Back to top

Sógor Csaba a III. Úszótábor vendége

Sógor Csaba a III. Úszótábor vendége

Medgyesi MADISZ: 

A kisebbségi lét lehetőségeiről és az Európai Unióban élő más kisebbségek helyzetéről beszélt Sógor Csaba a harmadik alkalommal megszervezett Kisebbségek Európája elnevezésű úszótáborban, a szentegyházi Napsugár Kemping területén. Az elsősorban általános és középiskolás diákoknak szóló eseményt a Medgyesi MADISZ (MIÉRT tagszervezet) július 28 - augusztus 3. között szervezte meg, közel ötven fiatal részvételével.

A résztvevő iskoláskorú gyerekeknek Sógor Csaba a multikulturális Európáról beszélt, arról, hogy az Európai Unió megteremtette számunkra annak lehetőségét, hogy bárhová utazunk a határain belül egyenrangú polgárokként kezelnek bennünket. „Minden fiatalnak, köztük a saját gyerekeimnek is azt szoktam tanácsolni, hogy próbáljanak minél több európai nyelvet megtanulni. Nekünk kisebbségben élő erdélyi magyaroknak, megvan az a lehetőségünk, hogy saját anyanyelvünk mellett elsajátíthatjuk az ország nyelvét is és onnan már pár lépés, hogy újabb nyelveken tudjunk megszólalni” – hangsúlyozta a képviselő, kiemelve a soknyelvűségben rejlő munkaerőpiaci előnyöket. Sógor Csaba elmondta, nagyon fontos, hogy az erdélyi magyar gyerekek magyar oktatásban részesüljenek, mert például a szórványban élők esetében, fennáll annak a veszélye, hogy legkevésbé éppen a saját anyanyelvükön tudnak majd kommunikálni a fiatalok.

A résztvevők kiemelt érdeklődést mutattak az EP-képviselő tevékenysége iránt, kíváncsian érdeklődtek arról, hogy mennyi időt tölt Brüsszelben és ott hogyan szerveződik a munka. Sógor Csaba ismertette a munkaprogramját, az EP működését, elmondta, hogy minden hétfőn elmegy Brüsszelbe és a munkahét végeztével hazajön Erdélybe, ahol választókerületi munkáját igyekszik összehangolni a családi programjaival.  

A III. Úszótábort megtisztelte jelenlétével Balázs Béla Attila is, a Szeben megyei RMDSZ elnöke. Elmondása szerint fontosak az olyan jellegű rendezvények, amelyek növelik a résztvevők identitástudatát, hiszen a gyerekek egy kellemesebb és barátságosabb környezetben képesek igazán látványos fejlődést mutatni.

„A Szeben megyei magyar fiatalok már harmadik alkalommal egy olyan táborban vehetnek részt, ahol az úszás oktatása mellett a kiegészítő tevékenységek is hangsúlyos szerepet töltenek be. Az előadások és játékok célja, hogy a megye fiataljai közelebb kerüljenek egymáshoz, megismerkedjenek, valamint az itt megszerzett tudással és tapasztalattal képesek legyenek fejlődésre bírni civil szervezeteiket” – fejtette ki véleményét Balázs Botond, a Medgyesi MADISZ elnöke, a tábor főszervezője.