Back to top

Az RMDSZ járványkezelési és gazdaságélénkítő programja

Az RMDSZ járványkezelési és gazdaságélénkítő programja

RMDSZ Szeben Megyei Szervezete: 

Az RMDSZ járványkezelési és gazdaságélénkítő programja

A világjárvány elleni védekezés ma mindennél fontosabb, hiszen nemcsak a magyar emberek egészsége van veszélyben, hanem a megélhetése is. A legsürgetőbb teendőnk tehát e kettős veszély elhárítása. Az RMDSZ kidolgozott egy intézkedéscsomagot annak érdekében, hogy sikerrel védekezzünk a koronavírus-járvány egészségügyi hatásai és a fenyegető gazdasági katasztrófa ellen. Minden intézkedésnél fontosabb az, amit magunk teszünk a fertőzés ellen, a kockázatok csökkentése érdekében. Ezért amikor javaslataink egy része a helyi közösségek döntésére bízza a további korlátozások bevezetését, egyben felhatalmazást ad az egyéneknek is arra, hogy maguk is döntést hozzanak. A szülőnek például arra, hogy döntsön: akarja-e, hogy a gyereke részt vegyen a személyes oktatásban, vagy inkább maradjon otthon, és online kövesse a tanítást. Jelen helyzetben három alapkérdésben kell választ adni: az egészség, az oktatás és a gazdaság vonatkozásában.

EGÉSZSÉGVÉDŐ INTÉZKEDÉSEK

1. Nagyobb szerepet az önkormányzatoknak

A helyi korlátozásokról és járványügyi intézkedésekről ne Bukarestben, hanem az alábbiak szerint döntsenek:

• a helyi önkormányzatok és a megyei közegészségügyi hatóságok a gazdasági tevékenységek és oktatás felfüggesztéséről, illetve

• a megyei önkormányzat és a megyei közegészségügyi hatóságok a település karanténba helyezéséről.

2. Javítani kell a felderítés hatékonyságát

Románia siralmasan teljesít a járványügyi ankétok, azaz az esetlegesen fertőzött kontaktok felkutatása terén. A kivizsgálást minden fertőzött személy esetében már az első 24 órában el kell végezni. Ezen a területen is haladéktalan kapacitásbővítésre van szükség, ami a jelenlegi kapacitás három-négyszeresét jelenti.

3. Növelni kell a tesztelések számát

A kormány haladéktalanul bővítse a tesztelési kapacitást is. Csak úgy nyerhetünk valós képet a fertőzöttségről, ha megfelelő számú tesztelést végzünk a fentebb leírt kontaktkutatás alapján. A tesztelést tehát ki kell terjeszteni a járványügyi kutatások (ankétok) alapján azonosított potenciális fertőzöttekre, azaz új protokollra van szükség. Ingyenes heti tesztelés bevezetése szükséges a családorvosok, kórházi és bölcsődei dolgozók, illetve az iskolák és óvodák megnyitása után a pedagógusok számára is.

4. Biztosítani kell, hogy mindenki kapjon kórházi ellátást

Romániában elegendő mennyiségű kórházi ágy áll rendelkezésre, de jelentős területi aránytalanságok vannak. Ennek következtében egyes kórházakban veszélybe kerül a betegek ellátása, míg másutt sokkal kisebb a terheltség. Ezt a problémát csak központi beavatkozással, országos vagy regionális szintű kapacitásmenedzsmenttel lehet orvosolni. Annál is inkább, mert a betegek többsége szintén ellátásra szoruló nem vírusfertőzött, krónikus beteg. Biztosítani kell, hogy mindenki kapjon kórházi ellátást, akinek egészségügyi állapota ezt igényli. Mielőbb vissza kell állítani a nem COVID-fertőzött krónikus betegek teljes körű ellátását az azonnali kórházi beavatkozást igénylő esetek maradéktalan ellátása mellett.

5. Csökkenteni kell a bürokráciát

A koronavírus-fertőzöttek regisztrációjával, otthoni betegfelügyeletével és kezelésével kapcsolatos bürokrácia csökkentése digitális eszközökkel:

• az ingyenes teszteléshez szükséges kötelező háziorvosi küldőpapír, valamint

• a krónikus betegségek receptmegújításának digitalizálása,

• a fertőzött személyek és közvetlen kapcsolataik adatainak online platformon való regisztrálási lehetősége, nyilvántartásba vétele a többhetes késések lecsökkentése érdekében.

OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉS

6. Kezdődjön újra az oktatás az óvodákban és az általános iskolákban

Ahol a járványügyi helyzet lehetővé teszi, kezdjék újra az oktatást kilencedik osztályig. Az iskolák nyitva tartása mellett szól, hogy a diákok kontrollált környezetben vannak, a pedagógusok mindent megtesznek azért, hogy a közegészségügyi szabályokat betartsák. A nyitva tartás mellett megoldható a napi egészségügyi felügyelet, szűrővizsgálat is, fertőzöttség esetén könnyebben követhető a beteg környezete. Amennyiben valakiről kiderül, hogy tünetei vannak, azonnal értesítik a családorvost és az illetékes hatóságokat.  A szülőnek ugyanakkor legyen joga arra, hogy eldöntse, akarja-e, hogy a gyereke részt vegyen a személyes oktatásban, vagy inkább maradjon otthon, és online kövesse a tanítást.

MUNKAHELYVÉDELMI ÉS GAZDASÁGÉLÉNKÍTŐ INTÉZKEDÉSEK

7. Folyatni és erősíteni kell a munkahelyek védelmét

A jelenlegi rendelkezések szerint év végéig járnak azok a támogatások, amelyekkel a kormány a koronavírus-járvány által okozott jövedelemkiesést igyekezett enyhíteni. A vészhelyzet idejére meg kell hosszabbítani a munkanélküli segély, a munkahely védelme és a hitelmoratórium kapcsán hozott rendkívüli intézkedéseket. Legalább 2021 júniusáig biztosítani kell a következő intézkedések alkalmazását:

• a kényszerszabadságról visszatérő alkalmazottak bruttó fizetésének 41,5%-os állami támogatása 6 hónapra (a jelenlegi 3 hónap helyett),

• a csökkentett munkaprogram szerint dolgozó alkalmazottak fizetésének állami résztámogatása a bruttó fizetéskiesésnek a 75%-val,

• a kis- és közepes vállalkozások által kifizetett kényszerszabadsági juttatások összegének a 75%-os állami támogatása, amikor a vállalat tevékenységcsökkentése a járvány következménye,

• a mezőgazdasági idénymunkások és a vendéglátóipari szezonális alkalmazottak támogatása jövedelemkiesés esetében, amikor ez a közegészségügyi intézkedések következménye, a minimálbér 35%-val egyenlő havi juttatással, amely 3-6 hónapra igényelhető.

8. Nyissanak ki a piacok

A zárt terű élelmiszerpiacok bezárása komoly csapást jelentett a hazai őstermelőknek. A parlament a visszavonásról döntött, remélhetőleg a kormány is belátja, hogy tévedett, és visszavonja ezt az intézkedést.

9. Új munkahelyek

A 29 év alatti és 50 év feletti elbocsátott személyeket alkalmazó kis- és közepes vállalkozások a járványhelyzet lejártáig részesüljenek vissza nem térítendő állami támogatásban, ennek értéke havonta új munkahelyenként a fizetés fele, de nem több havi 2500 lejnél. A támogatás feltétele az új munkahely fenntartása legkevesebb egy évig.

10. A gyógyszer- és élelmiszeripar kiemelt támogatása

Az egészségügyi ellátás biztonsága, valamint az élelmiszerbiztonság elérésének érdekében államilag garantált fejlesztési és beruházási hitelek folyósítása. A két iparágban 10 millió– 25 millió lej értékű, 90% állami garanciával és 100% kamattámogatással elérhető hitelek biztosítása.

11. A kisvállalkozások támogatása központi kérdés

Hatékonyabban és egyszerűsített eljárással kell működtetni az IMM Invest programot a KKV-k forgóeszköz-finanszírozására. A közepes vállalkozások 10 millió lejes, a kisvállalkozások 2 millió, a mikrovállalkozások pedig 1 millió lejes hitelekhez férjenek hozzá, 90% állami garanciával és 100% kamattámogatással. Az IMM Invest programban rendelkezésre álló források értékének növelése 20 milliárd lejre 2021 első szemeszterében.

12. A távmunka és távoktatás feltételein könnyíteni kell

Hatékonyabb program szükséges az IT eszközök beszerzésének résztámogatására a távmunkarendszerben dolgozó alkalmazottak számára, személyenként 2500 lej értékű vissza nem térítendő összeggel. Támogatni kell a szülőket, akiknek kiskorú gyermekei távoktatási rendszerben tanulnak. Iskoláskorú gyermekenként 1500 lej vissza nem térítendő állami támogatást kell folyósítani IT eszközök beszerzésére, amennyiben a család bruttó havi jövedelme nem haladja meg az 5000 lejt.

 

CsatolmányMéret
PDF ikon RMDSZ_COVID19_programHU.pdf3.96 MB