Back to top

Azért csinálom, hogy működjenek a dolgok – interjú Székely Éva díjazott matematikatanárral

Azért csinálom, hogy működjenek a dolgok – interjú Székely Éva díjazott matematikatanárral

Báthory általános iskola: 

Székely Éva, medgyesi matematikatanárt Farkas Gyula-emlékéremre jelölték, melyet 2017. november 3-án, a Magyar Tudomány Napja Erdélyben ünnepségsorozatának keretében vehetett át Kolozsváron. Laudációjában azonban nem csak matematikatanári tevékenysége, hanem közéleti szerepvállalása is kirajzolódott. Interjúmban így pedagógusi munkája mellett arra is kíváncsi voltam, mi ösztönözte harminc éve és ma is, hogy szülőföldjén, szórvány területen ilyen aktív közéleti szerepet vállaljon. A tanárnővel szerdai órái után a Báthory iskolában, a Pro Schola Alapítvány irodájában beszélgettünk.

Meglepetésként érte a kitüntetés?

Igen. E-mailen érkezett az értesítés, hogy engem jelöltek a díjra. Először nem is tudtam, komolyan vegyem –e. Aztán megkerestek a Mateklapok terjesztői, kértek egy részletes szakmai önéletrajzot, akkor tudatosodott bennem, hogy ez valóban igaz. Utánakérdeztem én is, és kiderült, hogy volt tanárom és a versenyekről ismert kollégáim jelöltek. Nagyon meglepődtem, de nagyon jól is esett.

Hogyan emlékszik vissza általános iskolai önmagára és a matematikával való kapcsolatára?

Nagyon szerencsés ember vagyok, jókor születtem, jó helyre, itt Medgyesen. Szüleim mindig támogattak mindenben, és ami nagyon fontos volt már akkor is, hogy magyar iskolába írattak. Már tanító nénim is három volt, 5-8. osztályban pedig hét matektanárom volt. És mégis, mindenikből ki tudtam választani, amit a legjobban csináltak. Mindegyiktől tanultam valamit: volt, akitől rendszerességet és pontosságot, volt, akitől a logikai gondolkodást. Középiskolában szintén három matektanárom volt. Az utolsó év volt meghatározó, az akkori matematikatanárom volt példaképem, Burus Csaba. Miatta lettem tanár, ő készített fel az egyetemi felvételire is. Szerettem a mateket, tudtam, hogy tanár akarok lenni, így nem volt nehéz döntés, hogy matektanár legyek.

Van – e titka a matematika tanításának vagy megtanulásának?

Van titok, és ez nyílt titok. Úgy képzelik az emberek, hogy aki tudja a matematikát, az úgy született valami plusz adottsággal. Ez csak 1-2 százalékban igaz. A matematikával rengeteg munka jár, ugyanúgy, mint mást, tanulni kell. Három titka van: gyakorlás, gyakorlás és gyakorlás. A gyermeknek akkor lesz sikerélménye, ha kicsit már jártassága is van benne, mert az alapdolgokat megtanulja és gondolkodik. Hátráltató tényező, hogy a gyerekek szeretik, ha úgy mindent készen kapnak. Pedig végeredményben ez a matematika lényege: megtanítani helyesen, logikusan gondolkodni, ezáltal is problémamegoldásra ösztönözni, mert ez az életben sok mindenre felkészíti a gyermekeket.Ezért tanítják, nem azért, hogy mindenki matematikus legyen. Persze, vannak élvezhetőbb és kézzelfoghatóbb részei, mint például az alkalmazott matematika. Én is jobban szeretem a mértani részeket, az egyenleteket, melyeket többféle módszerrel lehet kiszámítani, mint a racionális törteket osztani és tényezőkre bontani.

Igen, a matek hétköznapi alkalmazásával pont múlt heti élményünk volt a negyedikben, hogy három gyerekre két kekszet hogyan osszunk el egyenlő arányban. Nagyon jó volt együtt gondolkodni egy valódi élethelyzetből adódóan – felhasználni az elméleti tudást a gyakorlatban.

Nálunk a tananyag arra megy ki, hogy jól vizsgázzanak évvégén a diákok. Ezért is szeretem a versenyeket, például a Zrínyi Ilona Matematikaversenyt, mert gyakorlat alapú. A sok feladatból valamennyit biztosan jól oldanak meg. Így rendszerint sikerélménnyel is térünk haza. Az idén viszont már interneten keresztül kapcsolódtunk be, mert 60 gyermeket utaztatni nem kis feladat. A versenyeken való részvétel az a területe a pályafutásomnak, mely nekem is sikerélményt okoz. Itt van lehetőség arra, hogy kicsit mélyebbre ássunk, lehet irányítani a gondolkodást, motiválni a gyerekeket. Természetesen azokkal lehet dolgozni, akik maguk is nyitottak erre és szeretnek gondolkodni.

Tehát itt szórványban, ha a medgyesi Báthoryban tanuló 120 diák közül 60 gyermek érdeklődik a matematika versenyek iránt, azért az egy szép szám, jól gondolom?

Én azt gondolom, ezt a díjat is ezért kaptam meg, mert rengeteg versenyen szerepelnek a gyerekeink. Itt szórványban nagy dolog a részvételünk. Ha országos versenyre megyünk, arányosan oszlanak meg a helyek. Szeben megye tagozata egy helyet kap, Hargita megye 16-ot. Az előző tanévben elhoztuk a vándorkupát, melyet nekünk ítéltek meg a legjobb vidéki iskolák közül. Ez az elért pontszám és a részvételi arány szerint alakul, és Maros és Szeben megyék iskolái közül mi kaptuk meg. De az Erdélyi Magyar Matekversenyen vagy a Csillagszerzőn is szeretünk részt venni, mert rengeteg tapasztalatot tudunk szerezni és ott is nagyon ügyesen szerepelnek a gyermekeink.

Olvastam, hogy harminc éves pedagógusi pályafutása során, három évig az igazgatója is volt a Báthory iskolának. Hogyan látja az iskolát 10- 15 év múlva? Van –e víziója és ha igen, milyen?

A legfontosabb, hogy megmaradjunk. Csak ez nem mindig tőlünk függ.

Azt is olvastam, hogy a Pro Schola Mediensis Alapítvány alapító tagja, 1993 és 2009 között, illetve 2015 óta az elnöke. A Medgyesi Magyar Vegyes kórus alapító tagja. Mi ösztönöz egy pedagógust közéleti szerepvállalásra? Mivel bátorítaná a mai fiatal pedagógusokat, hogy közéleti kezdeményezések élére álljanak?

Tanárnak lenni nem könnyű. A tanár egy kicsit mindenhol ott van, szem előtt, vagy ott kellene lennie, van benne némi kirakatszerep. De valójában ennek belülről kell jönnie. Amikor fiatal voltam, mindig úgy éreztem, hogy az iskola a második otthonom és a magyarság a harmadik otthonom, a család után. Azért is vállaltam el az iskolaigazgatást, mert úgy gondoltam, valakinek csinálni kell, és akkor annyi energia és lendület volt bennem, hogy azt hittem, hogy megváltom a világot. Hát, nem tudtam megváltani, de lelkiismeretesen, legjobb tudásom szerint végeztem a munkámat. Azért csináltam és csinálom most is mindezt, hogy a magyar közösségnek és főleg a magyar iskolának jó legyen. Ez plusz munka, nem látványos, de az, hogy minden nap elindulnak a buszok, vagy a pályázatok beadásra kerülnek, ezek nem önmaguktól történnek meg.  Azért csinálom, hogy működjenek a dolgok.

A vegyeskórus hogyan jött a képbe?

Fiatal pedagógusok voltunk, az elején sokat buliztunk, és akkor arra gondoltunk, miért ne legyen egy ilyen kulturális tevékenységünk is? És akkor megalakult a Medgyesi Magyar Vegyes kórus. Jöttek az ünnepek, március 15-ke, fel lehetett lépni, de mi szívesen is mentünk és ezt is azért csináltuk, hogy együtt legyünk, a magyarság megmaradjon. Sajnos mostanra megszűnt a kórus, mert Iszlay László tanár úr, a kórus vezetője nyugdíjba ment, és kevesen is lettünk. De most az ökumenikus karácsonyi kórustalálkozón mi, régi tagok is ott leszünk, a katolikus kántornővel közösen készülünk. Hívtak, hogy menjünk segíteni, hát nem vagyunk mi olyan nagy pacsirták, de megyünk, mert szeretünk ott lenni.

Ez december 13-án, a medgyesi evangélikus templomban lesz, ugye jól láttam a hirdetőtáblán?

Igen, ott lesz a magyar kórus, az evangélikus, baptista, és az ortodox kórus. Külön-külön, és az összes kórus közösen is énekel majd. Háromnyelvű istentisztelet lesz, szóval szép szokott lenni, jó szívvel ajánlom, hogy jöjjön el!

Ott leszek!

Ferencz Klaudia

 

A Farkas Gyula- emlékéremről

A Farkas Gyula-emlékérem alapításának célja, hogy a romániai magyar tannyelvű matematikai és informatikai ismeretek terjesztésében és a tehetséggondozásban kiemelkedő eredményt elért szakemberek tevékenységét elismerje. Az emlékérmet évente egy alkalommal, novemberben adják át legfeljebb három személynek A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében.

Székely Éva szakmai önéletrajza

Székely Éva 1965-ben született Medgyesen. Általános iskolai tanulmányait Medgyesen végezte, érettségi diplomát a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképzőben szerzett 1983-ban. A Babes-Bolyai Tudományegyetem matematika karán 1987-ben szerzett tanári oklevelet. 1987-1989 között a medgyesi 2-es számú Általános iskolában német nyelven tanít matematikát, majd az újonnan alakult Báthory István Általános Iskolában magyar nyelven tanít matematikát. 1993 és 1996 között az iskola igazgatója. Tanítványai 1992 óta számos olyan rangos versenyen eredményesen szerepeltek, mint a Határtalan Tantárgyverseny, Radó Ferenc Emlékverseny, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Csillagszerző Matematikaverseny, Kenguru Matematikaverseny, illetve a helyi és megyei Matematika Olimpiák. Diákjai közül matematika-informatika szakos is kikerült. 1990 óta a Matlap terjesztője Medgyesen és környékén. 2012-ben a Báthory iskolában berendezte a Bolyai-termet. Férjével együtt „örökbe fogadták” Bolyai János édesanyjának állított kopjafát Domáldon, vállalva annak rendbetartását és a Bolyai – emlékek ápolását. A Pro Schola Mediensis Alapítvány alapító tagja. Ez az alapítvány a medgyesi magyar oktatást szolgálja pályázatok, projektek írásával, többek között az iskolabuszok működtetésével. 1993 és 2009 között, illetve 2015-től ismét az alapítvány elnöke. A Medgyesi Magyar Vegyes Kórus alapító tagja.

Székely Éva laudációját Kolumbán József, emeritus professzor jegyzi.

Forrás:http://www.cs.ubbcluj.ro/a-farkas-gyula-emlekerem-atadasa-a-magyar-tudom...