Back to top

ÉVKÖZI XIX. VASÁRNAP

ÉVKÖZI XIX. VASÁRNAP

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Hétfőn, augusztus 14–én egyházközségünk örökös szentségimádási napja. Szentmisék a plébániatemplomban d.e. 9,00 órától német-román nyelven és este 18,00 órától magyar nyelven lesznek.

2. Kedden, augusztus 15–én Nagyboldogasszony ünnepe. Szentmise a plébániatemplomban lesz d.u. 18,00 órától. .Erzsébetvároson az örmény templom búcsúja 11,00 órakor kezdődik.

3. Szombaton délután nem lesz szentmise a Szent István templomban.

4. Jövő vasárnap, augusztus 20–án, a Szent István templom búcsúja. A búcsús szentmise 18,00 órától lesz. A plébániatemplomban szentmisék a megszokott időpontban lesznek.


EVANGÉLIUM:

Amikor (a kenyérszaporítás után) a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, s ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket: ,,Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!'' Erre Péter odaszólt neki: ,,Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen!'' Ő azt mondta: ,Jöjj!'' Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott: ,,Ments meg, Uram!'' Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: ,,Te kicsinyhitű, miért kételkedtél?'' Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak: ,,Te valóban az Isten Fia vagy!''

 

ELMÉLKEDÉS:

A mai evangéliumi történet egy csodát ír le. Mialatt Jézus egyedül imádkozik, az apostolok elindulnak, hogy átkeljenek a tó túlsó partjára. Az erős hullámzással küzdve egyszer csak észreveszik, hogy Mesterük a vízen járva közeledik feléjük. A vihar lecsendesítésének történetéből (vö. Mk 4,35-41) tudjuk, hogy a víz sokszor azokat a gonosz erőket jelképezi, amelyek az ember életére törnek. Jézus nem engedi, hogy az emberen eluralkodjék a félelem vagy legyőzze a halál. Azért tudja életünket megmenteni, mert uralkodni tud a természet erőin és a gonosz lelkek felett. Ezt jelképezi az, hogy a víz tetején képes járni.Figyeljünk az emberi viselkedés változásaira a történetben! Nagy az ellentét a Jézust megpillantó tanítványok félelme és aközött, hogy kiszállva a csónakból az Úr előtt leborulva hitvallást tesznek. Péter magatartásában szintén észrevehető a fordulat, de ellentétes irányban. Kezdetben rendkívüli bátorsága és lobbanékony szeretete jeleként képes a vízen járni, de később süllyedni kezd, mert a kicsinyhitűség felülkerekedik rajta. A hit és a kételkedés, a remény és a reményvesztettség, a szeretet erőssége és gyengesége állandóan váltakozik bennünk. Biztonságot jelent számunkra, ha az Egyház közösségéhez tartozunk. Amikor az Egyház hajójából kilépünk az ismeretlen és bizonytalan világba, rögtön sebezhetőkké válunk. Törekszem-e a biztonságra? Erősödik-e hitem?

 

TEMETÉSEK:

György Domokos 82 éves

            Kiss Ioan 57 éves

 

 

 

A HÉT SZENTJE:

Szent Maximilián Kolbe vértanú

1894. január 8-án született a Lengyelországban, vallásos szülőktől. Vidám, élénk gyermekkor után a Ferences Minorita rendbe lépett. Fogadalomtétel után Rómába küldték. Kitűnt áldozatosságával, felebaráti szeretetével és a Szűzanya iránti tiszteletével. 1918. április 28-án szentelték pappá. Még Rómában indította a "Szeplőtelen Szűz Hadserege" mozgalmat. 1927-ben, Varsó mellett megalapította a "Szeplőtelen városát" és nyomdáját. 1930-ban Japánba küldik misszionáriusnak. Egészsége miatt 1936-ban visszatért Lengyelországba. 1940-ben a németek kiürítették a "Szeplőtelen városát", őt az auschwitzi haláltáborba vitték. Itt önként jelentkezett egy halálra ítélt családapa helyett az éhségbunkerbe. Imáival és áldásával kísérte társait, míg 1941. augusztus 14-én injekcióval megölték. Harminc évvel később, 1971. október 17-én VI. Pál pápa boldoggá, II. János Pál pápa pedig 1982. október 10-én szentté avatta.

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR: Augusztus

13.1Kir19,9a-13a 14.Bölcs 3,1-9 15.1Krón 15,3-4;15-16   

    Róm 9,1-5              Jn 15,12-16    1Kor 15,54-57      

    Mt 14,22-33                                   Lk 11,27-28                  

         16. MTörv34,1-12         17. Józs 3,7-11;13-17

               Mt18,15-20                   Mt18,21-19,1                              

     18. Józs 24,1-13          19. Sir 15,1-6

           Mt19,3-12                    Jn 17,20-26

 

MISEREND:

Hétfő: Örökös szentségimádás napja

Kedd:  Nagyboldogasszony ünnepe

Szerda: 7,30 – Angela szándékára

             18,00 – Rózsafüzér társulat tagjaiért

Csütörtök: 7,30 –Hálaadó szentmise

             18,00 – Erzsébet és családja szándékára 

Péntek: 7,30 –

             18,00 - 

Szombat: 7,30 –

 

TEMPLOMI REND SZABÁLYAI

3. Mielőtt beülnénk a padba, vagy ahol megállunk, keresztvetés nélküli térdhajtással köszöntjük a szentségházban (Oltáriszentség) jelenlévő Úr Jézust. (Az öröklámpa jelzi a szentségház helyét.)

Minden más oltárkép vagy szobor előtt csak fejhajtás a tiszteletadás kifejezője, térdhajtás nélkül.

4.  A korábban jövők ne foglalják el a padok szélét, hanem lehetőleg a pad közepére húzódjanak, hogy a később érkezők ne zavarják őket.  Templomainkban nincsenek kisajátított ülőhelyek. Amikor a templom padjai nem szoktak megtelni teljesen, az oltárhoz közelebb eső padokba üljenek a hívek.             (folytatjuk...)