Back to top

Medgyesen is láttuk a betlehemi csillagot

Évekkel ezelőtt írtuk a vasárnap hasábjain, hogy „a szórvány élni akar” – bízva gondviselő Atyánk szeretetében és erőt adó támogatásában. Ma már mondhatjuk, hogy nem tévedtünk, megtapasztalhattuk, hogy nem vagyunk elhagyatva, mikor fiataljaink advent elején önként jelezték, hogy a pásztorjátékot felvállalják teljes egészében. Nagy volt a meglepetés és az öröm. Erről a szép eseményről már hírt adtunk a tavalyelőtt, ugyancsak a Vasárnap segítségével, de még nagyobb volt a meglepetés, mikor fiataljaink a helyi MADISZ szervezésében újra jelentkeztek plébániánkon, ahol a szokásos szeretettel, megértéssel fogadták őket. Visszatértek, mert eddig is jól érezték magukat és zökkenőmentesen lehetett együttműködni a plébánia személyzetével.

         Medgyes aránylag előnyős helyzetbe van, mert adventi időre esik ősi ferences templomunk búcsúja is, Szeplőtelen fogantatás ünnepén. Ez az esemény mintegy hangsúlyt jelent az ünnepre való készülődésben. Most is kitett magáért plébániánk, alapos, körültekintő előkészítéssel, emlékezetessé tették ezt a Karácsonyt megelőző ünnepünket. Népes asszisztencia tisztelt meg bennünket, összesereglett a vidék papsága, talán ennyien még soha nem voltak nálunk a templom ünnepén. Különlegessége volt a szentbeszédnek, hogy még egy ősi Mária éneket is hallhattuk. Kórusunk is remekelt és az ünnepi szentmisén egy fuvolán, orgona kísérettel előadott Schubet „Ave Maria” tette fel a koronát.

         Az élethez – sajnos – szomorú események is tartoznak, ugyancsak adventi időben elhunyt Ft. Harai Pál nyugalmazott kanonok – plébános. Itt élt közöttünk már negyed százada és megrendülve vettünk búcsút tőle, az általa épített Szent István templomban, ahol ravatalánál ugyancsak ritkán látott népes asszisztenciával zajlott a gyászmise a zsúfolt templomban.

         Fiataljaink 2014 Karácsonyán is bizonyítottak, 35 szereplőt toboroztak, köztők néhány református és unitárius „vendégszereplő”, az igazi ökumenizmus szellemében, mert megismerve egymást lehet csak igazán párbeszédet folytatni és építkezni lelkiekben.

         A pásztorjáték csodája az, hogy emberi nézetekben próbálja lehozni a nagy misztériumot és ezt a leghitelesebben csak az ártatlan gyerek, ifjú szájából, csillogó szeméből lehet látni, hallani, érezni. Dicséretünkre és örömünkre mondhatjuk, hogy sikerült nekik. Minden karácsony meglepetése az volt, hogy érzékelhetővé tették az akkori római provincia helyzetét, történelmi keretbe foglalva Krisztus Urunknak születését. Gondolatébresztő rendezői ötlet, mert arra a meggyőződésre vezet, hogy a legtökéletesebb zsarnokság sem tudja útját állni Isten akaratának. Ügyesen kihasználták templomunk adta tágas mozgási lehetőségeit és Gál István Attila tisztelendővel közösen válogatott nagyon szép, ritkán hallható karácsonyi énekekkel tették színesebbé a pásztorjátékot. Köszönet és hála kedves fiatalok munkájáért, a közösség szolgálatáért, az örömért amivel megajándékoztatok.

         Az a tény, hogy vállalták a kiszállást a kiskapusi plébániára, meg  Erzsébetvárosra is, önmagáért beszél. Babota Tibor plébános úr  gondoskodott az események lebonyolításáról, így nemcsak Medgyesen, de Kiskapuson és Erzsébetvároson is láthatták a betlehemi csillagot.

         Somogyomi filiánk sem maradt el Medgyes mögött, szerény lehetőségével, de önerőből, 8 szereplővel, Dávid Sándor kántor úr irányításával tartotta a hagyományt, igazi ünnepet varázsolva a szép karácsonyfa köré.

         Örömet megosztani másokkal, öröm, ez a szándék vezetett e tudósítás megírásához; és a kérés, hogy közös örömmel imádkozzunk egymásért, fiataljainkért, jövőnkért, hitünkért.               

 

Dr. Búzás Árpád

Medgyes

Római Katolikus Egyház: