Back to top

Római Katolikus Plébánia - HÚSVÉT II. VASÁRNAPJA

Római Katolikus Plébánia - HÚSVÉT II. VASÁRNAPJA

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Április 18-án, szombaton játszónapot szervezünk a hittanos gyermekeknek. A játszónap programja d.e. 10 és d.u. 16 óra között zajlik. Kérjük a kedves szülőket, hogy minél hamarabb személyesen jelezzék gyermekeik részvételét a plébánia irodában.

 2. A jövő vasárnapi gyűjtést a Főegyházmegyei Hatóság felhívására a háború sújtotta ukrajnai magyarok megsegítésére végezzük.

3. Egyházközségünk ebben az évben is zarándoklatot szervez a csíksomlyói pünkösdi búcsúra.  Kérjük a kedves híveket, hogy minél hamarabb jelentsék be részvételi szándékukat az irodában, hogy szállítási eszközről tudjunk gondoskodni.

EVANGÉLIUM:

  Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.'' E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.'' A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: ,,Láttuk az Urat.'' De ő így szólt: ,,Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!'' Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: ,,Békesség nektek!'' Tamásnak pedig ezt mondta: ,,Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!'' Tamás így válaszolt: ,,Én Uram, én Istenem?'' Jézus ezt mondta neki: ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!'' Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.

 

ELMÉLKEDÉS:

A feltámasztott Jézussal való találkozás nem merül ki az egymásnak való örvendezésben. Jézus megismétli minden jót és üdvösséget ígérő szavát: „Békesség nektek!" - amely békességet jelent Istennel, egymással és a környezetükkel. Krisztus békességet szerzett a kereszten kiontott vére által. Ha Istennek elég Krisztus vére arra, hogy megbékéljen, legyen elég nekem is! Aztán jöhetnek külső nyomorúságok, gonosz, ellenséges emberek is. Ekkor is csak a hit segít, a bizalom Őbenne és ígéreteiben: „Ha Isten velünk, ki ellenünk?"
Jézus Krisztusnak kell állnia életünk középpontjában. Azért van a sok nehéz napunk, a sok idegességünk, félelmünk, veszekedésünk, sokszor szomorú életünk, mert nem az Úr Jézus van a szívünk, a házunk közepén, hanem félelem, önzés, harag, bűnös emberi gondolatok. „Békesség nektek!" - ez a mi kincsünk. Ezért szeretjük templomunkat, mert itt várjuk Jézust, aki belép a félelmek, a fájdalmak, a gyász idején is és ezt mondja: „Békesség nektek!" Ha azt akarod, hogy szép és igaz életed legyen, akkor ne csak a templomban engedd középre Jézust, hanem az otthonodban is. Éljünk otthon is úgy, hogy Jézus Krisztus álljon a középen, hogy mondhassa a sok fájó és összetört szívű embernek: „Békesség nektek!"

 

 

A HÉT SZENTJEI:

                Szent I. Márton pápa

 

Római presbiter volt, amikor 649-ben pápává választották. II. Konstantin császár az eretnek hitvallási forma aláírására akarta kényszeríteni. A pápa Rómában zsinatot hívott össze, és elítélte az eretnek tanításokat. Konstantinápolyba vitték. Ott halálra ítélték, majd Cherzonesoszba vitték, ahol 656 április 13-án meghalt. Holttestét Rómába vitték át. A vértanúk között tiszteljük.

 

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 –

Kedd: 9,00 –

        18,00 – † Miklós Ferenc (6 hetes)

Szerda: 7,30 –

            17,00 – † Remus és Ioan

Csütörtök: 7,30 –

              17,00 – Tibi és Diana szándékára

Péntek:   7,30 –

             18,00  - † Tiberiu, Maria, Béla és Andrei

Szombat:7,30 – Alexandru és Anamaria szándékára

              17,00 –

 

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Április

 12. ApCsel 4,32-35     13. ApCsel 4,23-31     14. ApCsel 4,32-37

       1Jn 5,1-6                    Jn 3,1-8                   Jn 3,7-15   

       Jn 20,19-31                       

 

               15. ApCsel 5,17-26         16. ApCsel 5,27-33

                     Jn 3,16-21                      Jn 3,31-36        

 

                17. ApCsel 5,34-42     18. ApCsel 6,1-7

                     Jn 6,1-15                   Jn 6,16-21

 

 

 

KERESZTELÉSEK:

            Gál Szintia Izabella

                Szabó Rita