Back to top

Medgyesen is irodát nyit Benedek Zakariás

- Tavaly december 11-én voltak a parlamenti választások, amelyen a Szeben megyei magyarság is parlamenti képviselethez  jutott Benedek Zakariás személyében. Kérem, mutatkozzon be olvasóinknak!

[B.Z.] Nagyszebenben születtem 1967. szeptember 3-án, nős vagyok, két gyermekem van, egy lányom ésegy fiam. Szülővárosomban, magyar tagozaton érettségiztem, majd Temesváron diplomáztam építészmérnöki karon. Jelenleg a szebeni S. C. Construcţii Rt. ügyvezető igazgatója vagyok, amely tisztségemről természetesen lemondtam parlamenti képviselői megválasztásomkor. Ezúton is szeretném megköszönni a Szeben megyei magyarságnak, hogy bizalmukkal megtisztelték az RMDSZ-t és személyemet, amelyet igyekszem megszolgálni mindenki megelégedésére.

 

- Minden parlamenti képviselőnek irodát kell fenntartania a „választókerületében” az állampolgárokkal való közvetlen kapcsolattartás végett. Ön hol nyit ilyen irodát, irodákat?

[B.Z.] Az RMDSZ Hargita megyei lista negyedik, biztosnak számító helyét Kelemen Hunor szövetségi elnök javaslatára Szeben megyének adta át a székelyföldi megye, ezzel is erősítve a székely-szórvány együttműködést. Ebből kifolyólag két kötelezettségem adódott: egyrészt képviselnem kell az udvarhelyi régió érdekeit, másrészt a Szeben megyei magyarságot, hiszen itt éltem, dolgoztam, itt van az otthonom. Terveim szerint a székelyudvarhelyi képviselői iroda mellett Nagyszebenben és Medgyesen is nyitok egy-egy irodát – Szebenben a Fő tér 11 szám alatt, míg Medgyesen a Millennium-Házban –, ahol hétközben munkatársaim fogadni tudják az állampolgárokat. Fontosnak tartom az irodák működtetését, hogy ne csak négyévente a kampány során találkozzak az emberekkel, hanem ott legyek, kollégáim ott legyenek akkor is, mikor segítségre van szükségük és megpróbáljunk tanácsot adni vagy együtt megoldani a problémákat. Az emberek megkeresnek ügyes-bajos dolgaikkal és bár a kérések többségét a polgármesteri hivatal vagy más intézmények kell megoldják, tanácsot adunk, eligazítjuk őket. Tulajdonképpen a kapocs szerepét töltjük be kollégáimmal, akik a kifüggesztett órarend szerint várják az érdeklődőket, ugyanakkor én is igyekszem havonta legalább egy-két alkalommal fogadóórát tartani. Nagyon fontosnak tartom a személyes kapcsolattartást és hogy az emberek érezzék, a Szeben megyei magyarságnak valóban van képviselője. A fogadóóráimat pedig előre meghirdetem majd.

 

- Lassan eltelt két hónap a parlament alakuló ülése óta. Milyen tervekkel érkezett Bukarestbe?

[B.Z.] Elsősorban az RMDSZ választási programjából szeretnék minél több elképzelés megvalósítását támogatni. Ennek eredményei  már megmutatkoztak a 2017-es állami költségvetésről szóló törvény elfogadása során is, amit azért szavaztunk meg, mivel az lehetővé teszi több, az erdélyi magyarság számára fontos projekt finanszírozását. Az RMDSZ javaslatára átlagban egy-egy millió lejjel kapnak többet a kormány által előterjesztett javaslathoz képest az állami költségvetésből a megyék úthálózataik javítására, 903 millió lejt irányoznak elő az erdélyi autópálya megépítésére, illetve 18 millió lejt kapnak összesen a nagyváradi és a marosvásárhelyi repterek korszerűsítésre. Továbbá megemlíthetem azokat a fejlesztéseket is, amelyek régiónkat érintik, mint Lugost Dévával összekötő autópálya szakasza, amelyre 805 millió lejt különítettek el a költségvetésben, vagy a Tordát Szászsebessel összekötő sztrádára 950 millió lejt. Ugyancsak az RMDSZ módosítási javaslata értelmében a kisebbségi szakmai továbbképző központ – elsősorban pedagógusoknak – létrehozására 2 millió lejt irányoz elő a tervezet az államkasszából, valamint megoldódik a magyar történelmi egyházak személyzeti gondjainak egy része. Így örömmel mondhatom el, hogy a Szeben megyei egyházak is bővíthetik a nem klerikus személyzetük számát 5 százalékkal, pl. kántor, harangozó stb. Az elmúlt hetekben számos, az erdélyi magyar közösség erősítését célzó módosító javaslatot terjesztettünk be, amelyek nagy része bekerült az idei állami költségvetés-tervezetbe.

 

- A medgyesi terelőútról különböző hírek jelentek meg, az ellenzék szerint a kormány elvetette a megépítését…

[B.Z.] A szállításügyi szakbizottság tagja vagyok, ahol a 158 módosítási indítvány megtárgyalása között volt a medgyesi terelőút ügye is. Az ellenzék azon állítása nem igaz, miszerint nem támogatja a kormány a terelőút megépítését. Először is egy megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni, aminek költségét befoglalták a Szállításügyi Minisztérium költségvetésébe. A tanulmány elkészülte után lehet pontosan kiszámolni, megmondani azt, hogy mennyibe is kerül az út megépítése. Bízom abban, hogy a tanulmány elkészítése még ebben az évben elkezdődik és a választási ciklus végére az út is megépülhet, ehhez viszont minden Szeben megyei képviselő munkájára szükség van pártállástól függetlenül.

 

[B.Z.] És végül muszáj megkérdeznem: a jelenlegi belpolitikai válságról mi a véleménye?

- Az RMDSZ elmúlt hetekben megfogalmazott álláspontja nem változott, továbbra sem értünk egyet azzal, hogy a kormány sürgősségi kormányrendelettel fogadta el a Büntetőtörvénykönyv és a Büntetőeljárási Törvénykönyv módosítását. A Szövetség álláspontja az, hogy a törvénykönyvet a parlamentnek kell módosítania megfelelő vita után. Az RMDSZ álláspontja szerint a Büntetőtörvénykönyvet módosítani kell, mert legalább negyven pontban alkotmányellenes. A törvénymódosítás helye a parlamentben van. A hatalmi ágak szétválasztásának elve szerint, a parlament a törvényhozó, a kormány pedig a végrehajtó hatalom, és remélem, hogy a válság mihamarabb megoldódik eme jogállami alapelvek szerint, az utcai tüntetések pedig okafogyottá válnak.

 

Benedek Zakariás havonta fogja tájékoztatni a parlamenti munkáról a megye lakosságát, többek között a Nagy-Küküllő hasábjain keresztül.

RMDSZ Szeben Megyei Szervezete: