Back to top

Márton Áron püspök boldoggá avatásáért miséztek

Szent Mihály főangyal ünnepén, a délutáni órákban a medgyesi római katolikus templomban szentmisét végeztek Márton Áron püspök boldoggá avatásáért. Ugyanis ezen a napon, 36 évvel ezelőtt fejezte be rendíthetetlen, földi zarándoklatát a nagy Püspök. A szentmisét T. Csíki Szabolcs segédlelkész végezte, a bevezetőben arra bátorította a jelenlévőket, hogy legyen “JEL” továbbra is Áron püspök.

Ugyanakkor elmondta, hogy kísérje imáinkat Áron püspök áldása, melyet utolsó főpásztori körlevelében ígért: “Megáldom életeteket, családotokat, otthonotokat, munkátokat, gondjaitokat és minden jó szándékotokat.” Kérjük Urunkat Jézus Krisztust, segítsen hogy példája szerint minden körülmények között megvalósítsuk a saját életünkben Atyánk akaratát.

A zenei szolgálatot Stefan Tünde-Mária és Tóth Edith katolikus és evangélikus kántornők végezték.

A szentmise végén a templom előtti téren gyertyákat gyújtottak Áron püspökre emlékezve.

*********** A gyulafehérvári ünnepi búcsús szentmise főcelebránsa a Szentatya romániai képviselője, Miquel Maury Buendía érsek, apostoli nuncius volt. A búcsúra elkészült a kő szarkofág, amelybe Isten Szolgája Márton Áron földi maradványait helyezték el.

Római Katolikus Egyház: