Back to top

Római Katolikus Plébánia - HÚSVÉT VII. VASÁRNAPJA

Római Katolikus Plébánia - HÚSVÉT VII. VASÁRNAPJA

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

Jövő vasárnap Pünkösd vasárnapja, a Szentlélek eljövetelének ünnepe.

 

EVANGÉLIUM

 Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott: Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, ahogyan mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az Írás. Most tehozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik igédet, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te igéd igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban.

 

ELMÉLKEDÉS:

                Jézus apostolaiért és tanítványaiért imádkozik. Öt kérést fogalmaz meg. Először azért imádkozik, hogy az Atya megtartsa őket a nevében, azaz mindig Istené maradjanak, és mindent az ő nevében tegyenek. Az egyetlen Istenhez való kötődés a tanítványok lelki egységét eredményezi az Atyával és egymással. Erre irányul második kérése: a tanítványok egyek legyenek. A harmadik kérés a tanítványok öröméért szól. Az öröm akkor válik teljessé bennük, amikor megtudják, hogy Jézus visszatér a mennybe az Atyához, aki őt küldte. Küldetése az volt, hogy megismertesse Istent az emberekkel, s elmondja azokat az igazságokat, amelyek megélése az Atyához vezeti a hívőt. A világ azonban sokféle akadályt vet az emberek elé, ezért imádkozik Jézus ezt követően azért, hogy az Atya óvja meg a tanítványokat a gonosztól. Ötödik, utolsó kérése pedig arra irányul, hogy tanítványai megszentelődjenek, azaz a kegyelem segítségével Istennek és Istennel éljenek, és életükben megvalósítsák mindazt, amit az Atya kíván tőlük. Jézus tanítványaiért mondott könyörgését megerősíti önfeláldozása. Nem csak szóban mondja, hogy követőiért szenteli magát, hanem valóban feláldozza értük és minden emberért életét. Életáldozata megerősíti és hitelesíti imáját.

 

HÁZASSÁGKÖTÉS:

 Gajzágó Kálmán és

                  Andrei Ioana Talida

 

 

A HÉT SZENTJE:

                Szent I. János pápa

 Tusciában (Toszkána) született. 523. augusztus 12-én lett pápa. A római birodalom szétesése után a birodalom két felén két uralkodó kormányzott. A két egyház is ellentétben állt egymással. Nyugaton az arianizmus terjeszkedett, keleten a katolikusokat támogatták. A nyugaton uralkodó ariánus Teodorik keleti gót király kérésére János pápa Konstantinápolyba utazott I. Jusztinusz (Jusztinián) császárhoz közvetítés céljából. Konstantinápolyban a nép is és a császár is tisztelettel és nagyon ünnepélyesen fogadták Jánost. A pápa mindenben megegyezett a császárral, az ariánusok elleni rendeleteket is visszavonták, így utazott vissza Rómába. Ám a jószolgálati próbálkozást az elégedetlen és gyanakvó király börtönbüntetéssel viszonozta. A nyirkos és sötét börtönben a pápát éheztették. Néhány nap múlva, 526. május 18-án a pápa a börtönben meghalt. Az egyház vértanúnak tekinti a pápát. A 12. században felvették a római naptárba. Halála napjára 1969-ben került az ünnepe. Példája:Hűségesen hajts végre minden megbízatást! Ebben az időszakban állította össze Dionysiusz Exiguusz szerzetes a húsvét számítási könyvét. Megállapította Jézus születési évét, ami az új, Krisztus születésétől számított keresztény időszámításnak az alapja. A számításban néhány évet tévedett ugyan, a kutatás mai állása szerint, de teljesen pontos számítás ma sincs, megbízható történelmi adatok hiánya miatt.

 

     MISEREND:

Hétfő: 7,30 –

Kedd: 9,00 –

         18,00 –

Szerda: 7,30 –

            17,00 – Aldea Erzsébet (6 hónap)

Csütörtök 7,30 –

              17,00 -

Péntek: 7,30 –

             18,00 – Mátyás, Eszter és Mihály

Szombat: 7,30 –

             

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Május

17.ApCsel1,15-17   18.ApCsel19,1-8 19.ApCsel 20,17-27

 1Jn 4,11-16               Jn 16, 29-33        Jn 17,1-11   

 Jn 17,11b-19                        

         

20. ApCsel 20,28-38          21. ApCsel 23,30;23,6-11

                Jn 17,11-19                      Jn 17,20-26

         

22. ApCsel 25,13-21          23.ApCsel 28,16-31

            Jn 21,15-19                         Jn 21,20-25