Back to top

Római Katolikus Plébánia - ÉVKÖZI XV. VASÁRNAP

Római Katolikus Plébánia - ÉVKÖZI XV. VASÁRNAP

Római Katolikus Egyház: 

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI JÚLIUS HÓNAPRA

Általános: (Sport): Hogy a sport gyakorlása mindig alkalmul szolgáljon emberi testvériségre és növekedésre.

Missziós: (Világi misszionáriusok): Hogy a Szentlélek támogassa azoknak a világiaknak a munkáját, akik a szegényebb országokban hirdetik az evangéliumot.

EVANGÉLIUM:

 

Abban az időben:Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküdte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot: sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Azután így folytatta: ,,Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük.'' Azok elmentek s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.

 

ELMÉLKEDÉS:

Jézus küldetése az volt, hogy szavaival és cselekedeteivel (csodáival) hirdesse Isten országát. Márk evangélista úgy mutatja be a tanítványok missziós útra küldését, hogy ez Jézus küldetésének folytatása. Jézus szavaiban és tetteiben egyaránt észrevehető az ő isteni ereje, amelyből most átruház a tanítványokra. Az ő nevében, az ő erejével képesek lesznek hasonló csodákra. Indulásuk előtt Jézus nevelő szándékú buzdítást mond nekik. Arra kéri őket, hogy bízzanak abban az erőben és hatalomban, amely tőle származik. Ne támaszkodjanak a különféle eszközök vagy a pénz nyújtotta evilági biztonságra, hanem bízzanak őbenne. Azt, hogy a tanítványok valóban megbíztak Mesterük szavában, tevékenységük eredménye bizonyítja: képesek kiűzni a gonosz lelkeket és meggyógyulnak a betegek.  Isten országának egy újabb titkával találkozunk itt, tudniillik azzal, hogy Isten emberekre bízza, hogy jeleket tegyenek, Jézus embereket bíz meg, hogy tanítsanak és gyógyítsanak. Érdemes észrevennünk Jézus megbízó szavának parancs jellegét. A tanítványok nem választhatnak, hogy indulnak vagy sem, hanem örömmel engedelmeskednek az Úr felszólításának. A kor más tanítóinál, a rabbiknál a tanítvány egy hagyományt ad tovább, azt, amit megtanul mesterétől. Jézus és tanítványai esetében többről van szó, hiszen az Isten országa hirdetésében és megvalósításában vállalnak részt a megbízottak. 

 

 

KERESZTELÉS:

      Keszeg Jázmin

 

 

TEMETÉSEK:

Kabai László 60 éves

Sárdi szül. Kobori Julianna 87 éves

 

A HÉT SZENTJE:

 Szent Bonaventúra püspök, egyháztanító
 

1218-körül született Viterbo közelében. A hagyomány szerint a Bonaventura (jószerencse) név a súlyos beteg gyermek Szent Ferenc imájára történt csodás gyógyulásának emléke. 1218-körül, anyja fogadalmához híven, belépett Szent Ferenc Rendjébe. Elöljárói, felismerve tehetségét, a noviciátus után Orvietóba küldték a Rend első hittudományi főiskolájára, de már egy év múlva a párizsi egyetemre. 27 éves korában pedig a híres párizsi egyetemen kezdte meg tanári működését. A fiatal ferences egykettőre Aquinói Szent Tamás mellett a legünnepeltebb tanár lett. 1257-ben, 36 éves korában a Rend generálisává választották. X. Gergely pápa, a II. lyoni egyetemes zsinatra rendelte Szent Tamást is, Bonaventurát pedig kinevezte bíborosnak. Egyhangúlag neki tulajdonították, hogy a görögök visszatértek az Egyház egységébe, mikor letették a hitvallást. Bonaventura hatalmas beszédében adott kifejezést a jelentős eseménynek. Már halálos betegen ment el a zsinat következő ülésére. Visszavonult, készült a halálra. A pápa kezéből vette a szentkenetet, és a feszületre függesztette tekintetét. Így halt meg 1274. július 15-re virradó éjjel.

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Ioan egészségéért

Kedd:9,00 –  Manuela szándékára

         18,00 – Knáll József (1 évf.)

Szerda: 7,30 –  

            17,00 – Ft. Harai Pál

Csütörtök: 7,30 -

                  17,00 –

Péntek: 7,30 –

             18,00 -  Manuela szándékára

Szombat: 7,30 –

              17,00 -

 

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR: Július

 12. Ám 7,2-15         13. Kiv 1,8-14;14;22 14. Kiv 2,1-15

       Ef 1,3-14            Mt 10,34-11,1             Mt 11,20-24 

       Mk 6,7-13                               

                        

                    15. Ef 3,14-19      16. Kiv 3,13-20

                          Mt 23,8-12           Mt 11,28-30

                                

                   17. Kiv 11,120-12;14      18. 1Kor 7,25-35            

            Mt 12,1-8                   Mt 25,31-40