Back to top

Új tanácsos a tulipán jelképe alatt

Új tanácsos a tulipán jelképe alatt

Medgyesi RMDSZ Szervezet: 

       Amiképp  a múlt hónapban értesültek olvasóink, Orosz Csaba, az RMDSZ medgyesi szervezetének elnöke megnyerte a medgyesi Polgármesteri Hivatal által kihirdetett versenyvizsgát, a városmenedzseri funkció betöltésére. Ezt követően, az összeférhetetlenségi törvény értelmében, le kellett mondania városi tanácsosi tisztségéről, s a választási törvény előírásainak megfelelően helyét  az RMDSZ listáján soron következő jelölt, Bordi Magdolna veszi át. A felkérésnek eleget téve Bordi Magdolna, aki már hosszú évek óta fontos szerepet tölt be a szervezeten belül, vállalta a megbízást.

      Röviden bemutatjuk szövetségünk új képviselőjét a tanácsban, aki a december 19-i helyi tanács ülésén átveszi Orosz Csabától a stafétát, egy fontos szerepet töltvén be nemcsak közösségünk érdekeinek képviselésében, hanem a város jövőjének alakításában is.

      Bordi Magdolna tervezőként dolgozik és hosszú évek óta már az RMDSZ Szeben megyei szervezetén belül tevékenykedik. A 2012-es helyhatósági választások alkalmával a medgyesi RMDSZ választási listáján szerepelt negyedikként. Együtt indult egy 21 tagú csapat, melyből a medgyesi választópolgárok bizalmi szavazata alapján két képvi-selőnk kapott helyet a városi tanácsban.

      Elfogadta a megbízást, mert úgy vélte, hogy újat hozhat, és valamivel ki tudja egészíteni mindazt, amit eddig szervezetünk megvalósított. Úgy véli, hogy a helyi tanácsban a város polgárainak érdekei  érvényesítésében különös gondot fordíthat a helyi magyarság és annak különböző szervezetei valamint egyházaink specifikus érdekeinek képviseletére, azért hogy megmaradjunk, láthatók legyünk, és itthon érezzük magunkat szülővárosunkban.

      Nem utolsó sorban nőként megpróbál majd olyan szempontokat is érvényesíteni a közjó érdekében, amiket talán másképp lát a férfitársadalom.

      “Az Önök szavazata, mellyel 2012-ben bizalmat szavaztak az RMDSZ listájára, lekötelez. Remélem hogy munkásságommal a város fellendülését szolgálhatom és tiszteletet vívhatok ki a közösségünk számára” - mondta megkérdezésünkre az újonnan létrejött RMDSZ Női szervezetének medgyesi elnöke és egyben az RMDSZ Női szervezetének Szeben megyei alelnöke, Bordi Magdolna.

      Végül  meg szeretnénk köszönni mindazoknak a medgyesi magyaroknak, akik szívükön viselik városunk és közösségünk sorsát, s akik   szavazatukkal elősegítették a medgyesi magyarság megfelelő képviseletét a városi tanácsban.

 

                                                                                      - RMDSZ sajtóiroda -