Back to top

Kiskapusi evangélikus templom

       A Kiskapusi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség templomának eredetéről nincs pontos feljegyzés. Szájhagyomány szerint a XIII. században egy őrség működött Kiskapuson. Feladata volt a Segesvár–Nagyszeben közötti kereskedelmi út biztonságának megtartása. Számukra épülhetett egy őrtorony, amely a mai templom tornya, és mellette egy kis kápolna.

       Szakemberek véleménye szerint a torony a XIII. század végén, XIV. század elején épülhetett. Ezt az építkezési stílussal és az építés során alkalmazott módszerrel indokolják. Amit mindenképp tudni lehet, a történelmi feljegyzések szerint, Apafi Mihály fejedelem idején (XVII. század második fele) az őrség teljes bizonyossággal működött. 
      Itt már 1603-tól evangélikus gyülekezet létezett, ugyanis - ez évvel kezdődően – napjainkig - megtalálható a szolgáló lelkészek névsora.
       Az 1700-as évek a gyülekezet megújulásának évei. 1684-ben Petrőczi Kata Szidónia költőnő egy kelyhet és paténatálat adományozott a gyülekezetnek. Ezeken szerepel a Petrőczi család címere.
          1724-es feliratú a keresztelőtál.
      1795-ben bővítették a meglevő templomot, valószínű kicsinek bizonyult az akkori gyülekezet számára. Ebben az évben kapta a mai formáját.
       Az oltáron elhelyezett Bibliát 1660-ban Nagyváradon, Szenczi Kertész Ábrahám nyomtatta. Az oltár 1808-ból való. Sajnos az oltárfestmény szerzője ismeretlen.
      Az orgona a két világháború között került a templomba, de eredete ismeretlen. Hasonlóan a nagyobbik harang eredetéről sincsenek adatok, de annyit tudni lehet, hogy jóval régebbi, mint az orgona.
       A jelenlegi padokat 1976-ban készítették. Legutolsó felújítása a templomnak – ezzel eltörölve a kormos múltat – két részletben történt: 1997-ben a külső, 2000-ben a belső.

Kiskapusi Evangélikus Egyház: