Back to top

Római Katolikus Plébánia - ÉVKÖZI X. VASÁRNAP

Római Katolikus Plébánia - ÉVKÖZI X. VASÁRNAP

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Pénteken, június 12-én Jézus Szíve ünnepe van, délelőtt 9,30-kor a Szent István templomban, este 18,00 órakor a plébániatemplomban lesz szentmise.

2. Szombaton, június 13-án Páduai Szent Antal ünnepe van. Szentmisék a plébániatemplomban d.e. 7,30, a Szent István templomban d.u. 17,00 órakor lesznek. A szentmise keretében megszenteljük a liliomokat.

3. Június hónap folyamán Jézus Szíve ájtatosságot végzünk a plébániatemplomban az esti szentmisék után és a Szt. István templomban az esti szentmisék előtt.

EVANGÉLIUM:

Abban az időben:
    Jézus az ő tanítványaival elment haza. Ismét olyan nagy tömeg gyűlt össze, hogy még evésre sem maradt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották, odamentek, hogy elvigyék őt. Az a hír járta ugyanis, hogy megzavarodott. Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek, azt mondták: ,,Belzebub szállta meg'', és: ,,A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.'' Ám ő magához hívta őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk: ,,Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat fenn. Ha egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset; így viszont már kirabolhatja a házát. Bizony, mondom nektek, hogy az emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös, bűn terheli.'' (Azért mondta mindezt Jézus), mert azt terjesztették: ,,Megszállta a tisztátalan lélek.'' Közben anyja és testvérei is odaértek. Megálltak kint, üzentek érte és hívatták. Körülötte tömeg ült. Azt mondták neki: ,,Anyád és testvéreid keresnek téged odakint.'' Ő így válaszolt: ,,Ki az én anyám és kik az én testvéreim?'' Azután végighordozva tekintetét a körülötte ülőkön, ezt mondta: ,,Íme, ezek az én anyám és az én testvéreim! Mindaz, aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám!''

 

ELMÉLKEDÉS:

Nem mindenki fogadja szívesen Jézus tanítását. Először az a szóbeszéd járja róla, hogy „eszét vesztette”, majd azt kezdik el híresztelni egyesek, hogy az „ördög szállta meg”, és a gonosz lelkek fejedelmével működik együtt. Jézus visszautasítja ezeket a vádakat, mert hiszen jól tudja azt, hogy a csodákat az Atya viszi végbe általa, ezekkel erősítvén meg az igehirdetést. De nem csak Jézus kortársainak okoz gondot a jó és a rossz megkülönböztetése, hanem sokszor nekünk is. Számtalan esetben nehéz eldöntenünk, hogy az események mögött kik, milyen erők és szándékok állnak. Jézus szava ad útmutatást az ilyen helyzetekben, aki azt mondta, hogy minden cselekedet vagy szó valódi természetét a „gyümölcséről ismerhetjük fel”. Legyünk türelmesek, és várjunk, amíg a Szentlélek megvilágosítja értelmünket! 

 

 

A HÉT SZENTJE:

Szent Barnabás apostol

Az apostoloknak különös figyelmet szentel az Egyház. Ünnepükön az angyalokkal együtt énekeljük a Dicsőséget, és igyekszünk felidézni hitüket - mely nem volt mentes a kétségektől sem. Szent Barnabás apostol ciprusi zsidó származású férfi volt. "Derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel." (ApCsel 11,24) Szent Pál apostolnak missziós útjai során segítségére volt. Különös módon szót tudott érteni a zsidókkal, ezért a zsidók missziójában jelentős szerepe volt. A legenda szerint Szent Máté evangéliumával gyógyított, ezért attribútuma is az lett. Milánóban is keresztelt a hagyomány szerint. Valószínűleg Cipruson szenvedett vértanúhalált, és ott is van eltemetve. 1953-ban sírja fölé új kápolna épült. Milánó és Firenze védőszentje, valamint a kádárok, bognárok, takácsok patrónusa. Segít a jégesőben, a szomorkódnak és a bánatosaknak. A hagyomány szerint, ha napján esik az eső, akkor bőséges szőlőtermés lesz. XVI. Benedek pápa 2008-ban Szent Barnabás ünnepén elmondta: az ő hite ösztönözheti a fiatalokat arra, hogy a feltámadt Jézus nyomában járjanak. Kiemelte, hogy a szentek nem az égből pottyantak le, ők is küzdöttek problémákkal, de a bűnbánatban és böjtölésben átalakították életüket, és így sokszor a konfliktusokat is megoldották. Kitartottak a viszályok során is Krisztus mellett.

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Octavian – hálaadó szentmise

Kedd: 9,00 –  Andrea, Andrei, Cătălin, Larisa, Diana és Mihai szándékára

           18,00 –  † Petre Sotir (6 hetes)

Szerda: 7,30 –Casian, Irina, Mario, Cosmina, Ionel és Ianis szándékára

            17,00 – Ft. Harai Pál

Csütörtök: 7,30 –

                  17,00 -  Cerghizan család szándékára       

Péntek:  9,30 –

             18,00 -Pataki Anna

Szombat: 7,30 –

                17,00 - Simonyi Mihály (6 hetes)

               

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Június

 7. Ter 3,9-15             8. 2Kor 1,1-7    9. 2Kor 1,18-22

     2 Kor 4,13-5,1            Mt 5,1-12         Mt 5, 13-16 

      Mk 3,20-35         

                10. 2Kor3,4-11          11. ApCsel11,21b-26;13,1-3

                        Mt 5,17-19              Mt 10,7-13

                         

                             12. Oz 11,1.3-4,8c-9        13. Iz 61,1-3a

                                   Ef 3,8-12.14-19              Lk 10,1-9

                                  Jn 19,31-37