Back to top

Folytatódtak a megemlékezések Szeben megyében

Hagyománnyá vált az évek során, hogy Szeben megyei magyarság képviseletében Szelindeken is koszorút helyezünk el Petőfi Sándor és Bem József tábornok tiszteletére állított emléktáblákhoz.

A zimankós időben az evangélikus parókia előtt találkozott a medgyesi és a nagyszebeni küldöttség: Orosz Csaba, medgyesi RMDSZ-elnök, Csifó Levente, a Szeben megyei EMKE elnöke, Balázs Botond, a Medgyesi MADISZ elnöke, Kémeri Attila, a Szeben megyei MIÉRT elnöke, Szombatfalvi Török Ferenc és Szabó János, a nagyszebeni Polgári Magyar Művelődési Egyesület elnöke és alelnöke, Rétyi Magdolna, Benedek Zakariás parlamenti képviselő irodavezetője.

 

Szelindeken volt 1849 januárjában a magyar forradalmi hadsereg főhadiszállása volt, innen indultak a honvédek Nagyszeben felé. A koszorúk elhelyezése után a küldöttség Kiskapus felé vette az irányt, ahol az evangélikus templomban részt vettek a helyi közösség ünnepi megemlékezésén. A szívhez szóló műsort követően az ünneplő gyülekezett kivonult a Petőfi Sándor tiszteletére állított kopjafához, ahol elhelyezték az emlékezés koszorúit.

 

Erzsébetváros magyarsága is megemlékezett vasárnap délben 1848 hőseiről ünnepi istentisztelet keretében. Az emlékező gyülekezet az istentiszteletet követően a helyi örménykatolikus temetőben megkoszorúzta Somogyomi Papp Márton honvéd százados és Ikefalvi Domby József honvéd főhadnagy síremlékeit, amelyen részt vett Balázs Béla Attila, Szeben megyei RMDSZ-elnök és Dózsa  Levente, RMDSZ helyi elnöke.

Balázs Béla Attila beszédében emlékeztette a hallgatóságot, hogy Somogyomi Papp Mártonnak olyan cselekedete volt, amellyel megváltoztathatta volna az 1848-as forradalom kimenetelét is: amikor Puchner haderői Segesvár felől Erzsébetvároson keresztül Medgyes és Nagyszeben felé próbálták szorítani a honvédséget, Papp Márton pejlovai mentették meg Petőfi, Bem tábornok és más hadvezetők életét, attól az orvtámadástól, amely akkor érte őket Erzsébetvároson.

Ha nincs ez a bátor cselekedet, ki tudja, lehet hónapokkal korábban leverik a magyarság dicső szabadságharcát.

 

Tisztelet a hősöknek, tisztelet a bátraknak!

RMDSZ Szeben Megyei Szervezete: