Back to top

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA - ÉVKÖZI XXX. VASÁRNAP

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA - ÉVKÖZI XXX. VASÁRNAP

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1.Hétfőtől áttérünk a téli programra, azaz a plébánia templomban az esti szentmisék 17,00 órától, a Szent István templomban pedig 16,30 órától lesznek.

2.Szombaton, nov. 1-e, Mindenszentek ünnepe. Szentmisék vasárnapi sorrendben lesznek: a plébániatemplomban 8,00 órától német-román, 11,00 órától magyar nyelven, a Szt. István templomban pedig 9,30 órától. A régi katolikus temetőben du. 16,00 órától megemlékező szertartást tartunk az elhunytakért. Ha igény van rá, a szertartás után megáldjuk a sírokat.

3.Jövő vasárnap, nov. 2-án Halottak napja, szentmisék a megszokott vasárnapi sorrendbe lesznek. A temetőben nincs szentmise. Egyben elsővasárnap, a szentmésék végén szentségimádás.

EVANGÉLIUM:

Abban az időben: Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: ,,Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?'' Jézus így válaszolt: ,,Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.''

 

ELMÉLKEDÉS:

Jézus kinyilatkoztatja a főparancsot: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel." Valljuk be, még csak végig sem gondoltuk "teljes szívvel, lélekkel, értelemmel." Ha így lenne, akkor minden pillanatunkat, szavunkat, tettünket ennek kellene áthatni, és ettől az életünk, egész világunk más lenne. Lehet, hogy nem sanyargatjuk az özvegyet és az árvát, nem vesszük el a szegény ember egyetlen köntösét, de tele van az életünk szeretetlenséggel, mulasztásokkal, megalkuvásokkal. Mert nem az Úr a legfontosabb minden más előtt. Tegyük őt az első helyre a szívünkben, lelkünkben, értelmünkben, adjuk Neki a teljeset, ennél kevesebb nem elég!

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 –

Kedd: 9,00 –János, Erzsébet, Jenő, Erzsébet és Péter

           17,00 – Jakobik Irma (6 hetes)

Szerda: 7,30 -

             16,30 –

Csütörtök: 7,30 -

                16,30 - Dávid István (1 évf.)

Péntek:  7,30 –

              17,00- Engi Károly

Szombat: Mindenszentek ünnepe

KERESZTELÉS:

 Bordi Raisa Natalia Rozália

 

 

TEMETÉS:

Biró sz. Gilyén Mária 75 éves

 

 

A HÉT ÜNNEPE:

                     Szent Simon és Szent Júdás Tádé

 Szent Simon kutatói közül sokan úgy tartják, hogy Kánában született, vannak, akik azonosítják a kánai menyegző vőlegényével is. Ez azonban tévedés, mert a kánáni elnevezés a zelóta szónak arám fordítása. Neve az evangéliumban: Buzgó = zelóta Talán Egyiptomban, Észak Afrikában működött, egyesek szerint Britanniában. Valószínűbb azonban, hogy Perzsiában, Suanir városában tevékenykedett Júdás apostollal. Itt lett vértanú. Halála időpontja ismeretlen. Ereklyéi Rómában, Kölnben, és sok más helyen is találhatók.

Szent Júdás Tádé a tizenkét tanítvány egyike, Jézus rokona, unokatestvére. Máté és Márk az árulótól való megkülönböztetésül Tádénak (Taddeusnak, egyes kéziratokban Lebbeusnak) nevezi, János pedig hozzáteszi: "nem az áruló" . Atyja Alfeus-Kleofás volt (van, aki állítja, hogy Szent József testvére), anyja pedig Mária, a Szent Szűz "nőtestvére", vagyis közeli rokona. Ismert két unokája, tehát családos ember volt. Egyesek valószínűsítik, hogy a kánai esküvő vőlegénye ő volt. Valószínűleg jómódú földműves lehetett az apostol  a meghívása előtt. Az utolsó vacsorán ő kérdezte meg az Urat, miért csak az apostoloknak, és nem a világnak nyilvánította ki magát. Biztos adat működéséről a 64-66 körül írt levele. Működéséről semmi biztosat nem tudunk, még a hagyomány sem egységes róla. Egy legenda szerint apostolként hirdette az evangéliumot, de ugyanakkor Edesszában is a 70 tanítvány egyikének említik, bár ez valószínűleg tévedés. Régi hagyomány szerint Mezopotámiában hirdette az evangéliumot, majd Simonnal közösen munkálkodtak Perzsiában, és ott, Suanir városában lefejezéssel szenvedett vértanúhalált. Mégis a legvalószínűbb, hogy Palesztinában, Beirutban szenvedett vértanúságot.

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:   

Október-November

26. Kiv 22,20-26        27.Ef 4,32-58     28. Ef 2,19-22

      1Tessz 1,5c-10         Lk 13,10-17        Lk 6,12-19              

      Mt 22,34-40   

              29. Ef 6,1-9            30. Ef 6,10-20

                    Lk 13,22-30           Lk 13,31-35 

                                31. Fil 1,1-11           1. Jel 7,2-4.9-14

                                      Lk 14,1-6              1Jn 3,1-3

                                                                 Mt 5,1-12a