENTURES BANK és különböző bankszövetkezeteknél. A teljes lista elérhető ITT.
 Az igényléshez szükséges a személyazonossági igazolvány és a jövedelmet igazoló okirat. Ha az illető alkalmazottként dolgozik nem szükséges igazolás, a jövedelem lekérdezése automatikusan történik a bank által az Adó- és Pénzügyi Hivatal nyilvántartásaiból. A diákhitel esetén, ha az illető diák még nem rendelkezik jövedelemmel, a társfinanszírozó jövedelmét veszik figyelembe. 
A Family Start és Student Invest hitelprogramokat 2022-ben indította útjára a Családügyi, Ifjúsági és Esélyegyenlőségi Minisztérium és a Pénzügyminisztérium. Az idei évben a programok keretösszege 500 millió lej, amely 4.200 kedvezményezettet jelent a Family Start program esetében és 6.300 igénylőt a diákhitel esetében.