Back to top

Együtt ünnepeltünk a székelyföldi tömbben élő magyar közösségek vezetőivel, mert Összetartozunk.

A Magyar Szórvány Napját ünnepeltük november 13-án, vasárnap délelőtt a besztercei konferencián.

Elsőként Décsi Attila, az RMDSZ Beszterce-Nászód megyei szervezetének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, beszédében kiemelte  a magyar tannyelvű iskolák támogatásának fontosságát.

 

,,Önerőből képtelenek vagyunk elérni hogy gyermekeink oktatása minőségi, jövőjük megalapozott legyen. Ehhez szükségünk van a leendő parlamenti képviselőink és szenátorjelöltjeink segítségére, útmutatására”.

 Winkler Gyula utalva arra hogy november 13. a Magyar Nyelv napja, ékes anyanyelvünkből három szót ragadott ki, amelyek  számára különösen szépek, ugyanakkor a szórványközösség jővője szempontjából fontos jelentőséggel bírnak. Ezek a következők: összetartozás, összefogás, szolidaritás.

 Kelemen Hunor szerint a tömbben és szórványban élő erdélyi magyarok egymásra vannak utalva. Eme emgyásrautaltságon múlik, hogy a következő években a magyar közösség tudja-e használni a Szövetséget a parlamentben, vagy sem. Szerinte az RMDSZ  eszköz kell legyen,  amely a közjót szolgálja, és előreviszi a magyar ügyet.

 Benedek Zakariás Hargita megyei képviselőjelölt elmondta, hogy bár nem lehet megállítani az asszimilációt, a kivándorlást vagy a szórványban élő magyarság számának csökkenését, de szodaritással, valamint a szövetség segítségével képesek vagyunk tenni ennek megelőzéséért. Hozzátette: a Szövetséget horgonyként látja, amely a szórványt a tömbmagyarsághoz köti, és ott is tartja.

A konferenciát Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke zárta, aki ismertette a zárónyilatkozatot, amelyet a résztvevők egyhangúan elfogadtak.

 

,,Eredményeink és a mindennapok tapasztalatai a közösségi szolidaritás erejét bizonyítják. A tömbben, az interetnikus környezetben és a szórványban élő, különböző élethelyzetben lévő erdélyi magyar közösségek csakis egymásra támaszkodva és egymást erősítve tudják közös céljaikat megvalósítani. A romániai magyar nemzeti közösség számára a belső szolidaritás létszükség’’ – olvasható a zárónyilatkozatban

 

RMDSZ Szeben Megyei Szervezete: