Back to top

Március 15-e Medgyesen

Március 15-e Medgyesen

RMDSZ Szeben Megyei Szervezete: 

A járványhelyzet miatt elmaradt a közös megemlékezés, az egyházak képviselőivel közösen megegyezve az megemlékezésekre 2021. március 14-én, vasárnap a medgyesi történelmi egyházaknál külön került sor. Az 1848-as forradalom és szabadságharc kitöréséről megemlékező közösségekben jelen voltak a helyi és megyei RMDSZ képviselői. A továbbiakban az ünnepi beszédekből idézünk egy-egy részletet:

 

Március 15-ét ünnepeljük. Nevezhetjük-e ünnepnek azt az eseménysorozatot, amely vége nem nekünk kedvezett? Igen. Igen, mert történelmi fontossága volt annak a 48-as március 15-nek. Emlékeztet bennünket arra, hogy első körben hinni, majd cselekedni kell!

Március 15-ét ünnepeljük. Ma visszafogottabban, mint korábban, közös rendezvények nélkül.

A közös ünneplés nem először marad el. A történelem hozott már jó néhány csöndes ünnepet. Március 15-e első évfordulója sem lehetett örömteli, felhőtlen esemény. 1849-ben az országban szabadságharc zajlott az egy évvel korábbi vívmányok megőrzéséért. Később is volt még jó néhány év, gyarló évtized, amikor nem lehetett ünnepelni.

„…szívből hü csak szabad ember lehet” – szól hozzánk Kossuth Lajos 1848 márciusából.

Balázs Botond – Medgyesi RMDSZ elnök,

2021. március 14, Medgyes, római katolikus Szent István templom.

 

 

Sajnos idén már másodjára, a szabadság ünnepén korlátozva vagyunk szabadságunkban. Munkahelyünk kerül veszélybe, tele vagyunk aggodalommal és mégis: emberemlékezet óta nem látott összefogást és szolidaritást tapasztalhatunk.

Szóljon hát az idei március 15. azokról, akik az elmúlt esztendőben félelmet nem ismerve siettek egymás megsegítésére.

Mi Szeben megyei, Medgyesi magyarok, itt a szórvány legmélyén talán a legjobban tudjuk azt, hogy mit jelent magyarként megmaradni, és napi szinten harcolni mindazért, ami oly annyira fontos számunkra.

Fazekas Attila – Szeben megyei RMDSZ ügyvezető elnök,

2021. március 14, Medgyes, unitárius templom.

 

 

Mi, szórványban élő magyarok, évről évre összegyűlünk ünnepelni, emlékezni március 15-én , bátorságot, erőt meríteni mindennapi küzdelmeinkhez.

A szabadság eszméjét ünnepeljük, mert a szabadság út egy olyan cél felé, amelyet csak akkor érünk el, ha mindennap megküzdünk érte – és minden nap azzal a tudattal tesszük ezt, hogy másnap újra kell kezdeni.

Célunk a lét. A lét a tét, megmaradni jelenben és jövőben!

A szórványban levő magyarság fennmaradására

Orosz Csaba – Szeben megyei RMDSZ elnök,

2021. március 14Medgyes, református templom.