Back to top

Római Katolikus Plébánia - ÉVKÖZI XXIII. VASÁRNAP

Római Katolikus Plébánia - ÉVKÖZI XXIII. VASÁRNAP

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉS:

         Kedden, szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén szentmisék

a Szt. István templomban 9,30 órakor, a plébániatemplomban pedig 18,00 órakor lesznek.

 

EVANGÉLIUM:

 Abban az időben: Jézus elhagyta Tirusz vidékét, és Szidonon át a Galileai-tóhoz ment a Tízváros határába. Itt eléje hoztak egy dadogva beszélő süketet, és kérték, tegye rá a kezét. (Jézus) félrevonta őt a tömegből, a fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét. Föltekintett az égre, fohászkodott és így szólt: ,,Effata, azaz: Nyílj meg!'' Azon nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Jézus megparancsolta nekik, hogy a dologról ne szóljanak senkinek. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak, és hangoztatták: ,,Csupa jót tett: A süketeket hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké!''

 

ELMÉLKEDÉS:

Jézus azt mondja: „effata!” Ha elkezded meghallani, amit Isten mond, akkor megnyílik a füled és a szád. Akkor rá fogsz döbbenni, hogy amit eddig olyan fontosnak hittél, lehet, hogy nem is az. És lehet, hogy amire eddig azt gondoltad, hogy értéktelen, arról kiderül, hogy az a legfontosabb. Azok az emberek, akik Jézust hallották és látták, amikor meggyógyította ezt az embert, arra jöttek rá, hogy őt az, akire érdemes odafigyelni. Azt teszi, amire a régen várt messiás képes. És ez ma is így van: őrá érdemes figyelni. Mert lehet, hogy nem divatos, amit mond. Lehet, gyengeségnek tűnik. De ez működik. Kölcsönadni, ajándékozni, másra figyelni. Tudod, mi lesz? Akkor elkezd megváltozni majd a világ is körülötted. És csomóaknak meg fog nyílni a szemük és a fülük, mert rájönnek, hogy aki téged meg tudott gyógyítani, az nekik is tud új lehetőséget adni.

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR: Szeptember

6. Iz 35,4-7a              7. Bölcs 3,41-9     8. Mik 5,2-5a

   Jak 2,1-5                    Mt 10,28-33          Róm 8,28-30          

   Mk 7,31-37                                              Mt 1,1-23

            9. Kol 3,1-11                 10. Kol 3,12-17

               Lk 6,20-26                         Lk 6,27-38

            12. 1Tim 1,1-2;12-14         13. Sir 24,23-31

                   Lk 6,39-42                         Lk 1,26-38                  

 

A HÉT SZENTJE:

Kisboldogasszony

 Pontosan 9 hónappal van a Szeplőtelen fogantatás ünnepe után. Szeptember hónapot a néphagyomány emiatt nevezi Kisasszony havának. Mária születése a megváltás művének kezdete. Isten kegyelmét, szeretetét ünnepeljük, amely Máriában megjelent a világban. Mária születése öröm, ahogy minden születés öröm, mert a reményt erősíti bennünk. Valami szép, valami szent kezdődik. Szűz Márián kívül csak Jézusnak és Keresztelõ Szent Jánosnak emlékezünk meg földi születésnapjáról.  Mária születéséről a Szentírásban semmit sem olvashatunk. Csak apokrif hagyományból ismerjük történetét, amelyek főleg a Legenda Aurea és a Stellarium révén kódexirodalmunkba is belekerültek (Teleki-, Horváth-, Tihanyi-, Debreczeni-, Érdy-kódex). Eszerint a Júda törzséből, Dávid királyi nemzetségéből származó Joachim és a Lévi törzséhez tartozó Matthán pap és felesége, Mária leánya, Anna sokáig magtalan volt. Idős korukra kr.e. 16–17 körül született Jeruzsálemben a kislányuk, Mária. A néphagyomány szerint Mária születésekor Gábor főangyal is megjelent. A jeruzsálemi hagyomány a Bethesda-fürdő mellett tiszteli Mária születésének helyét. Az ünnep a keleti egyházból ered, hiszen számos helyen a liturgikus év kezdetét jelentette. A nyugati egyházba I. Sergius pápa vezette be a VII. század végén. Eredetileg a jeruzsálemi Szent Anna bazilika szentelési évfordulója volt. Az ünnepnek már a középkorban vigíliája és nyolcada is volt. Magyar nyelvterületen kultusza a reformáció és török hódoltság miatt csak a barokk időkben bontakozott ki. A középkori templomok többségének eredetileg Mária-patrónusa volt, a barokk időkben aztán búcsúnapnak Kisasszony ünnepét választották hozzá.

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 -

Kedd:  Kisboldogasszony ünnepe

Szerda: 7,30 -

             17,00 –

Csütörtök: 7,30 –

                17,00 - 

Péntek:  7,30 – Ft. Viorel

             18,00 - Flórián, Carol, Irénke és Antónia

Szombat: 7,30 –

              17,00 –

Vasárnap: 9,30 – Kránics Anna