Back to top

Új vezető a Szeben megyei RMDSZ Nőszervezet élén

Új vezető a Szeben megyei RMDSZ Nőszervezet élén

RMDSZ Szeben Megyei Szervezete: 

Február 8-án, csütörtökön, a medgyesi Millennium-Ház adott otthont a Szeben
megyei RMDSZ Nőszervezetének tisztújító közgyűlésének. Az eseményen számos
tag megjelent, hogy részt vegyen a szervezet jövőjét meghatározó fontos döntések
meghozatalában.
A gyűlés kiemelt vendége volt Orosz Csaba, a Szeben megyei RMDSZ elnöke, aki
támogatásáról biztosította a nőszervezetet és elismerését fejezte ki a szervezet
eddigi eredményei kapcsán. Az elnök jelenléte különleges súlyt adott a
rendezvénynek, hangsúlyozva a nőszervezet szerepének fontosságát a megyei
politikai és közösségi életben.

A közgyűlés legfontosabb napirendi pontja a megyei nőszervezet új vezetőjének
megválasztása volt. A jelenlévő tagok egyhangúlag Muzsnai Melindát választották
az új elnöknek. Melinda Muzsnai nem csupán a helyi közösségben ismert és
elismert személyiség, hanem kiskapusi önkormányzati képviselőként és a kiskapusi
Nicolae Teclu líceum pedagógusaként is aktív szerepet vállal.

Muzsnai Melinda elnökként történő megválasztása új fejezetet nyit a Szeben megyei
RMDSZ Nőszervezetének életében. Az új elnök kiemelte, hogy elsődleges célja a
megyei nőszervezet tevékenységének további bővítése, a közösségi összetartozás
erősítése és a nők társadalmi-politikai életben való aktívabb szerepvállalásának
elősegítése.

Az RMDSZ Nőszervezete fontos szerepet tölt be a magyar közösség életében, és
Melinda Muzsnai vezetése alatt további sikerek várhatóak a szervezet számára.
Minden jelenlévő és a szervezet tagjai sok sikert kívánnak az új elnöknek feladatai
ellátásához.

A Szeben megyei RMDSZ Nőszervezete így tovább folytatja tevékenységét, erősítve
a közösség szerepét és támogatva a nők aktív részvételét a társadalmi élet minden
területén.