Back to top

Arcok, tájak, emberek a Magyar Szórvány Napján, Medgyesen

Arcok, tájak, emberek a Magyar Szórvány Napján, Medgyesen

Medgyesi RMDSZ Szervezet: 

November 15-e Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születésének napja és egyben a Magyar Szórvány Napja is. Medgyesen e napot A "Székelyföld, arcok, tájak emberek" című fotókiállítással és a Báthory iskola diákjainak és a város két kántornőjének zenei összeállításával ünnepelték meg. A Millennium-házban közel ötvenen jöttek össze Medgyesről, Magyarországról, Székelyföldről és természetesen szinte az összes környező magyarlakta település képviseltette magát.

Orosz Csaba, a Medgyesi RMDSZ elnöke megnyitó beszédében emlékeztetette a jelenlévőket a szórvány napjának mottójára: „Magányosan, de nem elhagyatva, a távolban, de nem elfeledve.” Kiemelte, ez valóban igaz, és minden nap megéljük szórvány magyarságunkat, de nem vagyunk elhagyatva, ez abból is látszik, hogy résztvevők között köszönthette Porcsalmi Bálintot, az RMDSZ ügyvezető elnökét, Csige Sándor konzult, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának képviseletében és Ádám Gyula grafikust, a Hargita Megyei Kulturális Központ fotókiállításának megálmodóját.

Balázs Béla, az RMDSZ Szeben megyei képviselője beszédében elmondta, a szórványban három fontos pillére van a magyarság megmaradásának, amely az életüket vezérli: a templom, az iskola és a civil közösségek. Ehhez kapcsolódóan, új kezdeményezésként a hatvan kisdiák számára biztosított délutáni iskolát, azaz a hosszabbított programot emelte ki, melyet a helyi fiatalokkal közösen álmodtak meg. Ez úton is megköszönte a munkatársak, a pedagógusok és az iskola segítségét, illetve Medgyes testvérvárosának, Sopron polgármesterének közbenjárását, amely által az Emberi Erőforrások Minisztériuma lehetővé tette a program anyagi hátterének biztosítását. Reményét fejezte ki, hogy a program országos szinten is megoldás lehessen a szórványban élő magyarok megmaradására.

Csige Sándor konzul elmondta, jelenleg körülbelül kétmillió magyar nemzetiségű ember él ma szórványban, avagy összefüggő szállásterülettel nem bíró kisebbségben, akik jövőjére kiemelt figyelmet kell fordítani. Számuk egyre csökken, de odafigyeléssel, megfontolt nemzetpolitikával ez a folyamat lassítható, megállítható, akár vissza is fordítható. Továbbá arra biztatta a jelenlévőket, hogy éljenek a törvény adta lehetőségekkel, és ha nem működik, fogalmazzák meg elvárásaikat, amelyeket a magyar politika képes támogatni.

Ádám Gyula grafikus a tárlat megnyitásával felhívta a résztvevők figyelmét: „Ezek a képek nem szép képek.  Ezek a képek őszinte képek. Emberi sorsokat mutatnak be, és olyan fotósoknak köszönhetjük ezeket, akik nem csupán kattintgatnak, hanem szolgálnak.” Továbbá ez úton is újra megköszönte Babota Tibor helyi római katolikus plébánosnak a példaértékű együttműködést a medgyesi fotótáborok és kiállítások szervezésében.

A meghitt hangulat megteremtéséhez Vajda Szilvia és Catalan Stefánia széki és csángó népdalai, illetve Catalan Tünde és Tóth Edith zongora és fuvolajátéka járult hozzá. Az ünneplés mellett az alkalom találkozásra és közös gondolkodásra is hívta a jelenlévőket az ünnep témájának kapcsán, hiszen a résztvevők maguk is minden nap megélik a szórvány magyarságukat, itt a Kárpát-medencében, Medgyesen és környékén.