Back to top

A Medgyesi MADISZ 2015-ben

Az elmúlt évekhez híven, évi tevékenységi beszámolóval köszönjük meg minden önkéntesünknek, partnerünknek, támogatónknak a segítséget. A Medgyesi MADISZ, 2015-ben is aktív szereplője volt a medgyesi, Szeben megyei és erdélyi magyarság életében. A továbbiakban a beszámoló segítségével visszapillantunk az év kimagasló pillanataira, felidézzük mindazon emlékeinket, amelyek 2015-öt különlegessé tették.

 

            Szervezetünk célja mindig az volt, hogy a helyi közösséget összefogja, a fiatalokat képviselje és a magyar kultúrát, hagyományainkat és nyelvünket megőrizze. Mindezt különböző projektek és partnerségeken keresztül sikerül megvalósítani. Minden rendezvény, esemény, tábor, képzés, konferencia, buli, fesztivál, amit szervezünk, rengeteg munkával jár. Ez a munka nem látható azok számára, akik eljönnek különböző eseményeinkre - a fiatalok önzetlen munkája, ami lehetővé teszi, hogy egyáltalán megrendezésre kerüljön egy esemény, hogy arra az eseményre a helyi vagy megyei magyarság ingyen el tudjon jutni. Költségek szempontjából, nagyon sokat dolgozunk, pályázunk újabb és újabb pályázati lehetőségeket keresünk. Mindezt annak érdekében, hogy többet és jobbat tudjunk nyújtani azzal a közösségépítő munkával, amelyet már évek óta végzünk.

            Az év megtervezését szorosan az erőforrások bekerítése követte, minden olyan lehetőséggel élni próbáltunk, amely egy rendezvény alapvető szükségleteit kielégíthette. Az idei évben a Medgyesi MADISZ a következő intézményekhez pályázott, kisebb-nagyobb sikerrel: Communitas Alapítvány, Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala, Szeben megye Tanácsa, Szeben megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság, RMDSZ, Bethlen Gábor Alapkezelő, Kovászna megye Tanácsa, Ifjúsági és Sport Minisztérium, Hargita megye Tanácsa, Magyarország Emberi Erőforrás Minisztériuma. Ezeken kívül több intézmény, civil szervezet, történelmi magyar egyház volt partnerünk.

Valami előzetes:

            A rendezvények között megemlítenénk a Magyar Kultúra Napja alkalmából a medgyesi Református Egyház és az RMDSZ Szeben megyei szervezete közös szervezésében megrendezett megemlékezésen való besegítést.

            Január végén új vezetősége lett a Pro Schola Mediensis Alapítványnak, amely pályázati felelősei önkénteseink soraiból vállalták a munkát az iskolabuszok működtetésében is, pontosabban a szükséges források beszerzésében.

Idén is sikerült kiadnunk a Nagy-Küküllő kulturális és közéleti havilapot, melyet Medgyesen ingyen házhoz szállítottuk önkénteseink segítségével, valamint Szeben megye északi részén a templomokban osztottuk.

            Február elején elindítottunk egy konzultációt, amely segítségével felmértük a medgyesi magyar emberek elvárásait, gondjait, elképzeléseit; magyarságuk megéléséről kérdeztük. Ezt úgy terepen, mint telefonon is végeztük, és ezúton is meg szeretném köszönni mindazoknak, akik vették a fáradságot és válaszoltak a kérdésekre, és nem utolsó sorban a sok önkéntes fiatalnak, akik segítettek a projektben.

            A megemlékezések sorozatát folytatva, március 15-én a fiatalokkal közösen készültünk egy zenés-verses összeállítással, amely segítségével felelevenítettük az 1848-49-es forradalom és szabadságharc pillanatait.

            Részt vettünk az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács (UIET), valamint a Szeben Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (SZMMIET) tisztújító küldöttgyűlésén.

            A Medgyesi Fiatal Önkormányzati Tanács, a Medgyesi Polgármesteri Hivatal, a Medgyesi MADISZ-al partnerségben 11. alkalommal szervezte meg a Táplálj egy mosolyt elnevezésű karitatív programot.

Március 8-án a MADISZ önkéntesei, egy-egy szál tulipánnal kedveskedtek a nemzetközi nőnap alkalmából a medgyesi magyar nőknek a Római- Katolikus, Református és Unitárius templomok előtt.

Március 20-án részt vettünk a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) tisztújító küldöttgyűlésén, amely során Szeben megyét újabb két éves mandátummal képviselhetjük.

Március 30-án ünnepelte a Medgyesi MADISZ 25. születésnapját, amelyen részt vett a szervezet alapító elnöke, Székely Tivadar és volt elnöke Orosz Csaba. Az eseményt egy bulival zártuk.

Április a humoré volt, hisz Medgyesen megszerveztük a 12. Erdélyi Humorfesztivál egyik gálaestjét.

Májusban előkészületi munkálatok zajlottak a XIII. Vándorcsizma néptánc fesztiválra és az V. Úszótáborra. Ugyanakkor kiálltunk megmaradásunkért és hangot adtunk nemtetszésünknek a medgyesi magyar iskola és főleg a diákok kitelepítése ellen.

Június egy eseménydús Vándorcsizmát hozott, hisz a hagyományos néptánc és gulyás főzés mellett jurta állításra és íjászatra is sor kerül ez alkalommal, valamint önkénteseink mosolyt osztogattak a jelenlevőknek. Többek között június 15-én zárult a jelentkezés az V. Úszótáborra, melyen túljelentkezéssel szembesültünk.

Júliusban részt vettünk a 12. alkalommal megszervezett EU Táborban. Mindeközben nagyba folytak az előkészületi munkálatok az Úszótáborra. Július 24-én részt vettünk a Szilágy Megyei Ifjúsági Tanács (SZIT) által szervezett 9. Youth Fest-en.

Július 25-én már Szentegyházán voltunk a helyszín előkészítése végett, hisz másnap érkezett a 72 résztvevő. Idén rengeteg program várta a fiatalokat: esti úszás, színház, karaoke, tábortűz, csillagászat, floorball, néptánc, filmvetítés és minden nap érdekesebbnél érdekesebb tevékenységek, játékok. A hangulatos helyszín mellett, a résztvevők olyan előadásokon vehettek részt, melyek által az iskolán kívüli tanulás fontosságát, a hasznos szabadidőtöltés, az önkéntesség került terítékre. A tábor nagyon fontos számunkra, a megye minden magyarlakta településéről érkeznek résztvevők, sokan nem is úszni jönnek, hanem kizárólag a magyar társaság miatt, mely az elmúlt években szépen kinőtte magát és mára már minden diák szívesen gondol vissza az elmúlt táborokra és várva várják a következőt.

Augusztus 15-én megérkezett hozzánk ösztöndíjasunk, aki Magyarország Miniszterelnöksége – Nemzetpolitikai Államtitkársága által létrehozott Petőfi Sándor Program keretén belül kilenc hónapig segíti a helyi közösségeket, a többi 49 ösztöndíjassal, akik a Kárpát-medence különböző részeire mentek. Azóta is nagyon sok hasznos programot szerveztünk, nagy segítség volt számunkra. Szórványban, amikor az egyik legnagyobb gond az emberhiány, egy ilyen program oxigénnek számít a helyi közösségnek.

Augusztus 28-án, első alkalommal sikerült megszervezni a Medgyesi Diákönkormányzattal a Hab Party-t, amely jó alkalmat adott a fiataloknak az együttműködésre és a kikapcsolódásra így a nyár utolsó hétvégéjére.

Időközben a MADISZ önkéntesei bekapcsolódtak a Medgyesen nyíló Adolf Kolping gyerekotthon felújítási munkálataiba, mely bútorcipeléstől, gyomlálásig minden elképzelhetőből tevődött össze. Önkénteseink azóta is délutánonként ellátogatnak a gyerekotthonba segíteni, tanulni.

Szeptember nemcsak az iskolakezdés hónapja, hanem a Szeben Megyei Magyar Napok előkészületeinek elkezdése is volt.

Október 16-25. között egy nagyon sikeres rendezvénysorozat körvonalazódott. Nagyon sok új és érdekes programot állítottunk össze. Mindenki megtalálhatta helyét a tíz napos magyar napok alatt, amely nyolc Szeben megyei magyarlakta településre látogatott el. Ezek között megemlíthetjük: Medgyes, Nagyszeben, Balázstelke, Erzsébetváros, Küküllőalmás, Somogyom, Kiskapus és Szentágota. Ízelítő a változatos programkínálatból: színház, néptánc, szüreti bál, sport, gyerekfoglalkozás, slam poetry, buli, operett, koncert, humorelőadás, vásár, szabadulóra, előadás a magyarságról és az autonómiáról másképp.

            Idén első alkalommal megszervezésre került november 13-án az RMDSZ Szeben megyei szervezetével közösen a Magyar Nyelv Napja és a Szórvány Nap Medgyesen. Az eseményen felhívtuk a jelenlevők figyelmét a nap fontoságárra. Díszvendégünk a segesvári Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa volt, aki Operett és Magyar Népdal című műsorával lépett fel.

November 15-én, Temesváron az RMDSZ központi rendezvényén vettünk részt a Szórvány Napja alkalmából, ahol szervezetünket volt alkalmunk bemutatni a jelenlévőknek.  Az előadás címe: „Az ifjúság szerepe a medgyesi magyar közösség életében”.

November 16-án a Magyar Református Egyházközség és a Kalandok és Álmok Szakmai Műhellyel közreműködésével élménypedagógiai továbbképzés megszervezésében partnerséget vállaltunk. A továbbképzés célközönsége a Szeben megyei ifjúsággal, fiatalokkal foglalkozó lelkészek voltak. A rendezvény segítségével teret biztosítottunk ismerkedésre, gondolatok cseréjéhez; valamint a résztvevők megismerkedtek az élménypedagógia játékos elméleteivel és módszereivel, amelyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségi élet szervezése a közeljövőben mind egységesebb és eredményesebb lehessen.

November 20-22. között visszautaztunk Temesvárra a Temes Megyei Ifjúsági Tanács (TEIS) által szervezett Szórvány Konferenciára, mely idei mottója a „szórvány színei”. Ez alkalommal bemutatásra kerültek a szórványban működő ifjúsági szervezetek által megszervezett sikeres események. A Medgyesi MADISZ az Úszótábor sikertörténetét mutatta be.

November 27-én a MIÉRT országos Táncház-Karaván egyik állomása Medgyes volt, melynek helyi szervezésében és népszerűsítésében szerepet vállaltunk. Az eseményen lehetőség nyílt új tánclépések tanulására kicsiknek és nagyoknak, valamint az élőzenei kíséretre szabadon élvezhette mindenki a táncház hangulatát.

November 30-án szervezetünk 12. alkalommal megszervezett Táplálj egy mosolyt karitatív programot a Medgyesi Fiatalok Önkorményzati Tanácsával (CLT Medias), idén a megvásárolt termékekből közel 5000 csomagot lehetett összeállítani a rászorultaknak.

December 4-én és 7-én önkénteseinkkel örömet szereztünk a gyerekeknek Mikulás alkalmából. A beérkezett felajánlásokból összeállítottunk az ajándékcsomagokat, melyeket a MADISZ Mikulása osztogatott ki a gyerekeknek.

December 4-6. között önkénteseinkkel részt vettünk a MIÉRT és a Bihar Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács által szervezett MIÉRT Akadémián, melynek fő témája „Mi legyek? Egyetem utáni munkavállalás” volt.

December 12-én a medgyesi Római Katolikus Plébániatemplomban az RMDSZ és a Medgyesi MADISZ Zongora hangversenyt szervezett, Thurzó Zoltán zongoraművész F. Chopin műveivel örvendeztette meg a közönséget.

December 17-én első alkalommal került megszervezésre a „Tedd szebbé a Karácsonyt” című jótékonysági est.

Ahol a Báthory István Általános Iskola és a medgyesi magyar tagozatos óvodásoknak alkalmuk volt színpadra vinni a Karácsony szellemét, az ünnep örömét tánc, zene és színjátékkal. A Karácsonyi Bazáron e mellett a jelenlévők adományaikkal segíthették a beinduló félben levő Adolf Kolping gyerekotthont.

Az évet az Ökumenikus Karácsonyi Pásztorjátékkal zártuk, melyet idén először sikerül mindhárom magyar templomban megszervezni. December 24-én az unitárius és katolikus templomban, december 25-én az erzsébetvárosi örmény-katolikus templomban és december 27-én a református templomban.

December 24-én MADISZ Karácsonyra került sor, amikor minden jelenlegi és volt önkéntesünkkel közösen ünnepeltünk és megajándékoztuk egymást, visszatekintünk az eltelt év fontosabb pillanataira.

Ezúton is meg szeretném köszönni mindazoknak, akik az év folyamán segítették szervezetünket, hisz ezáltal a Medgyesen és Szeben megyében élő magyar közösséget is segítették. Nem utolsó sorban önkénteseinknek önzetlen és fáradhatatlan munkáját köszönöm meg. 2016 is legyen ilyen aktív, velük és új arcokkal egyaránt.

 

Balázs Botond, Medgyesi MADISZ elnök

 

 

Medgyesi MADISZ: